Karaburun Kent Konseyi Enda Enerji Holding A.Ş Ortağı İzmir’li İş Adamlarına Sesleniyor: Bölgenin En Bakir Kalmış Topraklarından, Karaburun Yarımadası’ndan Elinizi Çekin!..

IMG_1382 - Kopya (2)

ENDA ENERJİ HOLDİNG YÜRÜTME KURULU’NA

 

Öncelikle, küresel ısınmanın ve küresel iklim değişikliğinin, başta karbon gazı salınımında en büyük paya sahip gelişmiş ülkeler olmak üzere,  dünyanın çözmesi gereken öncelikli konulardan biri olduğunun ve bu kapsamda yenilenilebilir ve temiz enerji üretiminin son derece önemli olduğunun bilincinde olduğumuzun bilinmesini isteriz.

 

Ancak, Rüzgar Enerji Santrallerinin (RES) doğru yerlerde, uygun yoğunlukta,  yerel yaşama saygıyla, doğanın ve sosyal yaşamın  korunarak kurulması gereği ve bu çerçevede yerel paydaşların görüşlerinin önemi açıktır.

Bildiğiniz gibi, Enda Holding bünyesinde yeralan, Yaylaköy RES A.Ş. , Egenda Enerji Üretim A.Ş.,  Mordoğan RES ve  Yaylaköy RES projeleri ile ilgili olarak, 09 Kasım 2012 tarihinde uluslararası karbon sertifikasyon kuruluşu olan Gold Standart Vakfı  kriterlerini oluşturmak üzere, yapılan “Halkı Bilgilendirme Toplantıları”na, yerel halk, yerel yönetimler, köy muhtarlıkları ve Yerel STK’ların ortak iradesiyle, halkın katılımı gerçekleşmemiştir. Bu karşı çıkışın  Gold Standart Şeması altındaki değerlendirmelerde ana kriterler olan “ çevrenin, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kalkınma” konuları çerçevesinde  özetlediğimiz gerekçelerimizi  anılan Vakfa  ve ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara   iletmiştik. Gold Standard Vakfı, bu durumda anılan projeleri sertifikalandırma süreçlerine dahil edemeyecekleri bilgisini Konseyimize vermiştir.

Sözkonusu RES projelerine ilişkin süreç, şimdi İş Bankası’nın  finansal desteği ile  sürdürülmektedir.               

Doğu Akdeniz Havzasının en temiz bölümü olarak tanımlanan Karaburun Yarımadası, nadir türleri de barındıran zengin biyoçeşitliliği, kadim kültürü ve kırsal yaşamıyla bütüncül bir yaklaşımla korunması gereken bir ülke değeri ve dünya mirasıdır. 

Bu çerçevede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan  Karaburun Yarımadası’nın ulusal mevzuatla korumaya alınmasını öngören  Özel Çevre Koruma Bölgesi çalışmaları Karaburun Yarımadası’nın tüm  bileşenleri tarafından büyük önem verilerek  ve dikkatle izlenmektedir.

Ancak,  Karaburun Yarımadası, bölge için aşırı yoğunluk ve yaygınlıkta olan  Rüzgar Enerji Santrallerinin  ağır baskısı altındadır. Bölgede yoğun ve yaygın RES inşası,  doğal yaşamı yok etmekte, tarım ve mera   alanlarının kısıtlı olduğu bölgede yöre halkının iki temel geçim kaynağı olan keçi yetiştiriciliği ve zeytinciliğe  büyük zarar vermekte ve  yöre halkının  varlığını sürdürmesini ciddi boyutta  tehdit etmektedir. 

Bu noktada, yenilenebilir ve temiz enerji kaynağı olan RES’lerin Karaburun Yarımadası örneğinde kirlenmekte olduğu konusu gündeme gelmiştir.

                Yüzü aşkın İzmir’li Sanayici ve işadamının katılımıyla kurulan Enda Holding’in, İzmir için öngörülerinde bölgenin değerlerinin korunmasının da öncelikli ilkeleri arasında olması beklenmelidir.

Enda Enerji Holding’i,  Karaburun Yarımadasında kurulması planlanan “Mordoğan RES” ve “Yaylaköy RES” projelerini iptal ederek, uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan türleri de barından nadir ekosisteminin korunması ve yerelin sürdürülebilir kalkınması yönünde sorumluluk almaya davet ediyoruz. 

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir