Karaburun Gençlik Meclisi Yerel Seçimler Öncesi Belediye Başkan Adayları İçin Deklarasyon Yayınladı

30 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimleri bizler ve geleceğimiz için hayati önem taşıyor. Seçilecek Yönetimden “Genç Dostu” belediye başkanı olmaya söz vermesini, hak ve hukukumuzu korumasını istiyoruz.
BU KAPSAMDA KARABURUN GENÇLİĞİ, KARABURUN GENÇLİK MECLİSİ VE GENÇLİK MERKEZİ İÇİN YENİ YEREL YÖNETİMDEN BEKLENTİLERİMİZ;

1- Karaburun Gençlik Meclisi ve Merkezi 2006 yılında oluşturulmuş “Karaburun Yarımadası Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi Projesi”yle Yerel Yönetim Ödülleri Programına başvurulmuş, Başarılı İş Birliği Kategorisinde 2009 Yılının İlçe Belediye Başkanı ödülleri Karaburun ve Mordoğan Belediye Başkanları’na getirilmiştir. Merkezin projelendirilmesi yazımı, onaylanması, sürecinde ve gençlik meclisinin çalışma esaslarını içeren yönergelerde vurgulandığı üzere Gençlik Merkezinin kullanımı gençlere aittir. Karaburun Gençlik Meclisi ve Çocukların (Yıldızlar Grubu) söz hakkı ve etkinliklerde bulunup karar alma süreçlerine katılımı önem taşımaktadır. Karaburun Gençlerinin istekleri ile projelendirilen Gençlik Merkezinin kullanımında Gençlerin daha özgür, yaratıcı ve kapasitelerinin arttırılmasında yerel yönetim sorumluluk almalıdır,

2- Yeni Yerel Yönetim ve Karaburun Kent Konseyi, Gençlik Merkezi’nin sürdürülebilirliği ve gençlik çalışmalarının kolaylaştırıcılığı adına görev üstlenmelidir,

Karaburun Gençlik Meclisi olarak Karaburun Yarımadası’nda yeni yerel yönetimce ele alınmasını arzu ettiğimiz maddeleri paylaşmak istiyoruz:

1- Karaburun Yarımadası sosyal, kültürel ve tarihi değerleriyle korunmalıdır. Yarımada’nın yerel dokusu yerel kimliğin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Henüz imar planı olmayan mahalleler için hazırlanacak olan planlama süreçlerinde Karaburun Kent Konseyi İmar Kentleşme ve Planlama Çalışma Gurubunca ele alınan kararlar ve öneriler dikkate alınmalıdır,

2- Karaburun Kent Konseyi’nin düzenlediği Karaburun Meclis toplantılarında gündeme alınan ve Muhtarlar ve STK’lar tarafından kabul gören öneri ve tavsiye kararları Belediye Meclis Toplantı gündemine ele alınmalı ve tartışılmalıdır,

3- Yerel yönetim personeli ve Meclis Üyelerinin yerel demokrasinin geliştirilmesi adına işlev taşıyan Kent Konseyi ve Kent Meclisi çalışmalarının ve ortak yönetişim ilkelerinin içselleştirilmesi adına bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır,

4- Karaburun ve Mordoğan kentsel alanında yaşayanlar, market zincirlerinin tehdidi altındadır. Marketlerde bulunan endüstriyel ve ambalajlı ürünler yerine yerel üreticilerin ürünleri öne çıkarılmalı, merkez ve mahallelerdeki (köylerdeki) yerel pazarların kurulması desteklenmelidir,

5- Eğitim okulların dışında da geliştirilmelidir. Gençlerin çocukların okul dışı eğitiminde yerelde görev üstlenen kuruluşlarla iletişim içinde olunmalıdır. Karaburun Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezinin etkinliklerine destek verilmeli ve etkinliklerin duyuruları (Anons, Afiş vb.) yapılarak katılımın arttırılması sağlanmalıdır,

6- İlçemizdeki spor alanları arttırılmalıdır. Var olan tesislerin bakımı yapılmalı, uygun fiyatlı bisiklet kiralama modelleri kurulmalıdır,

7- Kadına, çocuğa, hayvana yönelik her türlü şiddet kırmızı çizgimizdir. Cinsel taciz ve istismar konusunda aydınlatıcı faaliyetler yürütülmeli ve desteklenmelidir,

8- Belediye kârlılık beklentisini terk edip ulaşımı bir hizmet olarak sunmalıdır. Karaburun Merkez ile mahalle ve köyler arasındaki ulaşım sorunları çözülmelidir,

9- Karaburun’da engelli bireylerin, kıdemli hemşehrilerin ve çocukların ihtiyaçları (yol, kaldırım, ulaşım vb.) gözetilmelidir,

10- Karaburun’da sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yürüten KKK Hayvan Hakları Çalışma Gurubu’na her türlü lojistik destek sağlanmalıdır,

11- Yerel Yönetim halkın bilgi edinme hakkı adına yarımada da bulunan çeşmelerden ve içme sularımızdan alınan tahlil sonuçlarını duyurmalıdır. İZSU tarafından kapatılan Yarımadada bulunan doğal kaynak suları açılmalı, bakımları yapılmalı ve mevcut çeşmeler kullanıma hazır hale getirilmelidir,

12- Yarımadada moloz dökümünün kontrol altına alınması, yeni moloz döküm alanlarının belirlenmesi ve geçmişte denetimsizce dökülen molozların rehabilitesi için program oluşturulmalıdır,

13- Geri dönüşüm çalışmaları hakkında belde halkı bilgilendirilmeli evlerden başlayarak ayrıştırma, toplama ve geri kazanmanın önemi vurgulanmalı denetim sağlanmalıdır,

14- Atık yağların toplanmasında Yerel Yönetim sorunun çözümü adına görev üstlenmelidir,

15- Kıyılarımız halkın kullanımına açık alanlardır. Bu alanlarda kimi turizm tesislerinin engeli, ücretli kullanım ve işgali engellenmelidir,

16- Yarımadamızdaki cadde ve sokak adlarının belirlenmesinde nostaljik ve anma içerikli duygularla hareket etmek yerine doğal güzellikler, mitolojik ve yerel değerleri içeren çağrıştıran adlar öne çıkarılmalıdır,

17- Karaburun Yarımadası’nda Yerel Yönetimin düzenlediği etkinlikler (kültür, sanat vb.) dışında mevcut STK ve platformlarca yürütülen etkinlik programlarının çakışmaması için etkinlik takviminin oluşturulmasında ve duyurulmasında Yerel Yönetim iletişim ve bilgilendirme adına görev üstlenmelidir,

18- Sağlık hizmeti ve diğer hizmetlerin Merkez ve Mahallelerde bulunan kıdemli hemşehrilere ulaşımı kolaylaştırılmalıdır,

19- Yardıma muhtaç, evsiz ve kimsesizlerin saptanarak gereken yardım ve hizmetin sağlanması için yerel örgütlenme oluşturulmalıdır,

20- Karaburun Yarımadası için çok ciddi tehlike boyutlarına ulaşan yangınlar için “Koordinasyon Merkezi” ve “Yerel Ekip” oluşturulmalıdır,

2019 Yerel Seçimlerinde Yeni Yerel Yönetim’den isteklerimizi önceliklerine almasını talep ediyoruz.

Karaburun Gençlik Meclisi kuruluş amacımıza uygun olarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi ve yerel yönetimin aynı doğrultudaki girişimlerini destekleyeceğimizi şimdiden ilân ediyoruz.

Yeni yerel yönetimin katılımcı bir anlayışla Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi’nin deneyiminden faydalanacağına ve Yarımadamızı el birliğiyle daha güzel bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyoruz.

KARABURUN GENÇLİK MECLİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir