İris Gölü İçin Teknik Rapor Hazırlandı

Kent Konseyi Başkanımız Goncagül Karaağaç Ekici, Genel Sekreterimiz Aykut Uçar ve ÖÇKB Çalışma Grubu sorumlumuz Çiğdem Akçura T.C Çevre Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak’ı ziyaret ettiler. Ziyaretin gündemi; Geçtiğimiz dönemde kurutulmaya çalışılan, Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Belediyesi’nin girişim ve çabalarıyla kurutulması engellenen İris Gölü’ydü. Görüşmede; ÖÇKB sınırları içerisinde kalmasına rağmen sulak alan tescili olmadığı için yasal bir koruma statüsüne sahip olmayan İris Gölü’nün geleceği konuşuldu.

Konsey temsilcilerimiz Karaburun Kent Konseyi’nin İris Gölü için hazırladığı 40 sayfalık teknik bir raporu ziyaretleri sırasında İl Müdürümüz Ömer Albayrak’a elden teslim ettiler. Hazırlanan teknik raporda İris Gölü’nün dünü, bugünü ve geleceği teknik olarak ele alındı. Gölün jeolojisi ve hidrojeolojisi, göl ve çevresinin biyolojik çeşitliliği, özellikle kuşlar için önemi, İris Gölü’nün sahip olması gereken sulak alan tescili, mutlak koruma bölgesi vb. koruma statüleri hazırlanan raporda detaylı ve teknik olarak ele alınıyor ve İris Gölü için tavsiyelerde bulunuluyor.

İl Müdürümüz Ömer Albayrak hazırlanan raporu İris Gölü için kurulan komisyona ileteceğini, raporun göle dair sorunların çözülmesinde önemli bir altlık olacağını, kendilerinin de İris Gölü için Konsey’le aynı hassasiyete sahip olduklarını iletti. Ayrıca İris Gölü’nün sulak alan tescili olmasa da Sulak Alanları Koruma Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 3. fıkrasına göre sulak alan niteliği taşımasına rağmen henüz sulak alan tescili yapılmamış alanların diğer sulak alanlar olarak nitelendirildiği ve aynı yönetmeliğin esaslarına göre koruma altında olduğu hem konsey temsilcilerimiz hem de il Müdürümüz tarafından dile getirildi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde İris Gölü’ne dair bir tahribat girişiminde henüz sulak alan tescili yapılmamış olsa da koruma altında olduğu için girişimde bulunanların ağır yaptırımlara uğrayacağını söyleyebiliriz.
İris Gölü avcılığın yasak olduğu, suyuna, toprağına ve sazlıklarına dokunulmasının yasak olduğu ”Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” kapsamında koruma altında bir sulak alandır.
Karaburun Kent Konseyi olarak hazırladığımız raporu DSİ başta olmak üzere bakanlıkların ilgili birimleriyle, belediyelerin ilgili birimleriyle ve İris hakkında söz hakkına sahip yada çalışma yürütmüş tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşacağız. İris Gölü’nün ve tüm yaşam alanlarının, hakların ve adaletin mücadelesini vermeye devam edeceğiz.
İris Gölü Raporu’nun hazırlanmasında desteği olan başta Egeçep Bilim Kurulu ve Karaburun Yerel Fok Komitesi olmak üzere tüm paydaş ve dost sivil toplum kuruluşlarına, desteklerini esirgemeyen üyelerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz.
KARABURUN KENT KONSEYİ