İris Gölü’nde bir Alaca Balıkçıl (Ardeola ralloides)

İris Gölü’nde bir Alaca Balıkçıl (Ardeola ralloides). Balıkçılgiller familyasından olan Alaca Balıkçıl aynı zamanda bu familyanın en küçük üyesidir. Bataklık, göl ve nehir kenarlarındaki sazlık alanlarda yaşarlar. Neredeyse su yüzeyinin ve çevresinin tamamı sazlık olan olan Karaburun Yarımadası’nın tek doğal gölü olan İris Gölü bu kuş türü için ideal yaşam alanıdır.
Karaburun’da Alaca Balıkçılların kaderi diğer tüm kuş türleri gibi yetkililerin İris Gölü hakkında verecekleri karara bağlı. İris Gölü boşaltılmak istendi ve gölün tampon bölgesi olarak korunması gereken alana ise bütün ormanı yok ederek güneş enerji santrali (GES) kuruldu. Karaburun’un tek doğal gölü için verdiğimiz mücadele sürüyor.
Fotoğraf: Özmen Yeltekin