İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web sayfasında yayınlanan duyuru ile Ayen Enerji A.Ş. MORDOĞAN RES projesi kapasite artışı çed raporunun nihai olarak kabul edildiği, 10 gün süreyle halkın görüşüne açıldığı duyurulmuştur (06/05/2015)

İZMİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ WEB SAYFASINDA YAYINLANAN DUYURU İLE AYEN ENERJİ A.Ş. MORDOĞAN RES PROJESİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORUNUN NİHAİ OLARAK KABUL EDİLDİĞİ, 10 GÜN SÜREYLE HALKIN GÖRÜŞÜNE AÇILDIĞI DUYURULMUŞTUR (06/05/2015)

İZMİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ WEB SAYFASINDA YAYINLANAN DUYURU

İZMİR İli KARABURUN, ilcesinde AYEN ENERJİ A.Ş.tarafından yapılması planlanan MORDOĞAN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI 10,5 MWm/0 MWe (5 ADET X 2,1 MWm/ 0 MWe) projesi ile ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde İZMİR Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.(06/05/2015)

BASIN AÇIKLAMASI

Ayen Enerji A.Ş.’nin Mordoğan RES kapasite artışı projesi ile ilgili olarak, ÇED süreci kapsamında 26 Haziran 2014 tarihinde Eski Mordoğan Mahallesi kahvesinde yapılması öngörülen “Halkın Katılımı Toplantısı”, bölge yaşayanları, Karaburun Belediye Meclis üyeleri, Karaburun Kent Konseyi, Mordoğan Mahallesi Muhtarı ile hepbirlikte protesto edilmişti.

Karaburun Yarımadası’nda mevcut kurulu RES’lere ilave olarak kurulacak yeni bir RES’in çarpan kümülatif etkiyle Yarımadanın ve Mordoğan bölgesinin sahip olduğu doğal/kültürel/ekonomik değerlerin geri dönüşsüz biçimde yok olmasına neden olacak projeye itiraz gerekçeleri ilgili Kurumlara gönderildi (21.08.2014).

Projeyle ilgili 2. itiraz yazımız 17/03/2015 tarihinde toplanan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı öncesinde Çevre Bakanlığına iletildi.

Proje sahası tarım alanları, orman arazileri ve özel mülkiyet arazilerini, turizm alanlarını kapsayarak kıyı şeridine kadar inmekte olan ve türbinleri Mordoğan Mahallesi merkezine 640 m., en yakın konuta 150 m. mesafede yaşam alanlarının içinde insan sağlığını göz ardı ederek konumlandırılan Mordoğan RES Projesi Kapasite artışı ile ilgili Nihai ÇED Raporuna yine itiraz edilecektir.

KARABURUN YAŞAYANLARI OLARAK, YARIMADAMIZIN, DOĞASINI, TÜM CANLILARIN YAŞAMINI, İNSAN SAĞLIĞINI, BUGÜNÜNÜ VE GELECEĞİNİ, “KORUYARAK KALKINMA İLKESİNİ” HİÇE SAYARAK BİR ENERJİ ÜRETİM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE KARŞI BUGÜNÜMÜZ VE GELECEK KUŞAKLAR ADINA DAVACI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir