İris Gölü Artık Kuşların..

Karaburun’un tek sulak alanı olan İris Gölü’nün kurutulmak için açılan kanalları Karaburun Belediyesi tarafından bugün kapatıldı. Basın kuruluşlarının da yer aldığı çalışmada Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici hazır bulundu.

Yarımadanın tek sulak alanı olan İris Gölü  1978’lerde ilgili kurumların göz yummasıyla göl tabanına açılan kanallarla suyunun boşaltıldığı ve kurutulduğu, ardından da bölgede kadastral parselasyon yapılarak özel mülkiyete geçişin sağlandığı bir süreç yaşanmıştı.

Karaburun Kent Konseyi 23.11.2019 tarihinde;  Karaburun Yarımadası’nın Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde, Küçükbahçe Mahallesini Ildır’a bağlayan karayolu üzerinde ve Yarımadanın tek sulak alanı olan İris Gölü’ne kepçe ile girildiği gölün suyunu boşaltıp, içindeki sazlıkların toplanarak organik gübre yapılacağının ihbarının gelmesi üzerine konuyu Karaburun Belediyesi, Karaburun Jandarma Komutanlığı, Küçükbahçe Muhtarlığı ile paylaştığımızı ve konuyu ayrıca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alo 181 hattına da bildirildiğimizi duyurmuştu.Bu süreçten sonra içeriğinde bölge ile ilgili yapılmış akademik araştırmaların da yer aldığı dilekçeyi ilgili kurumlarla paylaşarak İris Gölü’nün Milli Parklar ve Sulak Alanlar Kanunu kapsamında değerlendirilmesini ayrıca, yaban hayatı popülasyonu yönünden incelenmesi ve koruma altına alınması gereken türler ile ilgili bir çalışma yapılarak koruma altına alınmasını, çevresindeki mümkün olan en geniş alanın tampon bölge olarak tanımlanmasını, bölgenin acele kamulaştırılmasını ve tahliye kanalının göle bağlanan kısmının kapatılması ve İris Gölü’nün eski canlılığına kavuşmasının sağlanmasını talep etmiş ardından konuyu basınla paylaşarak gündemde yer almasını sağlamıştı.Tün bu gelişmeler sonucunda; T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Bölge Komisyonu 20.12.2019 tarihinde toplanarak Karaburun İlçesi sınırları içinde olan İris Gölü ile ilgili karar almış,  kanalların ivedilikle kapatılmasını kararlaştıran komisyon, Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 9. ve 65. maddeleri kapsamında yetkili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, Karaburun Kaymakamlığı ve Karaburun Belediye Başkanlığınca alanın eski haline getirtilmesine ve sonucunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesine oy birliğiyle karar vermişti.

 

Karaburun Kent Konseyi!ndenyapılan açıklamada “ Karaburunİlçesisınırlarıiçindeyeralanvesu alt yapısınayapılantümvahşimüdahalelerevesonrasındaüzerindemülkiyettesisedilerekgasp’agözyumulmasınarağmenayaktakalmayıbaşarabilmişolan İris Gölü, ülkemizindoğalmüzelerindenbiriolarakkabuledilmeliveyaşayangöllerindenbiriolarakkorunmalıdır. Gelinen aşamada konuyla ilgili bölgede acele kamulaştırma işleminin ivedilikle yapılması ve İris Gölü’nün Milli Parklar ve Sulak Alanlar kapsamında değerlendirilerek koruma kararının acilen çıkması talep ediyoruz” denildi.

 

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir