İZKA’ya sunulan “Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” Projesi Onaylandı.

Sarpıncık Köy Muhtarlığı adına, İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2010 yılı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı proje teklif çağrısına “Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” projesi ile başvuruda bulunuldu. Onaylanan projenin Proje Ortakları; Karaburun Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Yaşar Üniversitesi. Proje İştirakçileri: Karaburun Belediyesi, Karaburun Çevre Kültür Turizm birliği, Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21.

Yaşar Üniversitesi ve Karaburun Yarımadası YG-21 tarafından hazırlanan,

Projenin Genel Amaçları:

· Karaburun’da tarım dışı istihdam olanakları ve gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesini desteklemek ve yerel kalınmaya katkıda bulunmak;

· Karaburun’a has doğal ürünlerin ambalajlama, depolama, paketleme, e-ticaret ve pazarlama uygulamalarına öncülük ederek, ürünlerin tanıtımına ve markalaşma sürecine katkıda bulunmak;

· Bölgede işsizlikle karşı karşıya olan genç nüfusun göçünü önlemek ve kadın istihdamına katkıda bulunmaktır.

Özel Amaçları:

· Bölgeye özgü doğal ürünlerin kullanılmasıyla (zeytinyağı, nergis, defne vb.) Sarpıncık Köyü’nde atıl halde bulunan sabun atölyesini işler hale getirmek;

· Ekolojik ve yöreye has aromalarla üretilen sabunlar ile Karaburun’a bir marka kazandırmak;

· Karaburun’daki köyler arasında işbirliğini ve yerel kaynakların kullanımını ile yeni işbirliklerini sağlamak;

· Yerli- yabancı turistlerin ziyaretine açık bir uğrak alanı oluşturmak;

· Üniversitenin katılımı ile mevcut çalışmalara bilimsel bir boyut kazandırırken, üniversite öğrencilerine okudukları bölümle ilgili olarak bir projede görev alma fırsatını tanımaktır.

Projeden Beklenen Sonuçlar;

1. Sarpıncık Köy’ünde atıl durumda bulunan sabun atölyesinin aktif hale getirilmesi;

2. Karaburun için marka olabilecek kalitede ve doğal, aynı zamanda yöreye has ürünlerin kullanımıyla sabun üretilmesi;

3. Proje kapsamında 10 katılımcının aldığı ustalık eğitimi ile usta; 50 katılımcının ise sabun üretebilir hale gelmesinin sağlanması;

4. Sarpıncık ve Eğlenhoca köylerinin gelirlerinin artması ve dolayısıyla Karaburun’da gelirlerin arttırılması;

5. Sarpıncık Köyü başta olmak üzere bölgede yeni istihdam olanaklarının artırılmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir