Karaburun Belediyesi ve Karaburun Kent Konseyi İmar-Kentleşme-Planlama Çalışma Grubu, Planlama İle İlgili Olarak Öncelikle Ele Alınması Gereken Konuları Belirledi…

1-      Rollei Digital CameraRollei Digital CameraRollei Digital Camera

      Karaburun Kent Konseyi tarafından yürürlükteki imar planlarının
değiştirilmesi ve ayrıntılı kentsel tasarım projelerinin yapılması istemini içeren rapor. Karaburun Belediyesi meclis gündeminde (02.09.2013) görüşülmüştü. Konu, İmar Komisyonuna havale edilmişti. İmar komisyonunda teknik görüş alınarak hazırlanacak olan rapor, Karaburun Belediyesi meclis gündemine getirilecekti. 

      4 Aralık 2013 tarihinde  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde teknik görüşlerin alınması ve konunun meclis gündemine taşınması amacıyla bir toplantı yapıldı.

        Moderatörlüğü’nü İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi ve Karaburun Kent Konseyi İmar-Kentleşme-Planlama Çalışma Grubu Koordinatörü Doç Dr. Semahat Özdemir’in yaptığı toplantıya; Karaburun Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Fen İşleri Müdür Vekili, Karaburun Kent Konseyi İmar-Kentleşme-Planlama, Yerleşme ve Mimarlık Tarihi, Doğa Koruma Çalışma Grubu üyeleri katıldı.

        Toplantıda; 6 Aralık 2013 Tarihinde Yapılacak Olan Belediye Meclisi’nde Görüşülmesi Önerilen Kararlar ;

        Karaburun Belediyesi ve Mücavir Alan sınırları içinde yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/500 ölçekli İskele Bölgesi Özel Çalışma Alanı Vaziyet Planı sınırları içinde binalara kot verilmesi ile ilgili plan notunun değiştirilmesi,

2-      Parselin köşelerinin arasındaki kot farkı 3 mt’den az ise;

·         Planda öngörülen yapılanma biçimi emsal ve çekme mesafelerine göre oluşacak kitle köşelerinin ortalamasından kot verilir. Her durumda planda öngörülen kat sayısından fazla sayıda kat inşa edilemez ve eğimden kat kazanılamaz.

3-      Parselin köşelerinin arasındaki kot farkı 3 mt’den fazla ise;

·         Planda öngörülen yapılanma biçiminin ve emsal haklarının aşılmaması koşuluyla, parsel içinde inşa edilecek yapı/yapılar için kitle etüdü yapılır ve topoğrafyaya uygun olarak yapı ve/veya yapıların kot alacağı nokta kitle/kitlelerin ortalamasından verilir.

4-      Planlama ile ilgili olarak, öncelikle ele alınması gereken konuların aşağıdaki gibi belirlenmesi,

·         Karaburun Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, uygulama imar planı olan alanlarda, T1 ve T2 koşullu yapı adalarındaki, yapılaşma koşullarının düzeltilmesi ve Maksimum yapı yüksekliğinin 7.50 mt yi geçmemesinin sağlanması,

·         İlçe sınırları içindeki kıyı yerleşimlerinin ve köylerin halihazır haritalarının elde edilmesi

·         İlçe bütününde ve özellikle yerleşim ve potansiyel gelişme alanlarında, ayrıntılı ve planlamaya esas, jeoteknik ve jeofizik etütlerin yaptırılması,

·         Estetik Kurul oluşturulması.

Toplantıda alınması önerilen kararlar ve öncelikler, 6 Aralık 2013 tarihinde yapılacak olan Meclis toplantısında ele alınacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir