Karaburun, Dağlarına Yapılan Zulmü Anayasa Mahkemesi’ne Götürdü

Karaburun Yaylaköy’deki Karaburun RES Projesinin kapasite artışı ile ilgili Karaburun Yurttaş Davacılarının açtığı ve İzmir 3. İdare Mahkemesinin ÇED olumlu kararını iptal ettiği proje için, Danıştay 6. Dairesi’nin iptal kararını bozma ve davanın temyiz yolu kapatılmak suretiyle reddine karar vermesi üzerine, Karaburun Yurttaş Davacıları süreci Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Karaburun Kent Konseyi; konuya ilişkin Karaburun İlçe Merkezi’nde yatırım talanını ve yaşananları basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı.

Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Aykut Uçar tarafından yapılan basın açıklamasında;

“Danıştay’ın aldığı bu karar; Lisansların ve ÇED Olumlu kararlarının defalarca “yaşamdan” yana iptal edildiği Karaburun Yarımadası’nda yaşayanların adalete olan inancını zedelenmiş, tabiatın ve yaşamın hakları Danıştay tarafından yok sayılmıştır.

Karaburun Yarımadası’nın %61’ini (252 km²) tek başına kaplayan LODOS Elektrik Üretim A.Ş’ye ait “Karaburun RES Projesi”ne karşı yürütülen hukuk mücadelesi 5.yılına girdi. Bu zaman zarfında, proje için verilen ÇED Olumlu kararı iki kez ve üretim lisansı bir kez iptal edildi.

Karaburun Yaylaköy’de bağıra bağıra gelen TALAN’ın boyutları hiçbir kural tanımayan yağmacı tavıraevrilmiştir. Lodos Elektrik Üretim A.Ş “Karaburun RES” kapasite artışı projesinin planlarını(ÇED Olumlu) iptal kararına ve Mart 2019’da ilan edilen  Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi ÖÇKB ilanına rağmen uygulamaya devam etmiştir. ÖÇKB ilanı sonrası hızla ve vahşice, bir kısmı da ormanlık arazi olan bir alanda önce arazi temizliği ve sonra da inşaat faaliyetini yürütmüştür. Aynı dönemde alana dikilen türbinler parçalanmış, üstü alel acele kapatılmıştır. Pandemi sebebiyle yaşlı nüfusun yoğun olduğu Yaylaköy’de insanlar evlere hapsolmuşken Lodos firmasıharıl harıl çalışmaya devam etmiştir.

Uzun sözün kısası; Yaylaköy’de mahkeme kararları işletilmemiş, yapılan suç duyuruları işleme alınmamış, Yaylaköy’de yangından mal kaçırılmıştır.

14.01.2019 tarihli T.C Cumhurbaşkanlığı kararıyla;  AFETE MARUZ BÖLGE olarak ilan edilen ve RES Projeleriyle talan edilen Yayla Köy  bir de heyelan riski bahane edilerek Yarımada haritasından silinmek istenmiştir.Yaylaköy’deki  RES talanına şimdi de “AFET” yalanı eklenmiştir,

Yaylaköy’ün geçimlik ekonomisi keçi yetiştiriciliği ve keçi ürünlerine dayanmaktadır. Karaburun’un dağlarında özgürce dolaşan keçiler, doğal meralarında endüstriyel yemlerden uzak, ilaç ve kimyasala maruz kalmamış doğal bitkilerle beslenirler.LODOS Elektrik Üretim A.Ş iseYaylaköy’deki keçi meralarının %90’ının üzerine türbin dikmiş ve meraları kullanılamaz hale getirmiştir. Bu durum, firma sahiplerine kazandırırken, Yaylaköylülerin tek geçim kaynağını ortadan kaldırma sürecine girmiştir.

Kırkım şenlikleri, yörük gelenekleri, sündürmesi, kopanistisiyle, türküleri, şiirleri, masalları, ağılları, çanları ve çeşmeleri ile bir kültür yok ediliyor, Karaburun’dan kara keçiler kaçırılmak isteniyor.

“Canınızı verin de dağlarınızı vermeyin”, “Dağlarımıza zulüm ediliyor” diyen çobanların seslerine kulak verin, Dağlara yapılan  bu zulmün karşılığı gün gelir mutlaka görülür. Dağlar, ektiğinizi biçtirmeden de bırakmaz, unutmayın!..

“20 yıl sonra Yaylaköy diye bir şey kalmayacak” diyerek projeksiyon yapan  Lodos Elektrik Üretim A.Ş’ye; “20 yıl sonra Yaylaköy’de yine Yaylaköylüler olacak, keçiler otlayacak, kuşlar ötecek; siz türbinlerinizi alıp dağlarımızdan gideceksiniz,diyoruz,

Yaylaköylüler asırlık kadim kültürleriyle bu yarımadada yaşamaya dün ve bugün olduğu gibi yarın da devam edecekler.

RES’ler; tüm köylere, tüm Yarımada’ya hızla yayılıyor.Tamamlanan RES’lerde kapasite artış talepleri devam ediyor. Yeni ölçüm direkleri yeni RES’lerin habercisi. Yarımadanın %71’i RES’lere kiralanmış durumda.  Akdağ’ın kapladığı  %13’lük alan çıktığında Karaburun’da; Kuş’a, Keçi’ye, Arı’ya, İnsana %16’lık bir alan kalmaktadır.  T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÖÇKB ilanıyla %16’yı mı koruyacaktır?

Bu sonuç “yenilenebilir/temiz enerji” maskesiyle örtülemeyecek kadar vahim ve yok edici  bir tablodur.

ÖÇKB sürecini denetleme yetkisini üzerine alan T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, ÖÇKB ilanının gerekliliklerini yerine getirmeye birkez daha davet ediyoruz.

Böylesi, doğaya, insana hoyrat bir uygulamayla “yenilebilir-temiz enerji” adı altında bu nadir doğanın, yaban hayatının, tarım, mera ve turizm alanlarımızın  kısacası Karaburun’da yaşamın  yok edilmesine rıza göstermeyeceğiz.

Biz Karaburunlu yurttaşlar olarak;  yarımadamızın doğasını, tüm canlıların yaşamını, insan sağlığını, bugününü ve geleceğini, koruyarak/ kalkınma ilkesini hiçe sayarak sadece bir enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı, bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacıyız ve her türlü yasal hakkımızı, dün olduğu gibi bugün de kullanmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz” denildi.

Karaburun Kent Konseyi, Karaburun Yurttaş Davacıları, Egeçep, Ekoloji Birliği, Konak Kent Konseyi, Haytap, Mordoğan Yaşam Dostları, Midados, Karaburun ADD Şubesi, Karaburun CHP İlçe Teşkilatı, İzmir Milletvekili Kani Beko ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın destek verdiği açıklamada; İzmir Milletvekili Kani Beko, Egeçep ve Ekoloji Birliği sözcüleri birer konuşma yaptılar.

Basın açıklamasında; “Bunun Adı Temiz Enerji Değil, Talan”, Yarımadayı Şantiyeye Çevirmeyin Efendiler”, “Yaşam Alanımızı Savunuyoruz”, “Karaburun’a İyi Bak, Kulak Ver, Yaşat”, “Yaylaköy’ün Başına Gelen En Büyük Afet, Lodos”, “  “Yaylaköy’de RES Talanı, Afet Yalanı”,  “Yaylaköy’deKeçileri Tutamıyoruz” “ Bir Yanda ÖÇKB Kararı, Bir Yanda Lodos’un Talanı” pankartları açıldı.

KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI-KARABURUN KENT KONSEYİ