Karaburun Belediye Başkan Adaylarına..

2019 Yerel Yönetim Seçimleri kentte ve köylerde yaşayan her Karaburunlu’nun yaşamı kadar Yarımadamızın doğal ve sosyo-kültürel yaşamını, geleceğini de doğrudan ve çok yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle, Karaburun Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak, bizlere yüklenen görev ve sorumluluk bilinciyle yerel yönetimden beklentilerimizi Karaburun Yarımadası yaşayanları ve yerel dinamikleriyle paylaşmayı görev biliyoruz :

1.Yarımadamızın sahip olduğu tüm doğal zenginlikleri, biyoçeşitliliği, ekosistemi, sosyal ve kültürel değerleri, Yarımada halkı ve yerel dinamikleriyle birlikte korunmasını,

2. En önemli varlığı korunmuş doğası olan bölgemizin, sürdürülebilir gelişme politikasını, doğal değerlerin korunmasına dayandırılmasını,

3. Bu değerleri tehdit eden, bölge halkına hiçbir yararı olmayan ve yaşam alanlarımızı daraltan tahripkâr yatırımlara karşı durulmasını, bu tür yatırımlara ilişkin işletme izni, imar tadilatı ve düzenlemesi, kapasite artışı gibi talepleri karara bağlamadan önce Yarımada Halkı ve sivil toplum kuruluşlarının görüşüne sunulmasını,

4. Doğal varlıklarımızla örtüşen “Hassas sistemleri korunması ve hassas bölgeler içinde ve çevresinde yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik gelişmesi için kaynak yaratabilen bir araç” olarak tanımlanan ekoturizm, agroturizm, ev/köy pansiyonculuğu proje ve uygulamalarını, keçi yetiştiriciliğini; kıyı ve dalyan balıkçılığını; nergis, sümbül, zeytin, enginar, üzüm ve mandalina yetiştiriciliğini ve arıcılık gibi yerel, geleneksel ve sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin desteklenmesini,

5. Yerel tarımsal üretime katma değer yaratacak projeler oluşmasına uygun zemin hazırlayıp pazar payını arttıracak şekilde teşvik edilmesi ve desteklenmesini; gerekiyorsa, projeye işlerlik kazandırmak için üretici örgütleri ile ortak olarak projeyi başlatıp, yönetimi en kısa sürede üretici örgütlerine devredilmesini,

6.Kırsal alandaki mahallelerde ( eski köylerde ), tahripkâr yatırımların ağır baskısı altındaki mera-otlak alanların genişletilerek tescillenmesi için gerekli girişimleri acilen başlatılmasını ve takipçi olunmasını,

7.Kırsal ve kıyısal yeni alanların imara açılmamasını, bununla birlikte, kırsal sit alanlarında yaşayan yerelin yaşam hakkını ve yaşam kalitesini gözeten gerekli hukuki ve teknik düzenlemelerin yapılması yönünde çalışılmasını,

8.Karaburun’u Karaburun yapan doğal değerlerimizi tahrip edici ve yaşam alanlarımızı daraltıcı, kirletici, yoğun ve çarpık çirkin yapılaşmaya izin verilmemesini, tüm alanlardaki yapı projelerinde doğal dokuya ve yerel mimariye uygunluk şartı getirilmesini,

9. 2013 Belediye Meclisince alınan Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇKA) kararının sahiplenilmesini, 15 Mart 2019 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karaburun-Ildır Körfezi ÖÇKA ilanı sürecinin gereklerini yerel paydaşlarla birlikte kararlılıkla yerine getirmesini bekliyoruz.

10.Kentsel ve kırsal yaşama her planlama, uygulama ve müdahale söz konusu olduğunda, hiçbir siyasal, etnik vb. ayrım yapmadan, Yarımada halkı ve yerel dinamiklerin görüşlerini ifade etmesini ve bu süreçlere katılımını sağlayacak sürekliliği olan mekanizmalar-yapılar oluşturulmasını,

11. Tüm faaliyetlerde; şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkelerinin titizlikle gözetilmesini istiyoruz.

2019 Yerel Seçimlerinde Yeni Yerel Yönetim’den isteklerimizi önceliklerine almasını talep ediyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir