İzmir İl Genel Meclisi Karaburun Yarımadası’ndaki RES Projesi İçin Bir Kez Daha “RED” Dedi.

Rollei Digital Camera

KARABURUN YARIMADASI’NDA, DOĞAYI VE SOSYAL YAŞAMI HIZLA TAHRİP ETMEKTE OLAN RÜZGAR ENERJİ SATRALLERİNE (RES) KARŞI MÜCADELE DEVAM EDİYOR.

Karaburun Yarımadası RES’lerin kuşatması altında. Yarımadada yüzölçümünün neredeyse  2/3’ü kapsayan bir alanda bir kısmı tamamlanmış bir kısmı izin aşamasında olan 6 firmaya ait RES projesi yürütülmekte. Yalnızca, Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş.’ye 2005 yılında verilen ÇED Gerekli Değildir Raporu  252 km²’lik bir alanda 166 türbin içindir. Bir başka deyişle Yarımadanın %60’ı! Bu yatırımın  50 türbinden oluşan  bölümü, EPDK tarafından Ekim 2014’te geçici kabulü yapılarak işletmeye alınmıştır. Şimdi kapasite artışı gündemdedir. Bu projelerin uygulamaya geçirilmesinin, Yarımada’nın nadir biyoçeşitliliğinin yok edilmesine,  tarım alanlarının, mera ve otlak alanlarının kaybıyla sosyal yaşamın tehdit altına alınmasına neden olacağı açıktır.

Son olarak, Enda Holding Yaylaköy RES AŞ’nin, Bozköy, Değirmentepe, Kargılıktepeleri ve Yaylaköy mevkiinde kurmak istediği RES projesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” talebi İzmir İl Genel Meclisi’nin 07 Mart 2014 tarihlive 2014/66 sayılı kararıyla “…mevcut RES’lere ilave olarak yapılacak olanların, Yarımadada ileride telafisi mümkün olmayacak zararlara sebep olması sözkonusu olacaktır…” denilerek oy çokluğuyla red edilmişti.

Karaburun Belediye Meclisi’nin 07 Mart 2014 tarihinde yapılan  toplantısında  da, yine Enda Holding’e ait “Mordoğan RES Projesi” imar planı  talebinin, Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Alanı İlanı süreci de dikkate alınarak, ertelenmesine oy çokluğuyla karar verilmişti.

Bu kez, İzmir İl Genel Meclisi, 24 Mart 2014 tarihinde yapılan olağanüstü toplantısı gündeminde;

– İzmir Valiliği tarafından yeniden görüşülmek üzere gönderilen (Valilik:2014/50), Yaylaköy RES projesi ile ilgili 2014/66 sayılı kararının görüşülmesi ve

– Komisyonlardan Gelen Raporlar başlığı altında; Yaylaköy üzerinde 83 türbin, şalt sahası, sosyal ve idari tesisler,trafo, ana ve bağlantı yollarından oluşan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı talebinin  (Valilik:2014/48) görüşülmesi

vardı.

Karaburun Yarımadası köyleriyle, muhtarlarıyla, Kent Konseyi ile Yarımadasını korumak için bu tahripkar yatırımlara izin verilmemesi için 24 Martta  bir kez daha İl Genel Meclisindeydi.

Enda Holdinge’e ait Yaylaköy RES Projesi’ne ilişkin talep  İl Genel Meclisinde   yine oy çokluğu ile red edildi.

Komisyonlardan Gelen Raporlarının görüşülmesi esnasında, yeterli çoğunluk bulunmaması nedeniyle oturum kapatıldı ve Lodos Karaburun Enerji Üretim A.Ş.’ye ait olduğu bilinen, Yaylaköy üzerinde 83 türbin için imar planı tadilat talebine ilişkin gündeme geçilmedi.

Yaylaköyü çepeçevre sararak, Tepeboz ve Bozköy üzerine yerleşen mevcut yatırımın yörenin doğası ve köy yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri çok ağır bir şekilde yaşanmaktayken,  bölgenin insanıyla, doğasıyla yok olmasına da neden olacak, 83 türbine ilişkin imar planlarında  tadilat talebi konusu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılmış oldu.

Yarımadalılar olarak, Yarımada için demokrasi örneği veren İl Genel Meclisi Üyelerine, bu mücadelede yanımızda olan Çevre ve Ekoloji Avukatları Hareketine (ÇEHAV), EGEÇEP’e, yaşam hakkı için destek veren tüm kişi/kuruluşlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzde uzun ve zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz.  Ancak, şundan eminiz ki, bu dayanışma ve kararlılık sürdükçe, doğal-kültürel-yerel zenginliklere karşı işlenen cinayetleri durdurmak daha kolay olacaktır.

 

KARABURUN KENT KONSEYİ 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir