İBŞB Tarafından Karaburun İskele Mevkii’nde Yapılması Planlanan Yanaşma İskelesi Hk

KAMUOYUNA DUYURULUR

20.Yüzyılın ortalarına kadar jeopolitik konumu ve topografyası nedeniyle karayoluyla ulaşımın mümkün olmadığı ve deniz ulaşımının tek seçenek olduğu Karaburun Yarımadası, aynı zamanda Anadolu’nun Ege Denizi’ne açılan kapısı olarak binlerce yıllık kültüründe Ege’de bulunan adalarla da güçlü ekonomik ve kültürel etkileşimler içinde olmuştur. Tarihi ve kültürü deniz taşımacılığıyla şekillenmiş Karaburun Yarımadası’nın günümüzde de bu ihtiyacı ortadadır ve yerel yönetimlerin öncelikli görevi bu kültürün ve etkileşimin yeniden sağlanması olmalıdır. Bu yönüyle yerel yönetimlerin Karaburun’a bir iskele kazandırma isteğini ve planını olumlu ve değerli buluyoruz. Dikkatli ve özenli çalışılmış projelerle Ege’deki adalarla karşılıklı ulaşımı mümkün kılan liman ve iskele ihtiyacının da karşılanması, Yarımada’ya uygun doğa ve kültür dostu turizm programlarına entegre edilmesi taraftarıyız.

Ancak, Karaburun’da yapılması planlanan her türlü projede hassasiyetle yaklaşılması gereken ekolojik ve kültürel etkenlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapılması planlanan Yüzer Yanaşma İskelesi Projesi’nde  yeterince değerlendirilmeden hayata geçirilmeye çalışıldığı kanaatindeyiz. Söz konusu olan geçici iskele bu yönleriyle ele alınmamış, yerelin görüş ve önerileri sorulmamış, kentin belleğinde yer alan geçmiş deneyimleri değerlendirilmemiş gibi görülmektedir.

Karaburun Kent Konseyi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Karaburun’a yapılacak tüm projelerde talep ettiğimiz ve edeceğimiz gibi iskele yatırımında da Karaburun’un mirasını ve hassasiyetlerini göz önünde bulundurmasını talep ediyoruz. Bu haliyle iskele için yapılan çalışma yeterince titiz değildir ve yetersizdir.

Bu nedenle;

  1. Bir Akdeniz endemiği olan Deniz Çayırlarının (Posidonia oceanica) taşınması işleminin ivedilikle durdurulması,
  2. Dip tarama ihalesinin henüz yapılmamış olmasından dolayı, işlem sırasında iskele bölgesinde deniz dibi bulanıklığı ve kirliliği, muhtemeldir aktif yaz sezonunda iskelenin ortasında bir inşaat faaliyetinin de sağlıklı olmayacağı öngörülerek, deniz taşımacılığı yatırımının yeniden değerlendirilmek üzere önümüzdeki döneme ertelenmesi,
  3. Proje ve yer tespiti için daha detaylı teknik bir çalışmanın yapılması, doğru bir yönetişim ve katılımcılık esasıyla yerel yönetimimizin kolaylaştırıcılığında yeniden başlatılması,

Önerilerimizi karar vericilerin bilgisine sunuyoruz.

Projenin uygulayıcısı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, projenin uygulanacağı yerin yerel yönetimi olarak Karaburun Belediyesi’nin kente ve halka yatırım için çıktıkları bu yolda katılımcı ve hassasiyetle yeni bir süreç başlatacaklarına inanıyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Not: Karaburun Kent Konseyi’nin iskele projesine dair hazırladığı çalışma dosyasına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.