İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’na “Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma Talepli” 2. Yurttaş Davası 07.04.2015 Tarihinde Açıldı..

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce, İzmir İli, Karaburun İlçesi, Aşağıovacık, Başovacık, Yellicebelendağı ve Yenicepınar Mevkiilerinde kurulacak olan Mordoğan Rüzgar Enerji Santrali için,  Bakanlık Makamının 15.10.2014 tarih ve 16449 sayılı Olurları re’sen onandığı belirtilen, NİP-8062 Plan İşlem Nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-8063 Plan İşlem Nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İŞLEMİN İPTALİ talebi ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dava açıldı.

Anayasa’nın 56. maddesinde yer alan “herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” ve “çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir”  hükmü çerçevesinde,  70 Karaburunlu bu davaya davacı taraf olmuştur. Davayı ÇEHAV 34 avukatla  gönüllü olarak yürütmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir