Karaburun İçin Kritik Hatadan Dönüldü: Karaburun Geçici Yanaşma İskelesi Projesi İptal Edildi !

Karaburun İskele Bölgesine geçici yanaşma iskelesi yapılacağı 2021 yılının Mart ayı sonunda kent gündemine düşmüştü. Yapılacak iskelenin detaylarının paylaşılmaması sebebiyle bilgi kirliliğinin oluşması sonrasında Karaburun Kent Konseyi çatısı altında çalışma grubu oluşturulmuş, iskele projesinin detayları öğrenilmiş ve bu detaylar uzmanlarla paylaşılarak ayrıntılı bir değerlendirme raporu hazırlanmıştı.

Konsey hazırladığı değerlendirme raporunu kamuoyuyla açık kaynak olarak paylaşmıştı. 12 Mayıs 2021 tarihinde konsey tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verilmişti: ‘’Karaburun’da yapılması planlanan her türlü projede hassasiyetle yaklaşılması gereken ekolojik ve kültürel etkenlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapılması planlanan Yüzer Yanaşma İskelesi Projesi’nde yeterince değerlendirilmeden hayata geçirilmeye çalışıldığı kanaatindeyiz. Söz konusu olan geçici iskele bu yönleriyle ele alınmamış, yerelin görüş ve önerileri sorulmamış, kentin belleğinde yer alan geçmiş deneyimleri değerlendirilmemiş gibi görülmektedir. Karaburun Kent Konseyi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Karaburun’a yapılacak tüm projelerde talep ettiğimiz ve edeceğimiz gibi iskele yatırımında da Karaburun’un mirasını ve hassasiyetlerini göz önünde bulundurmasını talep ediyoruz. Bu haliyle iskele için yapılan çalışma yeterince titiz değildir ve yetersizdir.’’ denilmiş ve ‘’ Proje ve yer tespiti için daha detaylı teknik bir çalışmanın yapılması, doğru bir yönetişim ve katılımcılık esasıyla yerel yönetimimizin kolaylaştırıcılığında yeniden başlatılması ’’ önerisinde bulunulmuştu.

Karaburun Kent Konseyi hazırladığı raporu bir üst yazıyla birlikte başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili birimlere iletmiş ve  İzmir Kent Konseyi aracılığıyla kurulan iletişimler vesilesiyle 26 Mayıs 2021 tarihinde bir ‘’halkı bilgilendirme ve değerlendirme’’ toplantısı yapılmıştı. Yapılan toplantıda Karaburunlu yurttaşlar iskele yatırımıyla ilgili hassasiyet, endişe ve önerilerini dile getirme şansı bulmuş, İBŞB’nin ilgili daire başkanı yatırımın tekrar değerlendirileceği sözünü vermişti.

Ancak süreç beklendiği gibi ilerlememiş ve İBŞB projeyi devam ettirmiş, geçici yanaşma iskelesi için ihalelere çıkmış, ancak ihaleler öngörülen maliyetlerin üzerine çıkılması sebebiyle tekrar yapılmak üzere iptal edilmişti.

Bu dönemde çevre ve kent duyarlılığı olan yurttaşlar konuyu yeniden gündeme getirmiş, imza kampanyaları yürütmüş, talep ve itirazlarını İBŞB’ye iletmişti.

Karaburun halkının ortak kanaati olan deniz ulaşımın mutlak gerekli olduğu, Karaburun’un bir iskeleye ihtiyacı olduğu ancak yapılması planlanan yerin ve projenin şeklinin hatalı olduğu kanaati güçlü bir şekilde dile getirilmişti. Yılda sadece yaz aylarında 24 sefer yapacak ve asıl amacın İzmir’den Karaburun’a günübirlik turist getirmek olan; Karaburun’lunun gündelik ihtiyaçlarının karşılanmasının, ulaşım olanaklarının güçlendirilmesinin göz ardı edildiği; kentin kültür ve turizm potansiyelinin sadece izmir’den 24 sefer düzenlenecek bir yanaşma iskelesinden daha fazla olduğunun yok sayıldığı geçici yanaşma iskelesi projesi İBŞB tarafından halkın talepleri göz önünde bulundurularak iptal edildi.

Süreç boyunca yapılmış hatalara rağmen, sonunda halkın itiraz ve taleplerinin göz önünde bulundurularak mevcut iskele projesinin iptal edilmesini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu süreçte etkin olan tüm sivil toplum örgütlerine ve yurttaşlara teşekkür ediyor, Karaburun’a layık olduğu yatırımların yapılmasını temenni ediyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ