İzmir’de 31 Yeni Jeotermal Sahanın İçinde Karaburun’da Var


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web sayfasında 23.11.2016 tarihinde yapılan duyuru ile Karaburun İlçesinde Fatih Muhammet Özkan tarafından yapılması planlanan Jeotermal Kaynak Arama Sondajı projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17. maddesi doğrultusunda uygun bulunduğu ve ÇED sürecinin başlatıldığı ilan edilmişti.

Proje dosyasındaki haritadan da görüleceği üzere, projenin kapladığı alanın Yarımada ölçeğindeki nicel büyüklüğü ve bu alanın niteliği açısından Karaburun Yarımadası için kritik öneme sahip olduğu açıktır. Bu çerçevede, proje raporuna ilişkin görüş ve itirazlarımızın dikkate alınması ile ilgili 09.12.2016 tarihinde kurumlara görüşlerimiz iletilmişti.

Proje dosyasının incelenmesinden, Proje alanının, Sarpıncık- Mordoğan arasında kıyı şeridinden başlayarak yerleşim alanları ve SİT alanlarını da kapsayacak şekilde Karaburun İlçesinin İzmir Körfezine bakan bölgesini de tümüyle içine aldığı görülmektedir.

Proje dosyasında tanımlanan alanlar, Sarpıncık ve Hasseki bölgelerinde (Sarpıncık RES projesine) verilmiş olan ÇED Olumlu Kararı gibi, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın değişik projeler için verilmiş ÇED izinlerindeki alanlarla da çakışmaktadır. Bu çerçevede, bölgedeki yatırımların kümülatif çevresel etkilerinin değerlendirilmesinin özellikle Karaburun ‘un hassas coğrafyası için zorunlu olduğu açıktır.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir