Karaburun RES Projesi ÇED Raporu Kabul Edildi

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 15/09/2015 tarihinde web sayfasında yaptığı duyuruyla, Lodos Karaburun Elektrik A.Ş. tarafından yapılması planlanan Karaburun Rüzgar Enerji Santrali ile ilgili ÇED Raporunun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yeterli bulunarak nihai olarak kabul edildiğini ve 10 gün süreyle halkın görüşüne açıldığını bildirmektedir.

Halk itirazını, yazılı raporlar göndererek, yargı yoluna başvurarak, sözde “Halkın Katılımı Toplantısı” protesto ederek pek çok kez ve pek çok biçimde Bakanlığa iletmiştir.

Halkın görüşleri o denli gözardı edilmektedir ki, nihai olarak kabul edilen ÇED Raporu’nun “Halkın Katılımı”na ilişkin bölümünde “Halkın Katılımı Toplantısı’na çeşitli kurumların yerel temsilcileri ve yöre halkı katılım sağlamıştır.” şeklinde yazılan cümle bile Komisyon tarafından kabul edilebilmiştir. Gerçek toplantı tutanağı yok sayılmıştır.

Oysa, 14Temmuz 2015’te yoğun protestolar nedeniyle ve halk katılmadığı için yapılamayan sözde “Halkın Katılımı Toplantısı” tutanağında “…Karaburun Kent Konseyi, Karaburun Yurttaş Davacıları, Karaburun Belediye Başkanı, CHP İzmir Milletvekillerinden Tacettin Bayır ve Zeynep Altıok bilgilenmek istemediklerini ve toplantının yapılmasını istemediklerini, toplantının toplantıya katılmak isteyenler ve istemeyenler arasında yaşanan arbede nedeniyle toplantıya son verilmiş olup, işbu tutanak mahallinde düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır. Toplantının yapılmasını istemeyenler tarafından “toplantı açılmadan sonlandırılmıştır” ibaresinin tutanağa geçirilmesi talebine istinaden işbu ibare tutanağa eklenmiştir” denilmiş ve tutanak, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Zeynep Altıok, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Karaburun Kent Konseyi Başkanı İpar Buğra Dilli, Karaburun Yurttaş Davacıları adına Çiğdem Akçura tarafından da imzalanmıştır.

Karaburun Belediye Başkanlığı ve Karaburun Kent Konseyi 31 Ağustosta yapılan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı öncesinde gerekçeli itiraz yazısını Bakanlıklara iletmiş olmasına rağmen, bu görüşlere raporda yer verilmemesi de , ÇED sürecinde yerel paydaş görüşlerine verilen önem açısından çok dikkat çekicidir.

Karaburun RES’te Neler oldu:
T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2005 yılında Lodos Enerji Üretim A.Ş.’nin “Karaburun RES Projesi”ne 166 türbin kurulumu için 252 km²’lık alanda yani Karaburun Yarımadasının %61’inde Çevresel Etkinin Değerlendirilmesine gerek bulunmadığına karar vermişti. EPDK’nın 2011 yılında verdiği üretim lisansı ile Yaylaköy, Bozköy ve Tepeboz köylerinde 50 türbin kurulumu tamamlandı ve yine EPDK 2005 yılında verilen eski “ÇED Gerekli Değildir” kararına dayanarak firmanın 2014 yılında üretim lisansında yaptığı tadilatla 47 türbinlik kapasite artışına izin verildi.
Bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı, Üretim Lisansının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle EPDK aleyhine açılan davada Ankara 8. İdare Mahkemesi önce yürütmeyi durdurdu, ardından oybirliğiyle verdiği kararla, 25/05/2015 tarihinde Karaburun RES projesinin üretim lisansını iptal etti.

Karaburun RES Projesinin kurulu 50 türbini için EPDK 11/06/2015 tarihinde yeni bir üretim lisansı verdi. 47 türbinlik kapasite artışı için ise bu ÇED süreci hızla ilerliyor.
T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünün Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmesini teklif ettiği bu değerli/nadir coğrafyanın yarısından fazlasının RES projesi için tek bir firmaya tahsisi için yine T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay çıkmak üzere.
Karaburun yaşayanları olarak, Yarımadamızın, doğasını, tüm canlıların yaşamını, insan sağlığını, bugününü ve geleceğini, koruyarak kalkınma ilkesini hiçe sayarak sadece bir enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacıyız ve davacı olmaya devam edeceğiz.
KARABURUN KENT KONSEYİ / KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir