Karaburun Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇKA) İlanı İçin Bir Kez Daha Ankara’ya Gidiyor

RES HARİTA

T.C Tabiat Varlıklarını Koruma  Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve  16/082013 tarihli  “Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi İnceleme ve İlan Gerekçe Raporu” T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dışında,  ilgili tüm Bakanlık ve Kurumların verdiği olumlu görüşle üç yıldır Bakanlar Kurulu Kararını bekliyor.

Geçen bu sürede, “Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi İnceleme ve İlan Gerekçe Raporu”nda;  ekosistem ile biyolojik çeşitliliğin korunmasını ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığıyla ve gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından mutlaka  Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmesi gereken ulusal ve uluslararası açıdan önemli bir yarımada” olarak tanımlanan ve titizlikle korunması gereken Karaburun Yarımadası, kaldıramayacağı ölçüde yoğun   “yatırımlarla”   can çekişiyor.

Ne acıdır ki, Karaburun yaşayanların ortak görüşüyle ve Nisan 2013’de Karaburun Belediye Meclisi Kararı olarak talep edilen   ve  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından da tüm karasal ve denizel alanı için ÖÇKA ilan teklifi sunulan Yarımadanın % 71’inin  Rüzgar Enerji Santrali projelerine tahsisi söz konusu. Yaklaşık 600.000 m²’lik   deniz alanında ise balık çiftlikleri kuruldu ve 3.870.000 m² deniz alanında yeni bir balık çiftliği için  ÇED süreci başlatıldı. Bunun yakın gelecekteki sonucunun  dağları ve denizleri ile bu nadir ekosistemin ve zengin biyolojik çeşitliliğin yanı sıra, doğayla barışık  turizm potansiyeli, temiz tarım- hayvancılık- balıkçılık  örneği olan özgün ürünleriyle yerel ekonominin de  çöküşü, bir başka deyişle Yarımadamızın sonu olacağı açıktır.

Karaburun Yarımadasının ÖÇKA ilanı talebi,  3000 Karaburunlunun ıslak imzası ve  change.org’da  25.000 kişiye  ulaşan  imza kampanyasıyla 2014 yılında  Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve  diğer ilgili Bakanlara  iletilmişti.

Bu kez, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Kent Konseyi, Meslek Odaları, Kooperatifler ve sivil yapıların temsilcilerinden oluşan bir heyet, Karaburun yaşayanlarının ÖÇKA  ilanı ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının ivedilikle çıkarılması talebini yinelemek ve  Yarımadadaki  tahripkar yatırımlar konularını görüşmek üzere T.C Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’den randevu istedi.

Karaburun Yarımadası, binlerce yıllık bir birikimin mirası olan doğal yapısı, nadir ekosistemi, ulusal ve ulaslararası ölçekte koruma altında olan türleri de barındıran zengin biyolojik çeşitliliği, geleneksel sosyo-kültürel dokusu ve  bu değerlerle birebir örtüşen sosyo-ekonomik kalkınma potansiyeliyle birlikte korunması ve yaşatılması  bir ülke değeri ve dünya mirasıdır.

Gelecek nesillere doğasıyla, kültürüyle korunmuş ve bu değerleriyle kalkınan bir Yarımada aktarmak ülke sorumluluğudur.

KARABURUN KENT KONSEYİ

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir