Karaburun Yarımadası Balık Çiftlikleri İle Kuşatılıyor

Karaburun Yarımadası Balık Çiftlikleri İle Kuşatılıyor

Karaburun Yarımadası Balık Çiftlikleri İle Kuşatılıyor

Karaburun Yarımadası Balık Çiftlikleri İle Kuşatılıyor

Karaburun Yarımadası’nda 10.03.2008’de onaylanan protokol ve ek protokollerle Balıklıova Kuzeyi, Mordoğan, Küçükbahçe kuzeyi, Küçükbahçe güneyi, Gerence Körfezi ve Ildırı Körfezi, Yarımada halkı ve temsilcileri yok sayılarak, “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Potansiyel Alanı” olarak belirlenmiş ve KARABURUN YARIMADASI KIYILARI BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KUŞATMASINA AÇILMIŞTIR. Bugüne kadar yaklaşık 45.00 ton/yıl kapasiteli tesise izin verilmiştir.

Son olarak, Egemarin firması’nın Küçükbahçe Köyü sınırları içinde kalan ve doğal bir liman konumundaki Eğri Liman mevkiinde 2.500 ton/yıl kapasiteli ve 117.600 m² deniz alanını kapsayacak tesisi için ÇED başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun bulunmuştur. Bu çerçevedeki “Halkı Bilgilendirme” (!) Toplantısının 20.11.2012 Salı günü Saat 13:00’te Küçükbahçe Köyü’nde yapılacağı duyurusu yapılmıştır.

Yarımada’nın tarıma en elverişli coğrafyasına sahip olan Küçükbahçe Köyü bölgesi erkenci mandalinası ve enginarıyla olduğu kadar ekosistemle barışık turizm faaliyetlerine de son derece uygun, dünya harikası koylarıyla da ünlüdür. Karaburun Yarımadası’nın kalkınmadaki önceliği, ekolojik tarım ve çevre odaklı turizmdir. Bölgede balık çiftliği gibi kirletici, habitatı bozucu, kıyıdaki yaşamı doğrudan etkileyecek faaliyetlere izin verilmesi öz olarak yanlıştır.

Herşeye rağmen korunabilmiş doğası ile zengin bir flora-faunaya sahip olan Karaburun Yarımada’sı, balık çiftliklerinin antibiyotik ve parazit ilaçları, yem atıkları, ölü balıklar, mazot, sintine atıkları ve kıyılardaki destek birimlerinin yarattığı çevresel ve görsel kirliliğe terk edilemez.

Doğal ve arkeolojik sit alanlarında, dalışa yasak bölgelerde balık çiftlikleri kurulması için verilen izinler yasadışıdır.

Akdeniz Foku’nun (monachus monachus) üreme ve yaşam alanı olan Yarımada kıyılarında balık çiftliği kurulması, bu türü koruma altına alan ulusal karar ve uluslararası sözleşmelere (Bern ve Barcelona) aykırıdır. Kıyılardaki deniz çayırları (Posidonia oceanica) ve içinde barınan türler, aşırı kirlilik ve oksijensiz kalan ortam nedeniyle ciddi zarar görmekte ve yok olmaktadır

Yarımada’nın güzelim koylarını kapatan balık çiftlikleri, geniş alanlar kaplayan balık kafesleri ve yarattığı kirlilikle kıyı ve dalyan balıkçılığını da baltalamaktadır.

Yarımada’da balık çiftliklerine karşı verilen hukuksal mücadelelerde kazanılan davalara rağmen yeni izinler verilmektedir. Hukuksal alandaki mücadeleyi yılmadan sürdürmekte kararlıyız.

Tüm bu nedenlerle, zengin flora-faunasıyla biyoçeşitliliğinin korunması adına ve bu değerlerle örtüşen sürdürülebilir gelişme perspektifinin gereklerine sahip çıkarak :

”¢ Yarımada’nın ”Su Ürünleri Yetiştiriciliği Potansiyel Alanları” kapsamından çıkarılmasını,
”¢ Yeni balık çiftliklerine, kapasite artırma taleplerine izin verilmemesini ve mevcut balık çiftliklerinin kaldırılmasını talep ediyor ve
”¢ Bölge halkının kendi yaşamı ve içinde yer aldığı doğal çevre üstünde söz ve karar sahibi olma hakkı ile doğamızı ve yaşam hakkımızı savunuyoruz.

KARABURUN YARIMADASINDAKİ BU DOĞA YIKIMI GERİ DÖNÜLMEZ BİR NOKTAYA GELMEK ÜZERE. DUYARLI TÜM KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARI ÇABALARIMIZA DESTEK VERMEYE VE GÜÇBİRLİĞİNE ÇAĞIRIYORUZ.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir