Karaburun Kent Konseyi’nin Karaburun Yarımadası’ndaki Res Yatırımlarına Bakışı!..

Yenilenebilir ve temiz enerji üreten RES’ler sosyo kültürel doku, yerelin ekonomik ihtiyaçları, yaşamsal gereksinimleri, doğa, yaşamı paylaştığımız endemik ve çeşitli kategorilerde koruma altında olan türleri de içeren bitki ve hayvan toplulukları gözardı edilerek kuruluyor. Karaburun İlçesi sınırları içinde Mordoğan’dan başlayarak, Yayla Köy, Bozköy, Tepeboz, Haseki, Sarpıncık, Salman’a kadar uzanan bölgede ‘ÇED gerekli değildir’ raporu ile 6 firmaya üretim lisansı verilmiş ve bir bölümünün inşaatına başlanmıştır.

Bölgede bu yoğunlukta ve yaygın RES inşası, türbinlerin kapladığı alanların yanısıra, enterkonekte sisteme bağlantıları, yan yollar, türbinlerin trafo merkezine bağlanması için kurulan yer altı şebeke tesisleri, türbinler arası açılacak yollar, geçici inşaat alanları gibi unsurlar da eklendiğinde doğal yaşamın yok olma riskini önemli ölçüde taşımaktadır. Bu durum ayrıca, dağlık, engebeli coğrafi yapısı nedeniyle tarım ve mera alanlarının kısıtlı olduğu bölgede yöre halkının iki temel geçim kaynağı olan keçi yetiştiriciliği ve zeytinciliğe büyük zarar vermekte ve yöre halkının varlığını sürdürmesini tehdit altına almaktadır.

Karaburun ilçesinde, Mordoğan, Yaylaköy, Salman-Parlak köyleri yakınlarında kurulması planlanlanan üç ayrı RES projesi ile ilgili olarak, uluslararası sertifikalandırma kuruluşu olan Gold Standard Vakfı kriterleri gereği 9 Kasım 2012 ve 1 Şubat 2013 tarihlerinde yapılması planlanan “Halkı Bilgilendirme Toplantıları” Karaburun Kent Konseyi’nin organizasyonu ve yerel halk, yerel yönetimler, köy muhtarlıkları, yerel STK’ların ortak iradesiyle gerçekleşmemiştir.

Karaburun Kent Konseyi bu karşı çıkışın nedenlerini bir rapor halinde, projelerin sertifikalandırılması sürecinde gereken sorumlulukla dikkate alınması için anılan Vakıf ve Vakfın destekleyicisi çevre kuruluşları Greenpeace ve Dünya Yaban Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye ve Cenevre merkez ofislerine göndermiştir.

Konu, Gold Standard Vakfının 27.11.2012 tarihinde yapılan teknik komite toplantısında görüşülmüş ve yerelin kaygılarının giderilmesi için yapılan ikinci toplantı önerisi yerel paydaşların imzaladığı ortak bir metinle uygun olarak değerlendirilmemiştir. Vakfın Türkiye temsilciliğinden alınan bilgiye göre bu üç proje, yerel paydaşların karşı çıkışı nedeniyle değerlendirme süreçlerine dahil edilmemiştir.

WWF, Karaburun’un doğası ve yaşamı için verdiği mücadeleden hareketle, RES yatırımlarının Avrupa ölçeğinde çevre ve sosyal etki kriterlerinin yeniden değerlendirilmesi için Gold Standard Vakfı ile ortak çalışma yürütmek üzere çalışmaların başlayacağını belirtmiştir.

Karaburun Kent Konseyi olarak karşı çıkışımızın nedenleri ve Karaburun Yarımadası’nda, yeni RES yatırımlarına izin verilmemesi, inşaatına başlanmamış RES projelerinin durdurulması, inşaatı devam etmekte olan RES’lerin denetlenmesi ve neden oldukları zararların tazmini için yerel aktörlerin de katılacağı bir sistemin oluşturulması yönündeki talebimiz 22.11.2012 tarihli yazımızla başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve EPDK olmak üzere ilgili Bakanlıklara iletilmiştir.

Merkez Yaylaköy olmak üzere Bozköy, Tepeboz, Haseki ve Sarpıncık köylerinin de etki alanında olduğu Lodos Enerji Üretim A.Ş.’ye ait “Karaburun RES” projesinin, (İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 5/8/2005 tarih ve 177 sayılı “ÇED Gerekli Değildir” belgesi ve EPDK’nın (EÜ/1622-4/1177) EÜ3382-14/2059 sayılı lisansı ile ) 120 MW ‘lık kurulu kapasite ve 50 adet türbini içeren proje inşaatı sürmektedir.
Gold Standard Sertifikası süreci gereği olarak Frankfurt merkezli ERM gmbH tarafından Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporu (Ekim 2009) hazırlanan “Karaburun RES” projesi ile ilgili Lodos Enerji Üretim A.Ş.’nin Sertifikasyon sürecin de üstlendiği tahhütlerini yerine getirmesi ve oluşan/oluşacak zararın asgariye indirilmesi amacıyla, Karaburun Kent Konseyi tarafından, anılan ÇSED raporu ve Gold Standard sertifikasyon sürecinin gerektirdiği diğer belgeler (Lodos Validation Report 12.03.2009, Project Design Document Form- Karaburun Wind Farm Project – Version 03.1UNFCCC 28.07.2006, Gold Standard passport version 2.0 Temmuz 2008, Gold Standard Zararsızlık Analizi – Annex H, Gold Standard Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Rehberi -Annex I, Gold Standard Sürekli Geri Bildirim Süreci – Annex W) incelenmiş ve yerelin şikayetleri, ilgili resmi tutanaklar ve gözlemler değerlendirilerek, ilk sorun bildirimi Gold Standard Vakfı’na iletilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir