Karaburun Kent Konseyi Çatısı Altında Afetle Mücadele Çalışma Grubu Oluşturuldu

Konsey Yürütme Kurulu’nda alınan kararla başta yüksek riskli olan yangınlar olmak üzere tüm afetler için çalışma yapmak üzere Afetle Mücadele Çalışma Grubu oluşturuldu.
Çalışma grubu ilk iş olarak 2016 yılında yine konsey tarafından hazırlanan yangınla mücadelede yapılabileceklerle ilgili hazırlanan rapor öneri ve düzenlemelerle güncellendi. Raporun son haline aşağıda vereceğimiz linkten ulaşabilirsiniz. Hazırlanan rapor ilgili kurumlarla paylaşılacak.
Afetlere karşı dirençli bir kent olmak için sivil toplumun koordinasyon ve dayanışmasını güçlendirmek önemli bir yer tutuyor. Dirençli kentin yolu bilinçli ve organize sivil toplumdan geçiyor. Bu çerçevede dirençli bir Karaburun yaratabilmek ve dayanışma ruhunu harekete geçirebilmek için Karaburun Belediyesi ve Karaburun Kent Konseyi işbirliğiyle çalışmalara başlanıyor.
Çalışma Grubu tarafından Karaburun’un her bölgesinden temsilcilerin yer aldığı ‘’Afetle Mücadele Gönüllü Grubu’’ oluşturulması kararı alındı ve çalışmalara başlandı. Karaburun Belediyesi ile koordinasyon ve iş birliği halinde yürütülecek bu sürecin en kritik ayağını bu gönüllü grup oluşturacak. Manal’dan, Küçükbahçe’ye kadar Karaburun’un tüm yerleşimlerden temsilcilerin yer alacağı bu gönüllü grup ile bir iletişim ve koordinasyon ağı kurulacak. Her bölge temsilcisi kendi bölgesinde gönüllülerden oluşan bölge gruplarını oluşturacak. Önümüzdeki dönemde afeti önleme, afet anı müdahale ve afet sonrası destekleme süreçleriyle ilgili çeşitli eğitimler de alacak olan bu gruplar yaşanacak herhangi bir afete karşı donanımlı ve hazır hale gelecekler.
Yapılacak çalışmalarla ilgili düzenli olarak bilgilendirme yapmaya devam edilecek.
Önümüzdeki dönemde bölgelerinde gönüllü olmak isteyen yurttaşlarımız daha sonra yapacağımız paylaşımlarımıza göre bölge temsilcileriyle iletişime geçebilirler.
Birlikte güçlü, birlikte dirençliyiz…
Yangınla Mücadele Öneri Raporu: