Karaburun Kadın Meclisli Olmak

Karaburun Kadın Meclisi;

Süreç, Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21 bünyesinde 16.06.2006 tarihinde tüm Yarımadalı Kadınlara çağrı yapılarak Genel Kurul’a davet edilmesiyle başladı. Karaburun Belediye Salonunda yapılan  toplantı ile Karaburun Kadın Meclisi Yürütme Kurulu oluşturuldu ve aynı zamanda Eğitim, Sağlık, Kültür-Sanat ve Doğa Çevre Çalışma Grupları belirlendi.

Karaburun’da 2006’da başlayan Kadın Meclisi çalışmalarımızda geçen 15 yıl içinde yol arkadaşlığı yapan kardeşlerimizin emekleri çok büyük ve kıymetli. Kadın Meclisi Başkanlığı yapan Sevgili Fatma Özer, Zerrin Özirs Öztan, Şerife Zorlu (Kösedere), Necla Arıcı (Yaylaköy),  Hale Kocadere, Hatice Ayvaz (Kösedere), Kadriye Özaydın Gültekin (Parlak) ve Çalışma Gruplarına  gönüllü destek veren pek çok kardeşimiz.

Din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin Yarımada’da yaşayan tüm kadınların Yarımada yönetiminde ve karar alma süreçlerinde daha aktif bir rol almalarını sağlamak ve demokratik katılımı güçlendirmek hedefi ile yola koyulduk.

Gönüllülük esasına dayanan Meclisimiz, Yarımada’da bulunan kadınlarla ilgili sosyal hizmet kurumları, vakıflar, dernekler, mahalle birlikleri, sivil toplum kuruluşları, sendika, meslek odaları ve baro temsilcileri, kadın kooperatifleri temsilcileri, akademisyenler ve gönüllü kadın katılımcılara açık oldu her zaman.

Yürütülen pek çok etkinlik, kampanya ve  eğitim/kültür çalışmasında hep birlikteydik.  Pek çok ulusal toplantıda da Karaburun’lu Kadınları başarı ile temsil ettik. Karaburun’lu kadınların emeklerinin tanıtıldığı fuar organizasyonlarında da hep destekleyici olduk.

Çalışmalarımızın çoğunda sponsorumuz Kadın Meclisi Üyelerimiz oldu.

Özveriyle yürüttüğümüz bu süreçlerde gönüllü destek olan kardeşlerimize en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Bilelim ki nerede ya da ne durumda olursak olalım güçlüyüz. Dünyayı, yaşamı, ülkeyi değiştirecek olan; bazen sakin ve derinden, bazen coşkun bir nehir gibi akan  kadın gücüdür.

Umutla, İnançla, Sevgiyle..

KARABURUN KADIN MECLİSİ