Kadın Meclisi’nden Merhaba

Kadın Meclisi’nden merhaba

Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21 bünyesinde yönetişim anlayışı içinde din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin Yarımada’da yaşayan tüm kadınların Yarımada yönetiminde ve karar alma süreçlerinde daha aktif bir rol almalarını sağlamak ve demokratik katılımı güçlendirmek hedefi ile 09.06.2006 tarihinde Kadın Meclisi kurulmuştur.

Gönüllülük esasına dayanan Meclis, Yarımada’da bulunan kadınlarla ilgili sosyal hizmet kurumları, kadınlarla ilgili vakıflar, dernekler, mahalle birlikleri, kadınlarla ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, sendika, meslek odaları ve baro temsilcileri, kadın kooperatifleri temsilcileri, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve gönüllü kadın katılımcılara açıktır.

Meclisin amacı; kadınların toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat alanlarında söz sahibi olması, kadın sorunları ve sorumlulukları konularında bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, Yarımada yaşamına katılma ve ait olma duygularının geliştirilmesi, kadınların ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamaktır.

Buradan hareketle:

* Yasalar içinde bugüne dek yer almış bulunan hakları korumak ve çağdaşlık temel alınarak daha ileriye götürmek,

* Kadının birey ve vatandaşlık bilincini yükseltmek, bilgi ağı ve yetişkin eğitimi ile kadının her alanda bir değer olarak görülmesini sağlamak,

* Kadının sosyal ve toplumsal gelişmesini sağlamak ve eğitim-öğretim düzeyini yükseltmek,

* Toplumda ve aile içinde “Kadının İnsan Haklarını” savunmak,

* Yasalarda ve toplumdaki cinsiyet ayrımının kaldırılmasını yaşama geçirmek,

* Geleceğinden emin, her türlü ayrımcılıktan uzak, ekonomik, sosyal, siyasal haklardan eşit yararlanan, eşit fırsatlar tanınan çağdaş kadına ulaşmak,

* Her alanda hak ve yetki eşitliğinin kabul edilmesi için çalışmalar yapmaktır.

16.06.2006 tarihinde tüm Yarımadalı Kadınlara çağrı yapılarak Genel Kurul’a davet edilmiştir. Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21 ofisinde yapılan toplantıda Kadın Meclisi Yürütme Kurulu oluşturulmuş ve aynı zamanda Eğitim, Sağlık, Kültür-Sanat ve Doğa Çevre Çalışma Grupları belirlenmiştir. Çalışmalar tüm Yarımadalı kadınların katılımına açıktır.

Sevgili Yarımadalılar; Kadının ilerlemesi, Kadın-Erkek eşitliğinin sağlanması bir insan hakları sorunudur ve sosyal adaletin bir şartıdır. Sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplum ancak kadın-erkek el ele verip omuz omuza birlikte çalışmakla ve yaşamı eşit paylaşmakla mümkün olabilir. Kadının güçlendirilmesi ve Kadın-Erkek eşitliği, bütün insanlar, için politik, sosyal, ekonomik, küresel ve çevresel güvenliği başarmanın koşuludur.

Ve Sevgili Kadınlar; gelin kendi sorunlarımızdan, gereksinim ve beklentilerimizden yola çıkarak çözüm önerileri ve projeler geliştirelim. Kadın Meclisi çatısı altında, Yarımadamızın yönetişimine katılmak ve katkıda bulunmak, nesnesi değil, öznesi olmak için güç birliği yapalım.

Zerrin Özirs Öztan

Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21

Kadın Meclisi Dönem Sözcüsü (2006)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir