İris Gölü’nde Saha Çalışması Yapıldı

Karaburun Yarımadası’nın Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan, Küçükbahçe Mahallesi’ni Ildır’a bağlayan karayolu üzerinde bulunan ve Yarımada’nın tek sulak alanı olan İris Gölü’ne kepçe ile girildiği, gölün suyunun boşaltılıp içindeki sazlıkların toplanarak organik gübre yapılacağının ihbarının Karaburun Kent Konseyi’ne gelmesi üzerine konu Karaburun Belediyesi, Karaburun Jandarma Komutanlığı, Küçükbahçe Muhtarlığı ile paylaşılmış, ayrıca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alo 181 hattına da gerekli ihbar Karaburun Kent Konseyi tarafından yapılmıştı.

2019 Aralık ayı içinde ise Karaburun Kent Konseyi İris Gölü ile ilgili yapılmış bilimsel çalışma ve gözlemlerin derlendiği bir raporu ilgili kurumlarla paylaşmıştı.

İris Gölü’ndeki bu gelişmeler Karaburun Kent Konseyi’nin girişimleriyle basında geniş bir şekilde yer almış ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Bölge Komisyonu 20.12.2019 tarihinde toplanarak İris Gölü ile ilgili bir dizi karar almıştı. Kanalların ivedilikle kapatılmasını kararlaştıran komisyon, Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 9. ve 65. Maddeleri kapsamında yetkili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, Karaburun Kaymakamlığı ve Karaburun Belediye Başkanlığı’nca alanın eski haline getirilmesine ve sonucunun T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilmesine oy birliğiyle karar vermişti.

12 Şubat 2020’de ise İris Gölü’nün kurutulmak için açılan kanalları Karaburun Belediyesi tarafından kapatılmıştı.

10.03.2020 tarihli ve 320/2020/01 sayılı İzmir Mahalli Çevre Kurulu toplantısında ise İris Gölü ile ilgili konunun uzmanlarından oluşan bir komisyon oluşturulması kararı alınmıştı.

Bundan sonraki süreçte; Karaburun Kent Konseyi olarak İris Gölü ile ilgili oluşturulan komisyonda yer alma talebimizi ve İris Gölü’nün, jeolojisi, hidrojeolojisi, göl ve çevresinin biyolojik çeşitliliği, özellikle kuşlar için önemi, İris Gölü’nün sahip olması gereken sulak alan tescili, mutlak koruma bölgesi vb. koruma statüleri, detaylı ve teknik olarak hazırlanarak ilgili kurumlarla paylaşılmıştı.

24.11.2020 tarihinde DSİ 2 Bölge Müdürlüğü organizesinde İris Komisyonu üyesi kurumlarla birlikte Karaburun Kent Konseyi’ne de çağrı yapılarak, İris Gölü’nü Kıyı Kenar Çizgisi tespiti çalışmaları için alanın tabii ve suni göller tanımına giren alanlardan olup olmadığına yönelik saha ziyareti yapılmıştır.

Karaburun Kent Konseyi Başkan ve Genel Sekreter düzeyinde saha çalışmasına katılarak İris Komisyonu’na  lojistik ve rehberlik desteği sağlamıştır.

İris Gölü saha çalışmasında;

  • İris Gölü’nün doğal ve tabii göl olduğu,
  • DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kıyı çizgisi ve haritalama tespit çalışmalarının yapılması gerektiği,
  • Göl’ün mahalli sulak alan vasfının tespiti için Tarım ve Orman 4. Bölge Müdürlüğü’ne görüş sorulması,

hususları karara bağlanarak tutanak tutulmuştur.

KARABURUN KENT KONSEYİ