Karaburun Kent Konseyi İmar-Kentleşme-Planlama Çalışma Grubunun Hazırladığı Rapor, Karaburun Belediyesine, Karaburun Belediye Meclisinde Görüşülmek Üzere İletildi..

1. Yarımada Kent Meclisi Toplantısı 29 Haziran 2013 Tarihinde, Karaburun Belediye Salonunda Yapıldı.

* Moderatörlüğünü Av. Çiğdem Ateş’in (Karaburun Kent Konseyi Doğa Koruma Çalışma Grubu Üyesi) yaptığı toplantıya;

* İpar Buğra Dilli (Karaburun Kent Konseyi Başkanı) “Karaburun Yarımadası’nda Öncelikli Çevre Koruma Alanı (ÖÇKA) Çalışmaları”,

* Doç Dr. Semahat Özdemir (İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğr.Üyesi, Karaburun Kent Konseyi İmar-Kentleşme-Planlama Çalışma Grubu Koordinatörü), “Yerel Yönetimlerde Yeni Yasal Düzenlemelere Hazırlıklı Olmak (İlçe Sınırları, Köyler, Kıyılar, Koylar, Tarım Alanları, Yeni Yol Çalışmaları vb) ve İmar-Kentleşme- Planlama Çalışma Grubu Çalışmaları”, başlıklı sunumlarıyla katıldı.

Katılımın yoğun olduğu toplantıya, Karaburun Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Karaburun Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Çalışma Grupları, Kadın ve Gençlik Meclisi Üyeleri, STK Temsilcileri ve Halk katıldı.

Toplantıda alınan tavsiye kararları, Karaburun Belediye Meclisi’nde görüşülmek üzere Karaburun Belediyesi’ne sunulacak.

Bu kapsamda İmar-Kentleşme-Planlama Çalışma Grubu tarafından 1. Yarımada Kent Meclisi Toplantısında katılımcıların ortak kararları  ile belirlenen hususlar da ele alınarak oluşturulan rapor, Karaburun Belediye’sine Karaburun Belediye Meclisinde görüşülmek üzere iletildi.

 

Karaburun – İskele Bölgesinde ve diğer koylarda yeni yapılacak yapılarda gözetilmesi gerekli ilkeler:

Karaburun Yarımadası yaşayanları,  özellikle son on yıldır, Yarımada’nın sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin korunması yolunda çok çaba göstermişler ve büyük kazanımlar da elde etmişlerdir. Sahip olunan değerleri koruyarak yerel gelişmenin sağlanması, turizm, tarım ve hizmet sektörlerinin gelişiminin sağlanması, tüm paydaşlarca benimsenmiştir.

Bu bağlamda, Karaburun yerleşiminin bazı bölgeleri çok özel öneme sahiptir ve bu bölgelerdeki yapılaşmanın çok doğru yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu bölgelerin başında denize kıyısı olan kesimler gelmektedir. İskele Koyu, Bodrum Koyu, İncirli Koy, Kuyucak Plajı ve çevresi, Saip Altı vb. bölgeler, denizden Karaburun Yarımadası ve yerleşiminin algılandığı bölgelerdir. Bu bölgeler Yarımada’ya gelen ziyaretçilerin konakladıkları, dinlendikleri, alışveriş yaptıkları, yemek yedikleri mekanlardır. Bu alanların çok özenle planlanması, çok özenle peyzaj düzenlemelerinin yapılması ve çok özenle yapılaşması gerekmektedir.

Bu koylarda bu güne dek gözlenen yapılaşma biçimi, çoğunlukla bir iki katlıdır. Bu yapılar; konut, pansiyon,  turizm tesisi, restoran, ticaret ve hizmet birimleridir. Oluşmuş olan bu doku ve siluet, bu koyları değerli ve özel kılmakta ve yerel kimliğin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Bu genel doku özelliğinin dışında kalan az sayıdaki çok katlı yapı da zaten tüm olumsuzluğuyla kendini ifade etmektedir.

Yukarıda tanımlanan bu koylarda, oluşmuş olan doku özelliklerinin korunması ve yeni yapılaşmaların buna göre yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu yönlendirmede;

1.      Denize dik hava koridorlarının ve açık alanlarının mutlaka yaratılması gereklidir, bunun için denize dik sokakların, parkların ve dinlenme alanlarının düzenlenmesi gereklidir. Bu nedenle öncelikle mevcut boşlukların ve koridorların çok dikkatle korunması gereklidir.

2.      Sahile cephe verecek yapıların yapı yüksekliği en çok iki katlı olmalıdır, binaların dört tarafından görünüşünde maksimum yükseklik 6.80 olmalıdır. (Yapıların dört tarafından görünüşünde yükseklik 6.80 m. yi geçmemelidir.)

3.      Sahile cephe verecek binalar, geleneksel dokuda olduğu gibi kübik formda ve taş duvarlardan oluşmalıdır (taş kaplama değil).

4.      Sahile cephe verecek binalara kot, denize bakan yol cephesinin orta noktasına göre verilmelidir.

5.      İmar planında ve vaziyet planında, yapılaşma kütlesel olarak belirlenmelidir, yapı adasında inşa edilecek yapılar tek tek etüt edilmeli ve yapılaşma yüzdesi korunarak tasarlanmalıdır. Bu kompozisyonun mantığını, lokanta, pansiyon, konut ve eğlence fonksiyonları oluşturur. Mülkiyete dair sorunlar, 18. Madde uygulaması ile çözülmelidir.

6.    Yapılarla deniz arasında kalan kesim, yayalaştırılmalı, yalnızca belli saatlerde hizmet sağlanması amacıyla taşıt trafiğine açılmalıdır.

7.      Denize en çok 100-200 m. mesafede, sahildeki otel, restoran vb. kullanımların kapasitelerine uyumlu olarak, genel otopark alanları düzenlenmelidir.

8.      Yapılarla deniz arasında kalan alan, yol kaplaması, drenajı, bitkilendirilmesi, kent mobilyalarının konumlandırılması, aydınlatılması, çöp kutularının seçimi ve konumlandırılmasına dek özenle ve ayrıntıda tasarlanmalıdır.

9.      Denize cephe veren yapılarda ve diğer tüm yapılarda, restoran, pansiyon, otel vb. bilgilendirme levhaları birbirine uyumlu olarak tasarlanmalıdır. Aynı duyarlılık sokak tanımlama, bina numaralandırma, durak belirleme levhaları için de gösterilmelidir.

10.  Denize cephesi olan binaların zemin katlarındaki pergole, tente, güneşlik vb. elemanların, birbirine uyumlu olarak düzenlenmesi gereklidir.

11.  Yukarıdaki düzenlemeleri mümkün kılacak biçimde, yürürlükteki imar planları değiştirilmelidir ve ayrıntılı kentsel tasarım projeleri yapılmalıdır.

 

Doç Dr. Semahat ÖZDEMİR

Karaburun Kent Konseyi

İmar-Kentleşme-Planlama Çalışma Grubu Koordinatörü

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir