Karaburun Kent Konseyi 2013 Faaliyet Raporları

logo_eskiyeni

KARABURUN KENT KONSEYİ(KKK)

OCAK  2013 FAALİYET RAPORU

 *  03 Ocak’ta KKK Başkanı İpar BUĞRA DİLLİ, KKK Genel Sekreter Çiğdem AKÇURA ve Çiğdem ÖZTÜRK, Karaburun Belediye Salonunda yapılan İZKA’nın “Yenilenebilir Enerji” Proje sunum toplantısına katıldı.

* Karaburun Belediyesi adına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ‘’Karaburun İlçesi Özel Çevre Koruma Bölgesi’’ ve Lodos A.Ş.’ye gönderilmek üzere Yayla Köy Projesi hakkında dilekçeler yazılarak Başkan H. Serdar YASA’ya 03 Ocak’ta imzalatıldı. Postayla gönderilmesi için Karaburun Belediyesi’ne teslim edildi.

* 04 Ocak’ta Karaburun Belediye Meclis toplantısında KKK Doğa Ç.G. sözcüsü Hüsnü DİLLİ ‘’ Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı’’ konulu sunum yaptı.

* 07 Ocak’ta Seferihisar Kent Konseyi ‘’Köy Yoksa Geleceğimiz de Yok’’ başlıklı İmza Kampanyası başlatmıştır. Başlatılan kampanyaya KKK destek vermiştir. 10 Ocak’ta KKK web ve facebook sayfalarında konu duyurulmuştur. Köy Muhtarlarına kampanya bilgileri verilmiş ve hazırlanan imza kampanya dosyaları 11 Ocak’ta köylere dağıtılmıştır. Kampanya ile köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasına dikkat çekilecek ve konu yargıya taşınacak.

* 09 Ocak’ta Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı Raporu Ön Çalışma 2. Toplantısı İzmir Ege Üniversitesi Coğrafya bölümünde yapıldı.  Toplantıya Akademisyenler, Karaburun Belediye Başkanı ve Doğa Koruma Çalışma Grubu Üyeleri katıldı.

* 09 Ocak’ta 2012/1291 No’lu Parlak Köyü Balık Çiftliği davasına KKK müdahil olarak başvurmuş ve konuyla ilgili müdahil dilekçe ve ekleri 1. İdare Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

* 16 Ocak’ta WWF – Türkiye’den Ceren Ayaz ile gönderilen RES dosyası hakkında görüşüldü.

* 16 Ocak’ta KKK YK Üyesi Prof Dr. Füsun Baykal, Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı Ön Raporu için Prof Dr. Ümit Erdem ve Doç Dr. Lütfi İhsan Sezer’in Karaburun Yarımadası araştırma dosyalarını e.mail ile göndermiştir.

* 17 Ocak’ta AKP İzmir Milletvekili İlknur Denizli ve CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’a; Karaburun Yarımadası Hk KKK Doğa Ç.G. Bilgi Notu, K. Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı Ön Raporu, K. Yarımadası RES Süreci, Gold Standard ve Su Ürünleri Üretim Tesisleri ÇED süreci konulu dosyalar hazırlanarak gönderilmiştir.

* 17 Ocak’ta “Köy Yoksa Geleceğimizde Yok” imza kampanyasına 13 Köy Muhtarı ve KKK olarak internet ortamında imza atılarak destek verilmiştir.

* 17 Ocak’ta WWF – Türkiye’den Ceren Ayaz ve Bergama Unesco Projesi Koordinatörü Yaşagül Ekinci’ye Karaburun RES Bilgi Notu, Biyosfer Rezerv Alanı Raporu ve Karaburun Yarımadası Sorunları başlıklı dosyalar e.mail ile gönderildi.

* 17 Ocak’ta K. Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı bilgi notu çoğaltılarak Karaburun Belediyesi Meclis üyeleri ve 13 Köy Muhtarına dağıtılmıştır.

* Ambarseki Muhtarlığı adına İZKA’ya sunulan ( İmar-Kentleşme-Planlama, Yerleşme ve Mimarlık Tarihi Çalışma Grubu desteği ile hazırlanan) ve onaylanan “Ambarseki Köyü Fiziki İyileştirme Fizibilitesi” projesinde Karaburun Belediyesi, Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği ve Karaburun Kent Konseyi Proje İştirakçisi, Karaburun Köylere Hizmet Götürme Birliği ise Proje Ortağı olarak yer almıştır. Projenin sözleşme sürecinde gelişen yasal düzenleme (Bütünşehir Yasası) projenin başvuran kuruluşu olan Ambarseki Köy Muhtarlığı ve  proje ortağı olan Karaburun Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin  tüzel kişiliğini sonlandıracağından projenin satın alım işlemlerini yürütecek tüzel bir kişiliğin Ambarseki Muhtarlığı’nın ortağı olmasıyla çözüm sağlanabileceği İZKA ile yapılan görüşmeler sonucunda somutlanmıştır. Konu ile ilgili gelişim süreci Karaburun Belediye Başkanı ile görüşülmüş ve bu doğrultuda Karaburun Belediyesi proje ortağı olarak Karaburun Belediye Meclisinde karar alarak çözüme destek sağlamıştır. Belediye Meclisi’nde alınan proje ortaklık kararı 18 Ocak’ta İZKA’ya resmi yazı ile gönderilmiştir.

* 22 Ocak’ta  2012/623 Esas No’lu Kösedere Odtim İnş. Tur. Mad. Paz. Ltd. Şti’ye ait mermer ocağı davasının karar yazısı Av. Hüseyin Çelikkol tarafından fax yoluyla geldi. 24 Ocakta Kazanılan davanın haber yazısı yazılarak ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın itirazına verilen red cevabı da KKK facebook sayfasında yayınlandı.

* 23 Ocak’ta Karaburun Belediye salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun katıldığı “Bütünşehir Yasası ve Getirdikleri” konulu toplantıya katılım sağlanmıştır.  KKK Başkanı İpar Buğra Dilli, Karaburun Yarımadası Sorunları ve Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı çalışmaları Hk bilgi vermiştir. Aziz Kocaoğlu’na, Karaburun’da Kırsal Turizmin Sektörel Analizi Kitabı, Proje Broşürleri ve bilgi notları verilmiştir.

* 23 Ocak’ta,  Gençlik Merkezi’nde, KKK Doğa Koruma Çalışma Grubu tarafından K. Belediye Başkanı Serdar Yasa, K. Belediye Meclis Üyeleri ve Köy ve Mahalle Muhtarlarına “Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı” Ön Raporunun sunumunu yapılmıştır. Toplantı haberi ve fotoğrafları KKK facebook sayfasına yayınlanmıştır.

* 25 Ocak’ta Biyosfer Rezerv Alanı Ön Raporu çalışması için Ege Üniversitesi’nden Prof Dr. Berrin Dural’dan Karaburun Deniz Flora ve Faunası ile ilgili tez dosyası ve Güven Eken’den  Karaburun  Yarımadası Kuş Araştırmaları istenmiştir.

* 25 Ocak’ta KKK Doğa Koruma Çalışma Grubu Üyeleri, Öres Elektrik A.Ş tarafından Salman RES Projesi Halkı Bilgilendirme toplantısı öncesinde Parlak Köyü’ne giderek köy halkıyla ön görüşme yapmıştır.

* 25 Ocak’ta YK Üyesi Yar. Doç Dr. Sedat Emir tarafından Pınar Pınarcık’ın “Karaburun Yarımadası Arkeolojisi” tez çalışma özeti Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı Ön raporu için gönderilmiştir.

* 25 Ocak’ta Mordoğan Belediye Başkanlığı’na Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı Ön Raporu resmi yazı ile gönderilmiştir.

* İzka’nın 03 Ocak’ta Yenilenebilir Enerji Projesi sunum toplantısından sonra Karaburun Belediyesi için proje hazırlama süreci başlamıştır. Kent Konseyi Proje Grubu olarak sürece destek sağlanmış, konuyla ilgili toplantılar yapılmıştır.

* 28 – 29 Ocakta KKK Gelen ve Giden Evrak dosyalarının 2012 Haziran ayından itibaren listesi çıkarılmış, aylık faaliyet raporları tamamlanmış ve KKK Genel Kurul üye listesi ve genel kurul toplantı hazırlıklarına başlanmıştır.

* 28 Ocak’ta Ege Çevre Platformu’na Genel Kurulu Gündeminde paylaşılmak üzere Karaburun Yarımadası RES, Balık Çiftlikleri, Mermer ve Taş Ocakları Yatırımları ve Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı Ön Raporu bilgi notu gönderilmiştir.

* 28 Ocak’ta İzmir Barosu’na Parlak Köyü’nde yapılacak olan Öres Elektrik A.Ş.’nin Salman RES Projesi halkı bilgilendirme toplantısı için gözlemci gönderilmesi istemi ile ilgili dilekçe gönderilmiştir.

*  30 Ocak’ta Gençlik Merkezi’nde, Öres Elektrik A.Ş.’nin Salman Köyü RES Projesi Halkı Bilgilendirme toplantısı öncesinde Köy ve Mahalle Muhtarları ve Yarımada’daki STK’larla “Yarımadanın Sorunları“ konulu bir toplantı yapılmıştır.

* Öres Elektrik A.Ş.’nin Salman RES Projesi Halkı Bilgilendirme toplantı duyurusu basına, belediyelere, muhtarlara, stk’lara ve halka mail, telefon ve anons yoluyla 31 Ocak’ta duyurulmuştur.

* 31 Ocak’ta Karaburun Kaymakamı Fatih Aksoy ziyaret edilmiştir.  Görüşme kapsamında Karaburun Yarımadası Sorunları paylaşılmış ve Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı Ön Raporu sunulmuştur.

* KKK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çalışma Grubu tarafından yürütülen Burs Desteğinden 9 öğrenci yararlanmaktadır. Konu ilgili hazırlanan ödeme cetvelleri güncellenerek Grup üyeleri ile paylaşılmaktadır.

KARABURUN KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 31.01.2013

KARABURUN KENT KONSEYİ(KKK)

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU

* Öres Elektrik A.Ş.’nin 01.02.2013 tarihindeki      Parlak Köyü’nde RES halkı bilgilendirme toplantısına katılmayarak imza      tutanağı tutulmuştur. Eylem sonrası basın yazısı hazırlanmış ve KKK      facebook sayfasında fotoğraflarla paylaşılmıştır. Hazırlanan haber yazısı      ve fotoğraflar, basın kuruluşlarına mail yoluyla gönderilmiştir.

* 05 Şubat’ta Mordoğan Belediyesi toplantı salonunda      Mordoğan Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Belediye Meclis üyelerine KKK      Doğa Koruma Ç.G. Biyosfer Rezerv alanı sunumu yapılmıştır. Belediye Meclis      üyelerine Biyosfer Rezerv Alanı raporu ve Karaburun’da Kırsal Turizmin      Sektörel Analiz kitabı dağıtılmıştır.

* Gold Standard Vakfı’ndan Bahar Ubay Güçlüsoy’a Öres      Elektrik A.Ş.’nin 01.02.2013 tarihindeki Parlak Köyü RES projesi      hakkındaki yazısı, halkı bilgilendirme toplantı imza tutanağı ve      fotoğraflar mail yoluyla 07 Şubat’ta gönderilmiştir.

* 07 Şubat’ta AKP İlçe Başkanı Adil Soyer, 10      Şubat’ta AKP İl Başkanı’nın geleceğini ve Karaburun Yarımadası sorunları      hakkında toplantı yapacaklarını bildirmiştir. Konuyla ilgili KKK’nin de      görüşmek istediği belirtilerek randevu için talepte bulunulmuştur.

* 08 Şubat’ta KKK ve Gençlik Meclisi, Greenpeace’in      başlattığı ‘’Kuzey Kutbunu Kurtarılmış Bölge İlan Edelim’’ kampanyasına      katılarak imza desteği vermiştir.

* ‘’ Karaburun Belediyesi 130 KW ( Güneş + Rüzgar )      Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi Projesi ‘’. Proje koordinatörü Kemal      Balaban 08 Şubat’ta KKK ofisine gelerek Karaburun Belediyesi adına İzka’nın      Yenilenebilir Enerji Proje çalışmalarındaki Gediz A.Ş.’ye başvuru belgelerini      tamamladığını iletmiştir. 28 Şubat’ta projenin İZKA KAYS girişi      tamamlanmasında yardımcı olundu.

* 10 Şubat’ta Gençlik Merkezi’nde, Bergama Belediyesi      UNESCO Dünya Miras ve Alan Yönetimi Birimi Koordinatörü Yaşagül Ekinci ile      KKK Başkanı, KKK Genel Sekreteri ve Doğa Koruma Ç.G. üyeleri Biyosfer      Rezerv Alanı çalışmaları gündemli toplantı yapmıştır.

* 11 Şubat’ta Karaburun Belediyesi Yazı İşleri ile 8      Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin      kadınlar için açtığı stant hakkında görüşülmüştür. KKK Kadın Meclisi asil      üye listesi ve iletişim bilgileri mail yoluyla gönderilmiştir. Dünya      Kadınlar Günü ile ilgili KKK Kadın Meclisi Başkanı Şerife Zorlu ile yapılabilecek      etkinlikler hakkında konuşmak üzere randevu verilmiştir.

* 12 Şubat’ta hazırlanan Öres Elektrik Üretim      A.Ş.’nin ( Dosya No: 675 ) ilgili yazı ve Parlak Köyü İmza Tutanağı;

1-      T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü,

2-      T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ve

3-      T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK )’ya

Karaburun Belediyesi aracılığıyla postayla 13 Şubat’ta gönderilmiştir. Belediyeden gönderim listesi alınmıştır.

* CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyon      üyesi Şafak Pavey’e

1-      Karaburun Yarımadası’nın Öncelikli Sorunları,

2-      Su Ürünleri Üretim Tesisleri ÇED Süreci hk. ( Dosya No: 661 ),

3-      Balık Çiftlikleri Bilgi Notu,

4-      Karaburun Yarımadası RES’ler hk. ( Doya No: 659 ),

5-      Karaburun Yarımadası RES Raporu,

6-      Gold Standard Vakfı İngilizce yazısı,

7-      Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv alanı Raporu ve

8-      Karaburun’da Kırsal Turizmin Sektörel Analizi kitabı

Karaburun Belediyesi aracılığıyla 13 Şubat’ta gönderilmiştir. Belediyeden gönderim listesi alınmıştır.

* 13 Şubat’ta ’ Karaburun Belediyesi 130 KW ( Güneş + Rüzgar ) Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi Projesi ‘’ için Karaburun Belediye Meclis Karar bilgileri yazılmasına destek verilmiştir.

* Ege Üni. Coğrafya Bölümü’nden Prof Dr Füsun Baykal ile ÖÇKA raporu ve konuyla ilgili harita revizyonu için 14 Şubat’ta görüşülmüştür. Araş.Gör.Beycan Hocaoğlu’yla İletişime geçilmiş ve 21 Şubat’ta haritaya işlenecek olan veriler ( kara ve deniz mağaraları, doğal ve yapay sulak yerler, orman alanları, tarihi yerler, çeşme, cami, değirmenler, anıt ağaçlar gibi kültürel değerler, deniz alanında Akdeniz foku, Ada Martısı vb. ) hazırlanarak gönderilmiştir.

* 15 Şubat’ta T.C. İzmir 1. İdare Mahkemesi’nden Parlak Köyü 5 No’lu potansiyel alan Egemarin Su Ürün. Tic. A.Ş. 2012/1291 dosya numaralı davaya davacı yanında KKK’nin  müdahil talebinin kabul edildiği yazısı gelmiştir.

* 17 Şubat’ta Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’nı yakından takip eden STK’lar tarafından oluşturulmuş Tabiat Kanunu İzleme Girişimi’ne destek veren kuruluşlar ağında KKK dilekçe ile başvurarak yer almıştır. 20 Şubat’ta, Karaburun Kent Konseyi, Karaburun Sivil İnisiyatif, Karaburun Yerel Fok Komitesi ve Karaburun Çevre Kültür ve Turizm Birliği adına internet üzerinden kayıt dilekçesi gönderilmiştir.

* 18 Şubat’ta Karaburun Kaymakamlığı’ndan Balık Çiftlikleri ve RES firmalarının yer aldığı bilgi dosyası alınmıştır.

* 18 Şubat’ta İl Özel İdaresi ve Ege Üniversitesi’nden gelen ekibe 2010 yılında hazırlanan “Nergis” projesi hk bilgi verilmiş ve ilgili proje 19 Şubat’ta Ege Üniversitesi proje gurubuna e-mail ile gönderilmiştir .

* Sarpıncık Sabun Atölyesi Proje Koordinatörü Zerrin Özirs Öztan 18 Şubat’ta Sarpıncık Sabun Atölyesi’nin faal olması için ilgili kurumlarla toplantı yapılması önerisinde bulunmuştur. Konuyla ilgili eğitmen Ergun Okur, 20 Şubat’ta aranarak görüşülmüştür.

* Ay içinde KKK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ç. G.’nun yürüttüğü burs destek çalışması devam etmiştir.

* 18 Şubat’ta KKK Gençlik Meclisi facebook sayfasında T.C. Kalkınma Bakanlığı ile Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığıyla Ankara’da yapılacak olan Habitat 10. Kalkınma Planı Hazırlıkları Çerçevesinde Genç Perspektif Çalıştayı toplantı duyurusu yapılmıştır.

* KKK olarak Antalya Alakır Nehri’nde Dedegöl Enerji’ye ait Kürce HES projesiyle ilgili verilen mahkeme kararının acilen uygulanması kampanyasına 19 Şubat’ta destek verilmiştir.

* İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne Karaburun Yarımadası’nda koruma altındaki eserlerin listesi hakkında 19 Şubat’ta dilekçe yazılarak faks çekilmiştir.

* Karaburun Kaymakamlığı’ndan 19 Şubat’ta Karaburun Yarımadası’ndaki anıt ağaçlar, meralar, yaylak alanlarının yerlerini gösteren rapor istenmiştir.

* Sarpıncık Sabun Atölyesi’nin aktif olması ile ilgili eğitmen Ergun Okur ile 20 Şubat’ta görüşülmüştür. İleri tarihte Kaymakam, Sarpıncık Köy Muhtarı, proje koordinatörü Zerrin Özirs Öztan’ın da katılacağı toplantı konusunda fikir birliğine varılmıştır.

* 20 Şubat’ta Ege Üniversitesi proje grubuna “nergis” proje bütçesi  revize edilerek e-mail ile gönderilmiştir.

* 24 Şubat’ta yapılacak olan Egeçep 7. Kurultay toplantısına katılım için iletişim ağına  toplantı bilgileri e-mail ile gönderilmiştir.

* 27 Şubat’ta Gençlik Merkezi’nde Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa ve Mordoğan Belediye Başkanı Ahmet Çakır  ve Muhtarlar toplantısı yapılmıştır.

* 28 Şubat’ta Egemarin Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Küçükbahçe mevkiinde kurulmak istenen su ürünleri üretim tesisi projesi hakkında yazılan yazı Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa ve Mordoğan Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından  imzalanmıştır. 27 Şubat’ta yapılan toplantıya katılamayan Mordoğan muhtarlarının imzaları da alınmıştır.

* T.C. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazılan su ürünleri üretim tesislerinin kaldırılması hakkındaki yazı, 28 Şubat’ta Küçükbahçe Muhtarlığı’na faks ile gönderilmiştir.

KARABURUN KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 28.02.2013

KARABURUN KENT KONSEYİ (KKK)

MART 2013 FAALİYET RAPORU

* Egemarin Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Küçükbahçe mevkiinde kurulmak istenen su ürünleri üretim tesisi projesi hakkında hazırlanan dosya ve imza tutanağı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İl Müdürlüğü’ne faks yoluyla gönderilmiştir. Dosya, 04 Mart’ta ilgili bakanlıklar( 1- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Gnl. Müdürlüğü, 2- T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Gnl. Müdürlüğü, 3- İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ), Karaburun Kaymakamlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilmek üzere Karaburun Belediyesi’ne teslim edilmiştir. Egemarin Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. hakkında hazırlanan yazı ve tutanak KKK facebook sayfasında paylaşılmıştır.

* 04 Mart’ta yapılması planlanan KKK YK toplantı gündemi YK üyelerine telefon ve e.mail yoluyla bildirilmiştir. Yeterli katılım olmadığından ertelenen toplantı, 14 Mart’ta yapılmıştır.

* 04 Mart’ta KKK Kadın Meclisi’nin 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlik program yazısı Karaburun Kaymakamlığa ve Karaburun Belediyesi’ne iletilmiş, KKK facebook sayfasında duyurusu yapılmıştır. Karaburun Belediyesi’nden köylerden gelecek kadınlar için araç tahsisi ve ikram giderleri için destek alınmış, program 08 Mart’ta Gençlik Merkezi’nde merkez ve köylerden gelen yaklaşık 75 kadının katılımıyla yapılmıştır. Programda KKK Kadın Meclisi Başkanı Şerife Zorlu ve KKK Başkanı İpar Buğra Dilli açılış konuşmasının ardından Av. Çiğdem Ateş tarafından Medeni Kanun’da kadın hakları anlatılmıştır. Program, “Entel Köy Efe Köye Karşı” adlı film gösterisi ve ikram ile sonlandırılmıştır.

* Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı Ön Raporu denizel alan harita çalışması kapsamında (balık yataklarının yer tespiti) Doğa Koruma Çalışma Grubu Üyeleri Karaburun Su Ürünleri Kooperatifi’nden Salih Akdeniz ve Abdurrahman Akbaş ile 04 Mart’ta konuyla ilgili görüşmüştür. 06 Mart, 11 Mart tarihlerinde konuyla ilgili çalışmalara Su Ürünleri Kooperatif üyeleri ve harita mühendisi Ahmet Toros ile devam edilmiştir. Çalışmalar sonucunda denizel alan koordinatları belirlenmiştir. 15 Mart’ta KKK Doğa Ç.G. ile Saipaltı, Karaburun, Yeniliman, Kaynarpınar ve Mordoğan Su Ürünleri Kooperatifleri aranarak 18 Mart’taki toplantıya çağrılmıştır.

* 04 Mart’ta Küçükbahçe, Parlak ve Salman Muhtarları Egemarin Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Küçükbahçe mevkiinde kurulmak istenen su ürünleri üretim tesisi projesi hakkında hazırlanan dilekçelerini vermek üzere İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gitmiştir.

* 05 Mart’ta Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’ndan Cem Orkun Kıraç aranarak ÖÇK’nın denizel alandaki korumanın kıyı balıkçılığına etkisinin ne olduğu sorulmuştur. * Foça’da %100 denizel alan kıyı balıkçılığına açık olduğu, * Foça’da kıyı alanının %100 trol, gırgır ve şebekeye kapalı olduğu, * Gökova ve Mersin’de kıyı balıkçılarının isteği üzerine kumbaralık alan oluşturulduğu, * Bozyazı, Aydıncık ve Gökova’da %97,5 kıyı balıkçılığına açık olduğu, * Gökova’da  %100 trol ve gırgıra kapalı olduğu, bu bilgiler KKK Doğa Koruma Ç.G. ve Karaburun Su Ürünleri Kooperatif üyeleriyle paylaşılmıştır.

* İl Genel Meclis üyesi Mustafa Ünsal 05 Mart’ta, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Karaburun’da yapmak istediği nergis projesi bütçesinin İl Genel Meclisi’nin onayından geçtiğinin haberini vermiştir.

* 06 Mart’ta Lodos A.Ş. ile ilgili yazı hazırlanmıştır. 07 Mart’ta hazırlanan dosya Gold Standard Vakfı’na postayla gönderilmiştir.

* 07 Mart’ta Kemal Balıkçılık’ın Orkinos Yetiştirme Çiftliği yer değişikliği halkı bilgilendirme toplantısı hakkında Ildır Köyü Muhtarı Seyhan Mete aranarak bilgi alınmıştır. Muhtar, köy halkının konudan rahatsız olmadığını ve toplantının yapıldığını söylemiştir.

* 08 Mart’ta Köy Muhtarları aranarak Yarımada’daki çökertme dalyanlarının yerleri ve sayıları öğrenilmiş ve Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı Ön Raporu çalışması için arşivlenmiştir.

* 08 Mart’ta, Arş.Gör. Beycan Hocaoğlu’na hazırlayacağı haritalar için bilgi desteği ( Tapu Kadastro’dan gelen köy sınırları haritası, RES ve Balık Çiftlikleri yatırımları, Tariş vb. ) ve Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı Ön Raporu harita çalışması kapsamında hazırlanan rapor 15 Mart’ta e.mail atılmıştır.

* 19 Şubat’ta KKK/678 sayılı Urla 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilen Karaburun Yarımadası’nda koruma altına alınan eserler hakkındaki yazımıza 08 Mart’ta cevap ( 12 adet kurul kararı örneği ) gelmiştir.

*  11 Mart’ta Ege Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi’nden hazırlanmakta olan Biyosfer Rezerv Alanı raporunda kullanılmak üzere Karaburun Yarımadası denizel alan çalışmaları istenmiştir. 9 Eylül ve Ege Üniversiteleri’ne konuyla ilgili dilekçeler yazılarak faks yoluyla gönderilmiştir. Daha sonra her iki üniversiteden de bu konuda çalışmalarının bulunmadığı yanıtı gelmiştir.

* 13 Mart’ta İzmir 1. İdare Mahkemesi’nden 2012/1291 No’lu davada ( Küçükbahçe Erhan Bir ) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, davacı vekilinin ( Hadi Genç ve Şehrazat Mercan ) 20.12.2012 tarihli cevap ve itiraz dilekçesine karşı beyanlarının sunumu hakkında yazı gelmiştir.

* 14 Mart’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Gnl. Müdürlüğü’nden KKK/675 sayılı Karaburun Yarımadası RES projeleri ( Öres ) ve Biyosfer Rezerv Alanı hakkındaki yazımıza konu hakkında ilgili kurumlara gönderdikleri yazı gelmiştir.

* 15 Mart’ta Karaburun, Saipaltı, Kaynarpınar, Yeniliman ve Mordoğan Su Ürünleri Kooperatifleri’ne KKK Doğa Koruma Ç.G.ile toplantı çağrısı yapılmıştır. Gençlik Merkezi’nde yapılan toplantıya Karaburun, Saipaltı, Yeniliman, Kaynarpınar Su Ürünleri Kooperatif Üyeleri, Karaburun Belediye Başkanı katılmıştır.

* 19 Mart’ta Karaburun Biyosfer Rezerv Alanı Ön  Raporu fotoğraf eklemeleri yapılarak son düzenlemesi yapılmıştır.

* 19 Mart’ta Lodos A.Ş. Proje Müdürü Metin Can, Kent Konseyi Doğa Koruma Ç.G Üyeleri ile görüşmek istediğini belirtmiştir. 28 Mart’ta Gençlik Merkezi’nde yapılan toplantıda; Yayla Köy’deki RES yatırımının doğa ve insan yaşamı üzerinde baskısı  ve çözüm yolları hakkında görüşülmüştür.

* Ay içinde KKK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ç.G. burs desteği gönderimlerine devam etmiştir.

* 21 Mart’ta KKK/682 sayılı Lodos A.Ş. dosya yazısı * T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Gnl. Müdürlüğü, * T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Gnl. Müdürlüğü, * T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı’na postayla gönderilmiştir.

* ÖÇKA dosyası hazırlığında haritalandırma çalışmalarına ( Araş.Gör. Beycan Hocaoğlu, Faruk Tuzcuoğlu, Ahmet Toros, Karaburun Su Ürünleri Koop Üyeleri) gönüllü teknik destek verilmişlerdir.

* 21 Mart’ta KKK/682 sayılı Lodos A.Ş. dosyası ile ilgili Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa ve Karaburun Kaymakamı Fatih Aksoy ile toplantı yapılmıştır.

* T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Daire Başkanlığı’ndan gönderdiğimiz KKK/675 sayılı Öres Elektrik A.Ş.yazımıza 21 Mart’ta cevap gelmiştir. Yazıda; RES’lerin inşaat döneminde herhangi bir uygunsuzluk bulunması halinde konunun Gnl. Müdürlüğü’ne bildirilmesi durumunda yerinde yapılacak incelemeler sonucunda gerekli işlemlerin yapılabileceği belirtilmiştir.

* 22 Mart’ta Karaburun Belediye Başkanı, Karaburun’da yaşayan emeklilerin KOSGEB Girişimcilik Eğitimi almak istediklerini belirterek konuyla ilgili KOSGEB’den bilgi alınmasını istemiştir. KOSGEB yöneticileri ile görüşülmüş,  Kasım ayına kadar programlarının dolu oldukları öğrenilmiştir. Bilgi, Başkan’a iletilmiştir.

* 26 Mart’ta Ege Üniversitesi’nin internet televizyonunda, moderatörlüğünü Prof. Dr. Ümit Erdem’in yaptığı “Çevreden Çevremizden” adlı programa KKK Başkanı İpar Buğra Dilli ve Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa davet edilmiştir. 27 Mart’ta yayınlanan programda, Karaburun’daki balık çiftlikleri, maden ocakları ve RES yatırımlarının flora, fauna ve yerele etkileri ile ÖÇK ele alınmıştır.

* KKK Doğa Koruma Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı Ön Raporu denizel alan harita çalışması 27 Mart’ta tamamlamıştır.

* 28 Mart’ta Sualtı Araştırma Derneği’nden Ozan Veryeri tarafından, “Karaburun Yarımadası’nda Bütünleşik Kıyı ve Deniz Alanları Yönetimine Geçiş ve ÖÇK Bölgesi Statü Kavramlarına Bakış” konulu ve SAD’ın Gökova Proje tanıtım sunumu, Gençlik Merkezi’nde KKK Doğa Koruma Çalışma Grubu üyelerine yapılmıştır.

KARABURUN KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 31.03.2013

KARABURUN KENT KONSEYİ (KKK)

NİSAN 2013 AYI FAALİYET RAPORU

* 2 Nisan’da Biyosfer Rezerv Alanı dosyası için hazırlanan denizel alan harita çalışması Belediye Başkanı Serdar Yasa’ya iletilmiştir. AutoCAD programıyla hazırlanan haritalar Karaburun Belediyesi desteği ile çoğaltılmış ve Karaburun Belediyesi, Karaburun Su Ürünleri Kooperatifi’ne verilmiştir.

 * 3 Nisan’da Gençlik Merkezi’nde, Karaburun ve Mordoğan Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri, 13 köy muhtarı, Yarımada’daki Su Ürünleri Kooperatifleri, KKK Yürütme Kurul üyeleri ve KKK Doğa Koruma Çalışma Grup üyeleri ile tamamlanan ÖÇKA Görüş Raporu ve Biyosfer Rezerv Alanı Ön Raporu bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

* 4 Nisan’da İzka’nın projenin sunumu talebi üzerine Karaburun Belediyesi’nin “Karaburun Belediyesi 130 KW Hibrit ( Güneş + Rüzgar ) Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi Projesi” hakkında İzka yetkilileriyle toplantı ve uygulama yerinde inceleme yapılmıştır. 9 Nisan’da projenin ön elemeyi geçtiğini bildiren yazısı gelmiştir.

* Sarpıncık Sabun Atölyesi’nin faaliyete geçmesi konusunda Nisan’da eğitmen ErgunOkur’dan teklif mektubu istenmiştir. Teklifle ilgili Karaburun Belediyesi Mali İşler personeli ile görüşülmüştür. Mart 2014 yılında köylerin belediyelere bağlanması ile şu anda uygulanan mevzuata göreKaraburun Belediyesi’nin yetki dâhilinde olmadığı öğrenilmiştir. Sabun atölyesini aktif hale getirmek için görüşmeler devam etmektedir.

* 5 Nisan’da yapılan Karaburun Belediye Meclis toplantısında, KKK’nin hazırladığı ÖÇKA görüş raporu ve Karaburun Yarımadası’nda yapılacak olan yatırımları Denetleme / İzleme Komitesi kurulması önerileri oy birliği ile kabul edilmiştir. 8 Nisan’da Karaburun Belediyesi tarafından ÖÇKA görüş rapor dosyası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Toplantıda ayrıca KKK Doğa Koruma Çalışma Grubu tarafından  Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı Ön Raporu sunumu yapılmıştır.

* KKK Kadın Meclisi’nin Kırsal Kadını Tanıma anket çalışmasının toplantısı 8 Nisan’da yapılmıştır. Çalışma kapsamında, 18 Nisan’da Kösedere Köyü, 19 Nisan’da Eğlenhoca Köyü ve 22 Nisan’da Ambarseki Köyü’ne gidilerek köy kadınlarıyla anket yapılmıştır.

* 9 Nisan’da KKK tarafından hazırlanan Biyosfer Rezerv Alanı ön rapor dosyası çoğaltılarak Karaburun Belediye Meclis üyelerine iletilmiştir.

* 10 Nisan’da Yayla Köy muhtarı  ve Köylüler ile Konsey ofisinde  Lodos A.Ş.’nin verdiği zararlar hakkında görüşülmüştür.

* Seferihisar Kent Konseyi’nin başlatmış olduğu Geleceğin Köyleri İmza Kampanyası için Karaburun Yarımadası köylerinden toplanan imza dosyası ( 378 adet imza ) 15 Nisan’da postayla Seferihisar Kent Konseyi’ne gönderilmiştir. 27 Nisan’da Teos antik kentte İzmir Köy Meclisi kurma toplantısına Salman, Kösedere, Yayla, Bozköy ve Eğlenhoca köy muhtarları, KKK Başkanı İpar Buğra Dilli, Gnl. Sekreter Çiğdem Akçura, Doğa Koruma Ç.G. üyeleri ve Yayla Köylüler ile gidilmiştir.

* KKK Ofis bilgisayar teknik desteği gönüllüler tarafından verilmektedir.

* 22 Nisan’da KKK Doğa Koruma Ç.G. toplantısı yapılmıştır.

* 22 Nisan’da Hayat TV Çepeçevre Yaşam Programı için Karaburun’da  balık çiftlikleri programı hazırlamak isteyen programcı ile görüşülmüştür.

*  Karaburun Belediyesi’nin yayınladığı Karaburun’un Sesi gazetesi için *ÖÇKA ve Biyosfer Rezerv Alanı raporlarının yerel aktörlere sunum toplantısı, *KKK’nin RES’lere bakışı, *8Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü KKK Kadın Meclisi etkinliği, *KKK Kadın Meclisi’nin Kırsal Kadını Tanıma anket çalışması, *Küçükbahçe köyündeki balık çiftliği eylemi, *Kösedere taş ocağı dava kararı, *Seferihisar Köy Meclisi toplantısı ve *Seferihisar Geleceğin Köyleri Hareketi İmza Kampanyası haberleri hazırlanmıştır.

* 24 Nisan’da Karaburun Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan İzmir Bölge Planı ve İzmir mevcut durum analizi çalışmaları kapsamında İZKA tarafından düzenlenen toplantıya KKK adına Başkan İpar Buğra Dilli katılmıştır.

* 25 Nisan’da Küçükbahçe köyünde Egemarin Su Ürün. firmasının balık çiftliği yer değişikliği ve kapasite artırımı halkı bilgilendirme toplantısına katılınmamış ve yatırım protesto edilmiştir. Eylemin haberi hazırlanarak KKK web ve facebook sayfalarında paylaşılmış ve basına iletilmiştir.

* 29 Nisan’da Yayla Köylüler ile kurulması istenen Çobanlar Birliği hakkında görüşülmüştür.

* KKK YK ve İmar-Kentleşme-Planlama Çalışma Grubu Koordinatörü ve İYTE Öğr.Üyesi Doç. Dr. Semahat Özdemir ile 29 Nisan’da iskeledeki inşaat ve Bütünşehir Yasası hakkında görüşülmüştür. Karaburun Belediyesi Fen İşleri personelinden iskeledeki inşaat hakkında bilgi alınmış ve Semahat Özdemir ile paylaşılmıştır.

* 30 Nisan’da T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan 08.02.2013 tarihli ve KKK/675 sayılı Karaburun Yarımadası’ndaki RES projeleri yazımıza cevap gelmiştir. Gelen cevapta, Genel Müdürlükleri tarafından verilen izinlerin Bölge Müdürlükleri vasıtasıyla denetlendiği bildirilmiştir.

* Ay içinde KKK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ç.G.’nun ihtiyaçlı öğrencilere verdiği burs desteğine devam edilmiştir.

KARABURUN KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 30.04.2013

KARABURUN KENT KONSEYİ (KKK)

MAYIS 2013 FAALİYET RAPORU

 * 08 Mayıs’ta Küçükbahçe Köyü muhtarı Mehmet Kayalı, Eğriliman’a yükleme – boşaltma iskelesi yapılacağını duyduğunu ve köylüden topladığı imzalarla iskeleye karşı olduklarını bildiren dilekçeyi T.C. Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne göndereceğini bildirmiştir.

* T.C. İzmir 1. İdare Mahkemesi’nden KKK’nin  müdahil olduğu 2012/1291 Esas No’lu Parlak Badembükü davasının bilirkişi listesi ve 29.05.2013’de bilirkişi incelemesi için mahkemede bulunulması ile ilgili ara karar yazısı 08 Mayıs’ta gelmiştir.

* 08 Mayıs’ta Parlak Köyü muhtarı Kenan Özaydın isteği üzerine Badembükü’ndeki sosyal tesisler için ekipman destek dilekçesi yazılarak Konak Belediyesi’ne fakslanmıştır.

* 09 Mayıs’ta Karaburun Belediyesi adına İZKA’ya gönderilen ve ön elemeyi geçen “Karaburun Belediyesi 130 KW Hibrit ( Güneş + Rüzgar ) Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi Projesi”nin bütçe revizyonu yapılmıştır. Konu ile ilgili Başkan ve Proje Koordinatörü, Karaburun Belediyesi Mali İşler Sorumlusuna e.mail yoluyla gönderilmiştir

* 13 Mayıs’ta KKK Genel Kurul toplantı davet yazısı, gündem ve davetli listesi hazırlanarak Karaburun Kaymakamlığına iletilmiştir.

* KKK Genel Kurul toplantı davet ve gündem yazıları çoğaltılarak 15 Mayıs’ta ilgili kurum ve STK’lara dağıtımı yapılmıştır.

* KKK Kadın Meclisi “Kırsaldaki Kadını Tanıma” anket çalışması için 14 Mayıs’ta İnecik Köyü /Kaynarpınar’a gidilmiştir.

* Hayat TV’den Özer Akdemir’in Karaburun Yarımadası’ndaki balık çiftlikleri hakkında yapacağı çekimin programı 15 Mayıs’ta hazırlanarak Özer Akdemir’e e-mail yoluyla bildirilmiştir. 17-18 Mayıs tarihlerinde KKK Başkanı İpar Buğra Dilli, Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa, Muhtarlar ve köylülerle röportaj yapılmıştır. Programın içeriği ve yayın tarihi 20 Mayıs’ta KKK YK üyelerine ve KKK facebook sayfasında duyurusu yapılmıştır. Çepeçevre programı, Hayat TV’de 21 Mayıs’ta yayınlanmıştır.

* 17 Mayıs’ta Yarımada kıyıları ve yapılaşmalar (İskele ve Mimoza vb yapılan inşaatlar)  gündemli KKK YK toplantısı yapılmıştır.

* 17 Mayıs’ta ÖÇK raporu gelişmeleri ve Biyosfer Rezerv Alanı ile ilgili yapılacaklar, basın ve ilgili kurumlarla görüşme gündemli KKK Doğa Koruma Çalışma Grubu toplantısı yapılmıştır.

* KKK Başkanı İpar Buğra Dilli ile KKK Genel Sekreteri Çiğdem Akçura, Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa ve CHP İl Başkan Yardımcısı Ülkümen Rodoplu ile 17 Mayıs’ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında görüşmüştür.

* 17 Mayıs’ta T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden Yarımada’da keşif yapmaya gelen ÖÇK heyetine; Karaburun Yarımadası’nın sahip olduğu tabiat varlıkları ve sosyo-kültürel değerlerini anlatan Biyosfer Rezerv Alanı öneri sunumu yapılmıştır. 18 Mayıs’ta gelen heyete KKK Genel Sekreteri Çiğdem Akçura ve KKK Doğa Koruma Ç.G. üyesi Nesrin Durmuş Altürk rehberliğinde Yarımada turu yaptırılmıştır. Heyet, Karaburun Kaymakamı Fatih Aksoy ile görüştürülmüştür.

* KKK Kadın Meclisi üyeleri, kırsal kadını tanıma anket çalışması kapsamında 21 Mayıs’ta Saip Köyü kadınlarıyla buluşmuştur.

* Mayıs ayı içinde hazırlık çalışmaları tamamlanan KKK 2. Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs’ta Karaburun Belediye Salonu’nda yapılmıştır.

* Küçükbahçe Köyü muhtarının Egemarin Su Ürünleri ÇED Dosyası itiraz dilekçesinin (fotoğraflı) çıktısı 22 Mayıs’ta alınmıştır. 24 Mayıs’ta Küçükbahçe, Parlak, Salman ve Yayla köylerinin muhtarları dilekçeyi imzalamıştır. Muhtarların Ankara’ya yapacağı ziyarette dilekçeler ilgili kurumlara verilmiştir.

* Yayla Köyü Muhtarı Lodos A.Ş.’nin T41 numaralı direğinin yer değişikliği hakkındaki dilekçesinin yazımına destek verilmiştir. Dilekçe ve toplanan imzalar ilgili kurumlara gönderilmiştir.  Evraklar açılan Yayla Köy Dosyasına arşivlenmiştir.

* 25 Mayıs’ta İzmir Milletvekili İlknur Denizli ile Karaburun Yarımadası ÖÇK çalışmaları hakkında kısa bir görüşme yapılmıştır.

* 25 Mayıs’ta KKK İmar Kentleşme ve Planlama Çalışma Grubu toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Grup üyesi Hüseyin Yeter, Karaburun Yarımadası’nın tehditleri, imar yapısı ve kentsel sorunlarını anlatan sunumu yapmıştır.

* 27 Mayıs’ta KKK Doğa Koruma Çalışma Grubu, Küçükbahçe Egemarin balık çiftliği ÇED halkı bilgilendirme toplantısı ve müdahil olunan Parlak Badembükü davasının bilirkişi keşfi gündemli toplantısını yapmıştır.

* İMC TV’nin 27 Mayıs Saat 15:30’daki programında KKK Başkanı İpar Buğra Dilli ile balık çiftlikleri ve RES yatırımları hakkında telefon bağlantısı yapılmıştır.

* Küçükbahçe Egemarin firmasının ÇED halkı bilgilendirme toplantısı eylemi 28 Mayıs’ta yapılmıştır. Basın haberi hazırlanarak KKK facebook sayfasında paylaşılmış ve basın iletişim listesine e-mail atılmıştır.

* 29 Mayıs’ta,  2012/1291 Esas No’lu Parlak Badembükü davasının bilirkişi keşif incelemesine KKK ve Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği müdahil olarak sözlü ve yazılı görüş  bildirmiştir.

* KKK Doğa Koruma Çalışma Grubu, Parlak Köyü’nde kalan Fransız turist grubun talebi üzerine 29 Mayıs’ta Karaburun Yarımadası’nın sahip olduğu sosyo-kültürel ve flora fauna değerlerinin, tehditlerinin anlatıldığı sunumu Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yapmıştır.

* KKK Doğa Koruma Çalışma Grubu üyeleri 30 Mayıs’ta Karaburun Yarımadası’nda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere tescillenmemiş anıt ağaç tespit çalışmasını başlatmıştır.

* 30 Mayıs’ta İskele ve Bodrum mevkilerindeki yapılaşmalara itiraz eden halkın topladığı imzalar KKK ofisine getirilmiştir. Konu ile ilgili ön yazısı yazılarak Karaburun Belediyesi’ne iletilmiştir.

* 31 Mayıs’ta Çevre Kültür Turizm Birliği’nin Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. KKK Doğa Koruma Çalışma Grubu adına alınan karar ( Karaburun Yarımadası’ndaki yatırımların doğa ve insan yaşamı üzerindeki zararlarını kamuoyuyla paylaşmak, gündeme taşımak ve ÖÇKA sürecinin hızlandırılmasını sağlamak adına Yarımadadaki tüm bileşenlerin içinde yer alacağı ortak bir eylem ) Birlik üyeleri ile paylaşılmıştır.

* Mayıs ayı içerisinde KKK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çalışma Grubu’nun öğrenci burs desteği çalışmaları devam etmiştir.

KARABURUN KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 31.05.2013

KARABURUN KENT KONSEYİ (KKK)

HAZİRAN 2013 FAALİYET RAPORU

 * 02 Haziran’da CHP’nin Dünya Çevre Günü kapsamında hazırlamış olduğu “Karaburun Kirleniyor” başlıklı basın açıklaması ve söyleşide KKK Doğa Koruma Ç.G. sözcüsü Hüsnü Dilli “Karaburun Yarımadası’nın Çevre Sorunları” içerikli konuşma yapmıştır.

* 03 Haziran’da KKK İmar Kentleşme ve Planlama Ç.G. Gençlik Merkezi’nde, “Karaburun Yarımadası’nın yapılaşması, İskele ve Bodrum koylarındaki yapılaşma” gündemli toplantı yapmıştır.

* 04 Haziran’da T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma genel Müdürlüğü’nden Ümit Turan’a, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma İzmir Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden gelen Karaburun Yarımadası’ndaki koruma altındaki eserler listesi ve KKK tarafından hazırlanan Karaburun Yarımadası’nın değerlerinin ve tehditlerinin anlatıldığı sunum CD kaydı postayla gönderilmiştir.

* 06 Haziran’da KKK YK üyeleri ve Doğa Koruma Ç.G., Yarımada’nın sorunlarına dikkat çekmek amaçlı yapılacak olan  etkinlik gündemli toplantı yapmıştır.

* 07 Haziran’da KKK Doğa Koruma Ç.G., Yarımada’nın sorunlarına dikkat çekmek amaçlı yapılacak olan etkinlik için Yarımada STK’ları ile görüş ve önerilerin paylaşıldığı toplantı yapmıştır.

* 07 Haziran’da T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma genel Müdürlüğü’nden Ümit Turan’a Karaburun Yarımadası ÖÇK raporunda kaynak olarak kullanılmak üzere Karaburun Belediyesi’nden Karaburun Yarımadası’nın plan notları ve haritaları alınmıştır. 08 Haziran’da postayla gönderilmiştir.

* 11 Haziran’da balık çiftliklerine verilen ÇED olumlu kararlarını protesto etmek ve sorunlara dikkat çekmek amaçlı T.C. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası önünde toplanarak basın bildirisi okunmuştur. Protesto eylemi sonrasında İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ata Erpolat ile balık çiftliklerinin yarattığı tahribatları, çevreye ve yerele yaşattığı sorunların görüşüldüğü toplantı yapılmıştır. Aynı gün konu ile ilgili haber hazırlanarak KKK facebook, web sayfasında ve basınla paylaşılmıştır.

* Saip köyünden Alev Erakın, 12 Haziran’da KKK ofisini arayarak Yunanca dil kursu vermek istediğini, yer ve duyuru için destek verilmesini istemiştir. Konu ile ilgili Kültür Sanat Çalışma Grubu Tarih, Yer, Kurs Gün ve Saatleri gibi gerekli düzenlemeleri yaparak duyuru yazısı hazırlamıştır. KKK facebook sayfasında paylaşılmıştır.

* Karaburun Belediyesi’nin İzka Yenilenebilir Enerji projesi sözleşme imzasına destek vermek amacıyla 17 Haziran’da İzmir’e gidilmiştir. Program ve Planlama Bölümünden Filiz Morova ile görüşülmüştür. 24 Nisan 2013 tarihinde Karaburun Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan ilçe planlama toplantısı doğrultusunda Karaburun için planlama raporu hazırlayarak Bakanlığa sunacakları öğrenilmiştir. Rapora katkı vermek üzere ÖÇK süreci ile ilgili bilgi ve belge paylaşılmıştır.

* 18 Haziran’da Hayat TV’de Özer Akdemir’in hazırlayıp sunduğu Çepeçevre Yaşam programında “Sazak’tan Kalanlar” adlı program yayınlanmıştır. Programla ilgili Akdemir’e bilgi, belge ve teknik destek sağlanmıştır.

* 07 Haziran’da Karaburun Belediye Meclis toplantısında görüşülen Ambarseki beton santrali konusu ile ilgili KKK YK Üyesi Prof Dr. Füsun Baykal’dan beton santrallerinin verdiği olumsuzluklara ve risklere yönelik bilgi desteği istenmiştir. Konuyla ilgili araştırma ay boyunca devam etmiştir.

* KKK İmar Kentleşme ve Planlama Ç.G. üyesi Doç. Dr. Semahat Özdemir’den 24 Haziran’da Yarımada’daki yapılaşma hakkında hazırladığı rapor e-mail yoluyla gelmiştir. Rapor, Doğa Koruma Ç.G. ve İmar Kentleşme ve Planlama Ç.G üyelerine iletilmiştir.

* 24 Haziran’da Karaburun Zabıta personeli, halk plajlarında uyulması gereken kurallar ile ilgili KKK’nin de görüş ve önerilerini istemiştir. Konu ile ilgili liste oluşturulmuş ve paylaşılmıştır.

*  4. İdare Mahkemesi’nden 2012/623 Esas No’lu Kösedere Odtim İnş. Tur. Mad. Paz. Ltd. Şti’ye ait mermer-mıcır ocağı davasında KKK’nin müdahilliğinin kabul yazısı 26 Haziran’da gelmiştir.

* 27 Haziran’da Mordoğan’da Ali Tekin’nin mermer,mıcır-taş ocağı kapasite artırımı ÇED halkı bilgilendirme toplantısına gidilmiştir. Mordoğan Belediye Salonunda destek veren STK’larla birlikte toplantı yaptırılmamıştır. Konu ile ilgili haber hazırlanarak KKK facebook, web sayfalarında ve basınla paylaşılmıştır.

* 27 Haziran’da Av Hüseyin Çelikkol’dan2012/623 Esas No’lu Kösedere Odtim İnş. Tur. Mad. Paz. Ltd. Şti’ye ait mermer-mıcır ocağı davasının iptal edildiği öğrenilmiştir. 28 Haziran’da dava karar yazısı Hüseyin Çelikkol’dan istenmiştir.

* 29 Haziran’da KKK’nin düzenlediği “Yerel Yönetimdeki Yasal Düzenlemelerdeki Değişikliklere Hazır Olma” konulu 1. Yarımada Kent Meclisi toplantısı 73 kişinin katılımı ile yapılmıştır.

* 29 Haziran’da KKK İmar-Kentleşme-Planlama Çalışma Grubu üyesi Mehmet Parlar’dan İskele- Bodrum kıyı yapılaşmaları hakkında görüş raporu istenmiştir.

* Ay içinde KKK Doğa Koruma Ç.G.’nun anıt ağaç tescil işlemleri ile ilgili arazi çalışması devam etmiştir.

* Haziran ayı içinde yeni eğitim yılı için  KKK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ç.G. burs desteği çalışmalarına devam etmiştir.

* KKK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ç.G. 2.el kıyafet yardımını ihtiyaçlı ailelerle paylaşmıştır.

KARABURUN KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 30.06.2013

KARABURUN KENT KONSEYİ (KKK)

2013 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

* Haziran ayında ön çalışması, kursiyer kayıt işlemleri ve duyurusu yapılan Yunanca dil kursu 1 Temmuz’da, haftanın 3 günü olmak üzere KKK Gençlik Merkezi’nde başlamıştır.

* 1 Temmuz’da Mordoğan’daki Ali Tekin’in açmak istediği taş ocağı ile ilgili görüş yazısı hazırlanarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetleme (ÇED) Genel Müdürlüğü’ne faks çekilmiş ve postayla gönderilmiştir. 18 Temmuz’da ilk kurul toplantısında dikkate alınacağını bildiren cevap yazısı gelmiştir.

*  “Karaburun’a İyi Bak” Etkinlik güzergahlarının belirlenmesi için  Yayla, Küçükbahçe, Badembükü ve Karareis’e gidilerek (Aydın Çetinbostanoğlu, Can Cankoçak, Pamir Teker, Tümay Teker ve Emin Yazar) keşif yapılmıştır. 

* 3 Temmuz’da Kösedere 2012/623 Esas No’lu Kösedere Odtim İnş. Tur. Mad. Paz. Ltd. Şti’ye ait mermer-mıcır ocağı davasının iptal kararının yazısı yazılarak KKK facebook sayfasında paylaşılmıştır.

* 4 Temmuz’da KKK Hukuk Ç.G. Yayla Köy Lodos A.Ş. gündemli toplantı yapmıştır.

* Yayla Köyü muhtarı Yusuf Arıcı’nın, Lodos A.Ş.’nin yaşattığı sorunları dile getiren dosyası muhtarlık adına ve KKK’nin aynı konuyla ilgili hazırladığı KKK/705 sayılı yazı dosyası 5 Temmuz’da Gold Standard Vakfı’na posta ile gönderilmiştir.

* KKK Gençlik Meclisi’nin Ağustosta yapacağı müzik etkinliğinin afiş çalışması 4 Temmuz’da yapılmıştır.

* 05 Temmuz’da İzmir 1. İdare Mahkemesi’nden 2012/1291 Esas No’lu Parlak Badembükü keşif tutanağı gelmiştir.

* 5 Temmuz’da İnecik Görsel Sanatlar etkinliğinde KKK Doğa Koruma Çalışma Grubu adına Can Cankoçak “Karaburun Yarımadası sosyo kültürel değerleri, sorunları ve çözüm önerileri” başlıklı sunumu yapmıştır.

* T.C. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ata Erpolat’a ÖÇK görüş raporu 5 Temmuz’da posta ile gönderilmiştir.

* 8 Temmuz’da İmar Kentleşme ve Planlama Çalışma Grubu İskele-Bodrum Kıyısal Yapılaşma konulu raporunu tamamlamıştır. Hazırlanan rapor KKK YK üyelerine e-mail yoluyla gönderilmiş, Karaburun Belediyesi’ne iletilmiştir.

* “Karaburun’a İyi Bak” etkinliğinin bilgilendirilmesi konusunda Düzenleme Komitesi, Muhtarlar ve Belediye Başkanları ile Gençlik Merkezi’nde 10 Temmuz’da toplantı yapılmıştır.

* Temmuz ayı içinde “Karaburun’a İyi Bak” etkinlik çalışmaları ( afiş, duyuru, müzik, slogan belirleme,  konaklama, ulaşım, panelistler, broşür, web sayfası, belgesel çekimi, müzik gibi ) ve düzenleme komitesi toplantıları yapılmıştır.

* 12 Temmuz’da KKK Hukuk Ç.G. toplantısı yapılmıştır.

* Karaburun Jandarma Komutanı ve Mordoğan Jandarma Karakol Komutanı KKK’ni ziyaret etmiştir. Genel Sekreter Çiğdem Akçura ile Yarımadadaki çevresel sorunlar (Mordoğan Ayıbalığı Mağarası, Yasadışı Balık Avcılığı vb) paylaşılmış ve ortak hareket etme ve iletişim içinde olma yönünde görüş birliğine varılmıştır.

*  18 Temmuz’da KKK/704 sayılı Mordoğan Ali Tekin maden ocağı hakkındaki yazımıza Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Gnl. Md’den söz konusu hususların değerlendirme sürecinde dikkate alınacağını belirten cevap gelmiştir.

* Karaburun Kaymakamı Fatih Aksoy ile “Karaburun’a İyi Bak” etkinliği hakkında 18 Temmuz’da görüşülmüştür. Konuyla ilgili hazırlanan yazı dosyası verilmiştir.

* Ambarseki beton santrali konusuyla ilgili Muhtar ile görüşülmüştür.  Karaburun Belediyesi Fen İşleri’nden firma hakkında bilgi alınmıştır.

* KKK Doğa Koruma Ç.G.’nun anıt ağaç tescil çalışması KKK facebook sayfasında 20 Temmuz’da paylaşılmıştır. Konuyla ilgili haber basınla paylaşılmıştır.  Cumhuriyet Gazetesi Ege ekinde ilgili haber 24 Temmuz’da yayınlanmıştır.

* Ay içinde “Karaburun’a İyi Bak” etkinliği kapsamında açılan web, facebook ve twitter sayfalarının düzenlemeleri yapılmıştır.  Basın iletişim listeleri güncellenmiştir.

* 23 Temmuz’da İYTE’den Araş. Gör. İlgi Atay Kaya’ya “Yerelde İstenmeyen Arazi Kullanımlarının Planlama Süreçlerindeki Çatışmaları” konusunda hazırladığı doktora tezine destek verilmiştir.

* 24 Temmuz’da yapılan Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği encümen toplantısına katılınarak “Karaburun’a İyi Bak” buluşması için destek istenmiştir. Toplantıdan destek kararı çıkmıştır.

* “Karaburun’a İyi Bak” buluşması ile ilgili resmi kurumlarla (Karaburun Kaymakamlığı, Karaburun ve Mordoğan Belediyeleri vb) yazışmalar yapılmıştır.  Düzenleme Komitesi üyelerinin kimlik fotokopileri, etkinliğin duyuru, afiş, panel programı ve broşür Karaburun Kaymakamlığı’na 25 Temmuz’da verilmiştir.

* Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa ile KKK Başkanı İpar Buğra Dilli, KKK Genel Sekreteri Çiğdem Akçura ve KKK Doğa Koruma Ç.G. Sözcüsü Hüsnü Dilli “Karaburun’a İyi Bak” buluşması hakkında 29 Temmuz’da görüşmüştür.

* 29 Temmuz’da KKK YK toplantısı yapılmıştır.

* 30 Temmuz’da KKK Başkanı İpar Buğra Dilli, KKK Doğa Koruma Ç.G. Sözcüsü Hüsnü Dilli ve KKK Doğa Koruma Ç.G. üyesi Mustafa Özer, Mordoğan Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile “Karaburun’a İyi Bak” buluşması ile ilgili görüşmüştür.

* TRT Ulusal Yayın TRT Radyo 1 Sesli Rehber programı canlı yayın haberi  30 Temmuz’da KKK facebook sayfasında paylaşılmış, KKK YK üyelerine e-mail yoluyla duyurulmuştur.

* 31 Temmuz’da KKK tarafından hazırlanan Ambarseki Beton Santrali görüş yazısı Karaburun Belediye Meclis toplantısında görüşülmesi için Karaburun Belediyesi’ne verilmiştir.

* “Karaburun’a İyi Bak” buluşmasının çevre kuruluşlarına gönderilecek olan davet yazısı 31 Temmuz’da hazırlanmıştır. Çevre kuruluşları ve basının liste çalışması yapılmıştır.

* 31 Temmuz’da KKK Doğa Koruma Ç.G. üyesi Aydın Çetinbostanoğlu, İstanbul Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda katıldığı toplantıda Karaburun Yarımadası Varlıklar ve Tehditler başlıklı sunumunu ve  “Karaburun’a İyi Bak” buluşmasının duyurusunu yapmıştır.

KARABURUN KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 31.07.2013

KABURUN KENT KONSEYİ (KKK)

2013 AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

* KKK Başkanı İpar Buğra Dilli, TRT Radyo 1’de Sesli Rehber programında canlı telefon bağlantısı ile Karaburun’un sahip olduğu değerleri, tehditleri ve KKK’nin çalışma ve görüşleri hakkında 1 Ağustos’ta röportaj vermiştir.

* “Karaburun’a İyi Bak” buluşmasının toplantısı 1 Ağustos’ta yapılmıştır.

* 1 Ağustos’ta, Kalkınma Bakanlığı’na göndereceği raporda kullanılmak üzere ÖÇK görüş raporu ve çözüm için neden Biyosfer Rezerv Alanı yazıları e-mail yoluyla İzka’ya gönderilmiştir.

* 1 Ağustos’ta “Karaburun’a İyi Bak” afişleri Karaburun merkez ve  Mordoğan’da asılması sağlanmıştır.

* Radikal Gazetesi muhabiri Serkan Ocak’a yapacağı haberde kullanması için Akdeniz Fokları’nın fotoğraf ve haber yazısı 2 Ağustos’ta  e-mail yoluyla gönderilmiştir.

* 2 Ağustos’ta Çevre Kültür ve Turizm Birliği adına Mordoğan Ayıbalığı mevkii Akdeniz Foku üreme mağarası hakkında yazı dosyası hazırlanarak 9 kuruma elden ve posta yoluyla gönderilmiştir.

* 2 Ağustos’ta Yerel Fok Komitesi adına Mordoğan Ayıbalığı mevkii Akdeniz Foku üreme mağarası hakkında yazı dosyası hazırlanarak 9 kuruma elden ve posta yoluyla gönderilmiştir.

* “Karaburun’a İyi Bak” buluşması ile ilgili Yayla, Salman, Parlak ve Küçükbahçe köyleri KKK Doğa Koruma Ç.G. üyeleri tarafından 2 Ağustos’ta ziyaret edilmiştir.

* KKK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ç.Grubu’na 2 Ağustos’ta 5 çocuğa dağıtılmak üzere Mordoğan Anneler Derneği adına Sevinç Yapıcı’dan bayramlık çocuk giysileri gelmiştir. İlgili çocuklara dağıtılmıştır.

* 6 Ağustos’ta KKK Doğa Koruma Ç.G. üyelerinden Emin Yazar ve Pamir Teker eşliğinde Güven İslamoğlu Yayla ve Salman köylerinde “Yeşil Ekran”programı çekimi yapmıştır.

* “Karaburun’a İyi Bak” 17 Ağustos buluşmasında İskele’nin trafiği ve sağlık ekibi konuları hakkında Kaymakam Fatih Aksoy ile 6 Ağustos’ta görüşülmüştür.

*  7. Kösedere Şenlikleri’nde KKK’nin yapacağı sunum hakkında 6 Ağustos’ta Rıfat Bey ile görüşülmüştür. KKK facebook sayfasında sunumun duyurusu yapılmıştır. 11 Ağustos’ta KKK Başkanı İpar Buğra Dilli tarafından sunum ve söyleşi gerçekleştirilmiştir.

*  “Karaburun’a İyi Bak” düzenleme grubuna, etkinliğe ilçe dışından katılacak olan misafirlerin konaklama, araç, ev ve panelist bilgileri güncellenerek 6 Ağustos’ta e-mail yoluyla gönderilmiştir.

* 6 Ağustos’ta Doğal Yaşamı Koruma Vakfı ( DAYKO ) Kırklareli temsilcisi Göksal Çidem, Ege Çevre Platformu ( EGEÇEP ) üyesi Av. Şehrazat Mercan, Bergama Belediyesi UNESCO Dünya Miras ve Alan Yönetimi Birimi Koordinatörü Yaşagül Ekinci Danışan, Doğa Derneği Başkanı Güven Eken, Samandağ Yaşam Alanlarına Sahip Çık Platformu üyesi Av. Çetin Sakallı ve VTR’den Nalân Sakızlı ile görüşülerek panel programı hazırlanmıştır.

* 6 Ağustos’ta TRT Açık Radyo’da KKK Başkanı İpar Buğra Dilli, “Karaburun’a İyi Bak” buluşması ve Karaburun Yarımadası’nın değerleri, tehditleri konulu telefon bağlantısı ile röportaj vermiştir.

* AKP İlçe Başkanı ile “Karaburun’a İyi Bak” buluşması ve ÖÇK hakkında 7 Ağustos’ta görüşülmüştür.

* 12 Ağustos’ta “Karaburun’a İyi Bak” toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonrasında dövizlerin yazılması, broşür dağıtımı, afişlerin asılması ve müzik konularında KKK Gençlik Meclisi üyeleriyle çalışmalar yürütülmüştür. “Karaburun’a İyi Bak” buluşmasının hazırlık çalışmaları 16 Ağustos’a kadar devam etmiştir.

* 13 Ağustos’ta TRT3 Radyo programına telefon bağlantısı ile KKK Başkanı İpar Buğra Dilli, “Karaburun’a İyi Bak” buluşması hakkında röportaj vermiştir.

* 13 Ağustos’ta KKK Gençlik Meclisi 21-22 Ağustos tarihlerinde Bodrum koyu Paşa Cafe’de yapacağı müzik etkinliği gündemli toplantı yapmıştır.

* KKK Doğa Koruma Ç.G. üyelerinden Emin Yazar, Pamir Teker ve Aydın Çetinbostanoğlu “Karaburun’a İyi Bak” buluşması ile ilgili 13 Ağustos’ta Karareis’teki site yöneticileri ile toplantı yapmıştır.

* “Karaburun’a İyi Bak” buluşmasının duyuru, panel programı  belediyeler ve basına 13 Ağustos’ta e-mail yoluyla gönderilmiştir.

* 14 Ağustos’ta “Karaburun’a İyi Bak” buluşması gündemli muhtarlar toplantısı yapılmıştır.

* KKK Doğa Koruma Ç.G. sözcüsü Hüsnü Dilli ve grup sekreteri Emin Yazar, İzmir’de GS mezunlarına Karaburun Yarımadası’nın değerleri ve tehditlerini anlatan sunumu 14 Ağustos’ta yapmışlardır.

*  “Karaburun’a İyi Bak” buluşmasının programı, duyurusu, broşürü ve davet e-maili 14 Ağustos’ta tüm iletişim listesine, üniversitelere, Kent Konseylerine, ulusal ve EGE gençlik parlamentolarına gönderilmiştir. Karaburun Belediyesi’nden Anons duyuruları başlamıştır.

* 14 Ağustos’ta Kaymakamlık Yazı İşleri’nden Yayla Köy Lodos A.Ş.’ye ait 41 No’lu direğin yer değişikliği hakkındaki yazısı gelmiştir.

* 15-16 Ağustos tarihlerinde Aydın Çetinbostanoğlu ve Emin Yazar “Karaburun’a İyi Bak” buluşmasının çığırtkan duyurusunu yapmışlardır.

* KKK Gençlik Meclisi üyeleri ile 16 Ağustos’ta “Karaburun’a İyi Bak” toplantısı yapılmıştır.

* “Karaburun’a İyi Bak” buluşmasının son hazırlıkları 16 Ağustos’ta tamamlanmıştır. (kumanya, görevli kartları, fotokopiler, broşürler, rozetler, döviz ve afişler vb. )

* 16 Ağustos’ta “Karaburun’a İyi Bak” buluşmasının paneli için Karaburun Belediye Salonu’na gidilerek salon düzenlemesi KKK Gençlik Meclisi üyeleri ile yapılmıştır.

* Hürriyet Gazetesi muhabiri Melis Alphan 16 Ağustos’ta KKK Genel Sekreteri Çiğdem Akçura’yı arayarak Karaburun ve “Karaburun’a İyi Bak” buluşması hakkında geniş bilgi almıştır. Gazete haberi 19 ve 22 Ağustos tarihlerinde yayınlanmıştır.

* 16 Ağustos’ta T.C. İzmir 1. İdari Mahkemesi’nden 2012/1291 Esas No’lu Parlak-Badembükü balık çiftliği davası bilirkişi raporu gelmiştir.

* 16 Ağustos’ta Aksiyon Dergisi muhabiri Gürhan Savgı ile Güm-Çed’den Adnan Onurmen KKK ofisini ziyaret etmiştir.

* 17 AĞUSTOS “KARABURUN’A İYİ BAK” BULUŞMASI.

* 18 AĞUSTOS “KARABURUN’A İYİ BAK” PANELİ.

* 18 Ağustos panel sonrasında KKK Başkanı İpar Buğra Dilli ve Genel Sekreter Çiğdem Akçura tarafından hazırlanan basın yazısı KKK facebookta paylaşılıp, basına (500 kişi ) e-mail yoluyla gönderilmiştir.

* KKK Gençlik Meclisi üyeleri yapacakları müzik etkinliği hakkında 19 Ağustos’ta toplantı yapmıştır.

* 20 Ağustos’ta İMC TV Yeşil Bülten programında “Karaburun’a İyi Bak” buluşması yayınlanmıştır. Programın yayın bilgileri KKK facebook sayfasında duyurulmuştur.

* 21-22 Ağustos’ta KKK Gençlik Meclisi Bodrum, Paşa Cafe’de müzik etkinliğini başarıyla tamamlamıştır.

* KKK Doğa Koruma Ç.G. “Karaburun’a İyi Bak” buluşmasının değerlendirme toplantısı 21 Ağustos’ta yapılmıştır.

* Ege’de Bugün Gazetesi muhabiri Eral Aytemiz Genel Sekreter Çiğdem Akçura ve Hukuk Çalışma Grubu Üyesi Çiğdem Ateş ile Karaburun Yarımadası sorunları, değerleri ve “Karaburun’a İyi Bak” buluşması hakkında 21 Ağustos’ta röportaj yapılmıştır. 27 Ağustosta yayınlanan haber arşivlenmiştir.

* KKK Doğa Koruma üyesi Aydın Çetinbostanoğlu tarafından hazırlanan “Karaburun’a İyi Bak” buluşmasının sunumu KKK Gençlik Meclisi üyelerine 23 Ağustos’ta yapılmıştır.

* 23 Ağustos’ta Sky Türk TV’de Hilmi Hacaloğlu’nun Şimdi Söz Sizde programı için “Karaburun’a İyi Bak” buluşması ve Karaburun’u anlatan röportaj KKK Başkanı İpar Buğra Dilli ile yapılmıştır. Duyuru ve anonsu yapılan program, 26 Ağustos’ta yayınlanmıştır.

* 24 Ağustos’ta Yayla Köy’de saat 21:00’de “Karaburun’a İyi Bak” görsel sunumu yapılmıştır.

* Karaburun’un Sesi gazetesine 26 Ağustos’ta 7 haber hazırlanmıştır.

* 26 Ağustos’ta SAD Ekolojik Araştırmalar Grubu’ndan İzmir İli Karaburun İlçesinde kıyı tahribatı yazısı gelmiştir.

* 27 Ağustos’ta Karaburun ve “Karaburun’a İyi Bak” buluşmasının anlatıldığı Özer Akdemir’in Hayat TV Çepeçevre Yaşam programı yayınlanmıştır.

* 27 Ağustos’ta Hürriyet Gazetesi muhabiri Melis Alphan, Radikal Gazetesi muhabiri Serkan Ocak ve Aksiyon Dergisi muhabiri Güral Savgı aranarak Sky Türk TV’de Hilmi Hacaloğlu’nun Şimdi Söz Sizde programındaki destek ve konuşmaları için teşekkür edilmiştir.

* 28 Ağustos’ta Gençlik Merkezi’nde, KKK Doğa Koruma Ç.G. ile İzmir İl Genel Meclis üyeleri Mahmut Esat Aslan, H. Emre Özer ve Mustafa Ünsal ile Karaburun Yarımadası sorunlarına yönelik toplantı yapılmıştır.

* KKK Doğa Koruma Ç.G. üyesi Aydın Çetinbostanoğlu “Karaburun’a İyi Bak”  buluşmasının hazırlanan sunumunu 28 Ağustosta Beşiktaş Abbasağa Parkı ve 29 Ağustos’ta İstanbul Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yapmıştır.

* 29 Ağustos’ta ilgili bakanlık ve müdürlüklere KKK/718 sayılı Karaburun Yarımadası RES Yatırımları dosya yazısı hazırlanmıştır.

* T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden Ümit Turan tarafından 29 Ağustos’ta Karaburun Yarımadası ÖÇK sürecinin başladığını haberi iletilmiştir.

KARABURUN KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 31.08.2013

KARABURUN KENT KONSEYİ (KKK)

EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

* 8 Eylül’de KKK YK ve Doğa Koruma Ç.G. üyeleri “Orkinos Balık Mezbahasına Hayır” eylemine destek vermek için Seferihisar’a gitmiştir. Haberi ve fotoğrafları KKK facebook sayfasında paylaşılmıştır.

* Gold Standard Vakfı İsviçre’ye 9 Eylül’de Lodos A.Ş. RES yatırımları Yayla Köy dosyası fotoğraflarla hazırlanarak postayla gönderilmiştir.

* 9 Eylül’de AKP İlçe Başkanı  ile ÖÇK gelişmeleri hakkında görüşülmüştür.

* Yayla Köy Muhtarlığı adına Lodos Enerji A.Ş. Karaburun RES projesi hakkında dosya yazısı hazırlandı. İlgili kurumlara gönderilmek üzere 10 Eylül’de muhtara iletildi.

* 11 ve 12 Eylül’de “Karaburun’a İyi Bak” panelinin çözümleme dosyası üzerinde çalışılmıştır.

* Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği adına Mordoğan maden ocağı hakkındaki hazırlanan dosya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne 13 Eylül’de postayla gönderilmiştir.

* KKK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ç.G. 2013 – 2014 eğitim öğretim dönemi ihtiyaçlı öğrenci burs desteği çalışmalarını 13 Eylül’de başlatmıştır.

* Yayla köy RES yatırımları hakkında hazırlanan dosya 1. Greenpeace-Akdeniz, 2. Greenpeace Internatıonal, 3. WWF- Türkiye, 4. WWF- Internatıonal, 5. Landesbank – Almanya ve 6. KFW Group – Almanya’ya 13 Eylül’de postayla gönderilmiştir.

* KKK, Küçükbahçe, Salman, Parlak, Kösedere ve Yayla köy muhtarları ile 16 Eylül’de toplantı yapılmıştır.

* KKK facebook sayfasında Bakanlıkların RES’lerin çevreye etkilerini anlatan toplantı haberleri 17 Eylül’de paylaşılmıştır.

* İzka’dan e-mail yoluyla 19 Eylül’deki “Yarımada Kalkınma Stratejisi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” davetiye ve programı 17 Eylül’de gelmiştir. 19 Eylül’de toplantıya gidilmiştir. 23 Eylül’de toplantının sunum dosyası Dalya Hazar’dan gelmiştir.

* 19 Eylül’de Karaburun Yarımadası sorunlarına ve KKK’nin çalışmalarına yönelik CHP İzmir Milletvekilleri ile görüşülmüştür.. Milletvekillerine Karaburun Yarımadası Sorunları başlıklı yazı dosyası verilmiştir.

* 20 Eylül’de Kaymakam Engin Yalçın ile Karaburun Yarımadası ve KKK’nin çalışmaları konulu toplantı  Gençlik Merkezi’nde yapılmıştır.

* Karaburun Belediyesi Zabıata Amirliği’nden 8 köyde ( Parlak, Bozköy, Eğlenhoca, Kösedere, Saip, Salman, Sarpıncık ve Yayla köyleri ) yapılacak olan mera, yaylak, kışlak, umuma ait çayır ve otlak alanlarının tespit ve tahdit çalışmalarının dosyası 25 Eylül’de alınmıştır. Konuyla ilgili muhtarlarla görüşülmüştür.

* KKK Doğa Koruma Ç.G. muhtarlar toplantısı 25 Eylül’de yapılmıştır.

* KKK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ç.G. burs verilen öğrencilerden yeni eğitim-öğretim yılına ait öğrenci belgesi 25 Eylül’de istenmiştir. Eylül ayı boyunca burs desteği çalışmalarına devam edilmiştir.

* 27 Eylül’de İzmir 1. İdari Mahkemesi’nden 2012/1291 Esas No’lu Parlak Badembükü EGEMARİN Su Ürün. Tic. A.Ş.’nin 5 No’lu su ürünleri üretim alanında çipura ve levrek yetiştiriciliği projesi için ÇED kararının iptali ve yürütmenin durdurulması isteminin red karar yazısı gelmiştir.

* KKK/727 sayılı Enda Holding RES projeleri hakkında hazırlanan yazı 1. İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ersin Özince ve 2. İş Bankası Genel Müdürü Kredi Komitesi Başkanı Adnan Bali’ye 27 Eylül’de postayla gönderilmiştir.

* KKK/726 sayılı İş Bankası ile Enda Holding arasında imzalanan RES projeleri kredi sözleşmesi ile ilgili hazırlanan yazı CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, Doğa Hakları ve Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey, İdari ve Mali İşler Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran,  Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’a e-mail ile 27 Eylül’de gönderilmiştir.

* 30 Eylül’de KKK facebook sayfasında 1. Aarhus Sözleşmesi ( çevresel konularla ilgili ) ve 2. Türk Deniz Araştırma Vakfı’nın yunuslara yönelik bilimsel açıklama konuları paylaşılmıştır.

* Eylül ayında KKK Doğa Koruma Ç.G. Yarımada’daki RES yatırımlarına yönelik  yurt dışı bankalarına gönderilmek üzere kartpostal ve mektup çalışması başlatmıştır. Gönüllü desteklerle grafik tasarımları  ve matbaa baskıları yapılan kartpostallar,  bu çalışmaya destek veren DAYKO Üyesi Göksal Çidem’e 30 Eylülde 100 adet gönderilmiştir.

*  30 Eylül’de İzka’dan Yarımada Kalkınma Stratejisi tanıtım ve bilgilendirme hakkındaki yazı gelmiştir.

KARABURUN KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 30.09.2013

KARABURUN KENT KONSEYİ (KKK)

EKİM 2013 FAALİYET RAPORU

* 01 Ekim’de Samandağ Yaşam Alanlarına Sahip Çık Platformu üyesi Av. Çetin Sakallı’ya “Karaburun’a İyi Bak” buluşması kapsamında başlatılan kartpostal kampanyasına destek için 50 adet kartpostal gönderilmiştir.

* 02 Ekim’de Kent Konseyleri Platformu 12. toplantısının fotoğrafları, “İris Gölü Kurutuluyor” başlıklı yazı, Güven İslamoğlu’nun “Karaburun’da Neler Oluyor?” Yeşil Doğa programı KKK facebook sayfasında paylaşılmıştır.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’den Karaburun Yarımadası RES yatırımları hakkındaki KKK/715 sayılı yazımıza ÖÇK çalışmalarına başlandığını belirten cevap 02 Ekim’de gelmiştir.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden RES projeleri ÇED kararları hakkındaki KKK/715 sayılı yazımıza RES projeleri lisans merciinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı’nın olduğunu bildiren cevap 02 Ekim’de gelmiştir.

* 03 Ekim’de Karaburun Belediye Meclis üyesi Dinçer Özlüoğlu ile imar yapı ve planlama hakkında görüşülmüştür.

* 03 Ekim’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan köyleri ziyaret etmek üzere gelen ekiple KKK Doğa Koruma Ç.G. üyeleri Gençlik Merkezi’nde görüşmüş ve Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı sunumunu yapmıştır.

* 04 Ekim’de Kaymakam Engin Yalçın ile Gençlik Merkezi’nin kütüphanesine kitap bağışı ve ihtiyaçlarının karşılanması için kaynak konuları görüşülmüştür.

* Yerel Fok Komitesi çalışmaları hakkında 04 Ekim’de Kaymakam Engin Yalçın ile görüşülmüştür.

* KKK facebook sayfasında Yarımada’daki kuş varlıkları ve “Almanya’da rüzgar türbinleri kuşların düşmanı” haber yazısı 04 Ekim’de paylaşılmıştır.

* 07 – 08 ve 10 Ekimde anıt ağaç listeleme çalışması yapılmıştır. 11 Ekim’de anıt ağaç fotoğrafları CD kaydı alınarak ön yazısı yazılmış ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne postayla gönderilmiştir.

* 09 Ekim’de Av. Hadi Genç ve Av. Şehrazat Mercan’dan müdahil olduğumuz 2012/1291 Esas No’lu Parlak Egemarin davasının mahkemenin 19.09.2013 tarihli, yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 19.09.2013 tarihli kararın kaldırılarak, yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemi hakkındaki dava dilekçesi gelmiştir.

* Av. Şehrazat Mercan ile 07 Ekim’de KKK’nin müdahil olduğu 2012/1291 Esas No’lu Parlak Badembükü balık çiftliği davası yürütmeyi durdurma kararı için dilekçe yazılması hakkında görüşülmüştür. 09 Ekim’de Badembükü bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi yazılarak 10 Ekim’de postayla gönderilmiştir.

* Sarpıncık Köyü Muhtarı Hüseyin Yonca’ya 09 Ekim’de Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi projesinin dosyası verilmiştir.

* 11 Ekim’de Halk Eğitim’deki Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün nergis yetiştiriciliğinde sorunlar ve çözüm önerileri içerikli toplantısına KKK Genel Sekreteri Çiğdem Akçura katılmıştır.

* Karaburun’daki işletmeler ve muhtarların iletişim bilgileri listelenerek 6 Kasım’daki Yarımada Kalkınma Stratejisi toplantısı için İzka’ya 11 Ekim’de mail yoluyla gönderilmiştir.

* “Karaburun’a İyi Bak” buluşmasından bu güne kadar yapılan KKK çalışmaları hakkında KKK YK ve Doğa Koruma Ç.G. üyelerine bilgi notu 11 Ekim’de gönderilmiştir.

* 11 Ekim’de KKK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ç.G.’nun burs çalışması ve test kitabı desteği KKK facebook sayfasında paylaşılmıştır.

* Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği adına Sazak köyü ve Öres Elek. Ür. A.Ş.’nin RES projesi hakkında yazı dosyası 21 Ekim’de hazırlanmıştır. 22 Ekim’de * Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve * Kültür ve Turizm Bakanlığı’na postayla gönderilmiştir.

* KKK Gençlik Meclisi için Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği’nden Ulusal Bilişim Zirvesi ve Uluslararası Girişimcilik Merkezi’nden Üniversitelerarası Fikir Üretme Kampları Mentörlerinin arandığı duyuru maili 22 Ekim’de gelmiştir. Gelen duyuru KKK Gençlik Meclisi üyelerine e.mail  yoluyla iletilmiştir. 25 Ekim’de GM üyesi Meltem Güme’nin Ulusal Bilişim Zirvesi’ne kaydı yaptırılmıştır. 31 Ekim’de katılım resmi yazısı yazılarak Karaburun Kaymakamlığı ve Karaburun Belediyesi’ne verilmiştir.

* İzka’nın Yarımada’nın Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi formu 23 Ekim’de doldurulmuştur. 30 Ekim’de YG-21 ve KKK’nin üretilen projelerinin bilgileri ve “Karaburun’un Kalkınması İçin Neler Yapılabilir?” görüş formu İZKA’dan Filiz Morova’ya e-mail yoluyla gönderilmiştir.

* 25 Ekim’de Tabiat Varlıklarını Koruma Gnl. Md.’den Ümit Turan’a gönderilen Anıt Ağaçlar dosyası hakkında bilgi verilmiştir. Bakanlıklara gönderilen ÖÇK görüş dosyasının sayı numarası alınmıştır.

* Kurban Bayramı sonrası yapılan çalışmalar hakkında KKK YK ve Doğa Koruma Ç.G. üyelerine bilgi notu e.mail ile  25 Ekim’de gönderilmiştir.

*28 Ekim’de burs çizelgeleri güncellenerek KKK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ç.G. üyelerine e-mail ile gönderilmiştir.

*28 Ekim’de Gürkan Akbulut arayarak Olcabük sahilinde fok ölüsü olduğunu bildirmiştir. İlgili alana Karaburun Yerel Fok Komitesi üyeleri giderek alan araştırması yapmış  ve yaklaşık 1 ay önce ölmüş bir yunus gözlenmiştir.  Konu,  Karaburun Çevre Koruma Ünitesi Başkanı  Dr. Fahir Ulaş ‘a iletilmiştir.

*30 Ekim’de Karaburun Jandarma Komutanlığı personeli ofisi ziyaret ederek Jandarma haberlerinin yerel basında yer alması konusunda destek istemişlerdir.

*06 Kasım’da yapılacak olan İzka Yarımada’nın Kalkınma Stratejisi Toplantısı ve İzmir’deki çevre avukatları ile KKK Hukuk Ç.G. üyelerinin toplantı bilgileri KKK Doğa Koruma Ç.G.ve YK üyelerine 30 Ekimde e-mail ile duyurulmuştur.

*KKK İmar Kentleşme ve Planlama Ç.G. raporu  hakkında yazı yazılarak 31 Ekim’de Karaburu Belediyesi’ne verilmiştir.

*31 Ekim’de Ege Üniversitesi Coğrafya Böl. Prof. Dr. Füsun Baykal ile Kırsal alan yönetimi ve planlaması konulu çalıştay hakkında görüşüldü. KKK Kadın Meclisi’nin Kırsaldaki Kadını Tanıma anket çalışmasının istatistik raporlaması ile ilgili destek vereceği öğrenilmiştir.

*Ekim ayında “Karaburun’a İyi Bak” web sayfasının İngilizce çevirisi üzerinde çalışılmıştır.

*KKK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ç.G. burs çalışmalarına devam etmiştir. Test kitabı dağıtımı ve burs desteği alan öğrencilerin öğrenim belgeleri alınarak dosyalanmıştır.

*KKK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ç.G. 2. El kıyafet yardımı çalışmalarına devam etmiştir.

*KKK Gençlik Merkezi Kütüphanesi için kitap liste çalışması yapılmıştır.

KARABURUN KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ 31.10.2013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir