Karaburun Kent Konseyi 5. Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Karaburun Kent Konseyi 5. Genel Kurulu toplantısı, 28.10.2016 tarihinde Karaburun Belediye Salonunda yeter sayısının sağlandığının tesbiti ardından aşağıdaki gündem ile açıldı.

Divan Başkan Yardımcılığına Murat Kürşat Yıldırım, Divan Üyeliklerine; Nesrin Durmuş ve Turhan Oğuzhan Atay oy birliğiyle seçildi

Kent Konseyi Başkanı İpar Buğra Dilli’nin açılış konuşmasının ardından, Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Çiğdem Akçura tarafından, 2016 yılı Ocak-Ekim dönemi Konsey Bütçesi ve son Konsey Çalışma Raporu ve Genel Kurul’a sunuldu.

Kent Konseyi Başkanlığı için Karaburun Kent Konseyi Yönergesi Madde 9-b uyarınca açık oy, açık sayımla yapılan seçimde, tek aday olarak katılan Şadan TÜTÜNCÜ oybirliğiyle başkanlığa seçildi.

Yürütme Kurulu üyeliği için Divan’a 16 isimin yeraldığı bir aday listesi sunuldu. Listenin okunmasının ardından, Divan tarafından başka aday olup olmadığı soruldu ve iki kişi daha adaylığını açıkladı.

Divan Başkanlığının, “ Önümüzdeki 3 yıllık dönem için, 18 kişilik Yürütme Kurulunun Konsey çalışmalarının yürütülmesinde yönetimsel bir sorun yaratmayacağı ve Konsey Yürütme Kurulunun gönüllük ilkesiyle çalışmakta olduğundan hareketle önümüzdeki 3 yıllık dönem için Yürütme Kurulu’nun seçilmiş üyelerinin 18 olarak belirlenmesi” önerisi, oybirliğiyle kabul edildi.

Kent Konseyi Yönergesi Madde 12-c uyarınca açık oy açık sayımla yapılan seçimde, Karaburun Konseyi Yürütme Kuruluna, Doç Dr. Semahat Özdemir, Prof Dr.Füsun Baykal, Nur Şule Baylan, İpar Buğra Dilli, Murat Kürşat Yıldırım, Nesrin Durmuş, Çiğdem Akçura, Dilek Zeybek, Rezzan Çakır, Bijen Bilgin, Mustafa Özer, Nimet Koçak, Zuhal Sütçü, Çağlayan Devrim, Abdurrahman Akbaş ,Ali Karayel, Meftun Bulunmaz ve Sevinç Yapıcı oy birliğiyle ile seçildi.

Gündemin Görüş ve Temenniler maddesinde;

– KHK ile getirilen, doğa yıkımına yol açabilecek 80. madde ve Zeytincilik Yasasında Değişiklik öngören düzenlemelerle ilgili basın açıklaması yapılması,
– Konsey çalışmalarına katılımın genişletilmesi,

Konularında görüşler ifade edildi.

GÜNDEM:

1) Açılış

2) Başkanlık Divanı’nın Seçimi

3) 2016 Bütçe Raporu Sunumu

4) 2015-2016 Dönemi Faaliyet Raporu Sunumu

5) Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Seçimleri

6) Görüş ve Temenniler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir