“İklim Ağı Adaptasyon Stratejilerinin Belirlenmesi” Amacıyla Yerel Temsilcilerin Yer Aldığı 2. Toplantı 20 Nisan 2015 Tarihinde İstanbul’da yapıldı. Toplantıya, Karaburun Kent Konseyi’ni Temsilen Başkan İpar Buğra Dilli Katıldı.

TOPLANTIYA KARABURUN KENT KONSEYİ’Nİ TEMSİLEN BAŞKAN İPAR BUĞRA DİLLİ KATILDI.

İklim değişikliği konusunda ortak kaygıları ve çözüm önerilerini ulusal ve uluslararası kamuoyunda ön plana çıkartmak amacıyla ulusal ölçekte çalışan sivil toplum kuruluşları tarafından 2012 yılında İklim Ağı oluşturulmuştu.

AB Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyalogun Geliştirilmesi Programı kapsamında TEMA Vakfı ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından yürütülen “Türkiye’deki İklim Değişikliği Politika Oluşturma Süreçlerine Sivil Toplum Katılımının Geliştirilmesi Projesi” ile Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum strateji, politika ve uygulamalarının sivil toplum katılımıyla güçlendirilmesi amaçlanmıştı.

Proje kapsamında, “İklim Ağı Adaptasyon Stratejilerinin Belirlenmesi” amacıyla yerel temsilcilerin yer aldığı 2. toplantı 20 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Toplantıya, Kent Konseyi Başkanı İpar Buğra Dilli katıldı.
Süreci, ilerleyen aşamalarında Konsey web sayfasında paylaşacağız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir