“Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi” kampanyası başlıyor

12.01.2009, İstanbul
Türkiye’nin en geniş kapsamlı gençlik oluşumu olan Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP), ülke yönetiminde gençlerin etkinliklerini artırmak adına çalışmalarına devam ediyor. UGP’nin 4. Olağan Genel Kurulu sonuç bildirgesinde yer alan ve “Gençlik ve E-Katılım Zirvesi”’nde şekillenen “Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi” kampanyası Habitat için Gençlik Derneği ve Ulusal Gençlik Parlamentosu ortaklığında hayata geçiriliyor. Kampanya, 14 Ocak 2009 Çarşamba günü ülke genelinde yer alan Yerel Gençlik Meclisleri, STK’lar, üniversite kulüpleri ve gönüllü gençlerin destekleriyle Türkiye genelinde 73 il ve 92 kentte aynı anda başlıyor. Ülkemiz siyasetinde gençlere etkin rol verilmesi gerekliliğini vurgulayan kampanya, bu konuda gençleri ve kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

“Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi” kampanyası, Ulusal Gençlik Parlamentosu tarafından başlatılan, milletvekili seçilme yaşının 30’dan 25’e indirilmesini hedefleyen “Seçilmek İstiyorum” kampanyasının devamı olma özelliği taşıyor. Kampanya kapsamında gençlerin, yaklaşan yerel seçimlerle birlikte kentlerdeki yönetim politikaları üzerine çalışmalar yapmaları ve yönetimdeki rollerinin artırılması hedefleniyor. Kampanya, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte yerel yönetimlerde de gençlere temsil hakkı tanınması gerektiğinin altını çiziyor. Kent politikalarını oluşum aşamalarına gençlik bakış açısının yansıtılması amaçlanıyor. Kampanyanın başlaması ile birlikte yerel gençlik meclislerinin, çeşitli tanıtım faaliyetleri, basın toplantıları ve imza stantlarının yanı sıra milletvekilleri, siyasi parti il, ilçe teşkilatları ve gençlik kolları ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Habitat için Gençlik Derneği Başkanı Sezai Hazır ‘Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi’ kampanyasıyla ilgili şunları söylüyor: “Habitat için Gençlik Derneği olarak ‘Her meclise bir gençlik temsilcisi’ kampanyasına destek vermekten gurur duyuyoruz. Türkiye’nin geleceği olan gençlerin ülke kararlarında etkin şekilde yer almaları gerektiğine inanıyoruz. Ülkemiz genelinde yüzlerce gencin katılımıyla gerçekleşen Ulusal Gençlik Parlamento’su toplantıları her seferinde büyük kazanımlar doğuruyor. 2006 yılında milletvekili seçilme hakkının 25 yaşa indirilmesiyle ilgili “Seçilmek İstiyorum” kampanyası başarıyla sonuçlandı. Bu kampanyanın devamı niteliği taşıyan ‘Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi’ projesinin yürütücülüğünü üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tip çalışmaların Türkiye’nin geleceği açısından önemli olduğuna inanıyor ve siyaset hayatımıza ivme kazandıracağını düşünüyoruz.”

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU

HER MECLİSE BİR GENÇLİK TEMSİLCİSİ KAMPANYASI BİLDİRGESİ

Biz üniversitelerin, liselerin, gençlik sivil toplum kuruluşlarının, gençlik merkezlerinin ve gençlik gruplarının temsilcileriyiz.

Biz illerimizdeki demokratik süreçlerde seçilen gençlik parlamenterleriyiz.

Biz gönüllülük bilinciyle hareket eden, sorunlarını bilen, çözüm üreten, paylaşımcı, değerlerine bağlı ve değer yaratan, girişimci ve gelişimin savunucusu gençleriz.

Biz Yerel Gençlik Meclisleriyiz.

Biz, ülkemizde bütüncül bir gençlik politikası oluşturulması amacıyla gönüllü, şeffaf, paylaşımcı çalışmalar yürüten Ulusal Gençlik Parlamentosuyuz.

Gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımını sağlamak için çıktığımız bu yolda, Kent Konseyleri Yönetmeliği aracılığı ile yerel gençlik meclislerine yasal dayanak oluşturduk.

2006 yılında 73 ilde başlatmış olduğumuz “Seçilmek İstiyorum Kampanyası” ile milletvekili seçilme yaşının 30’dan 25’e indirilmesini sağlayarak, bu anayasal hakkımızı elde ettik.

Siyasi parti liderlerine, il teşkilatlarına ve halkımıza sesleniyoruz,

Nüfusunun yüzde ellisi 28 yaşın altında olan ülkemizde, gençsiz siyaset anlayışı temsilde adalet ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

Yerel ve ulusal düzeyde bütüncül bir gençlik politikası oluşturulması için kent politikalarına gençlik bakışının yansıtılması gerekliliğine inanan biz gençler 14 Ocak Çarşamba saat 11:00’da 73 il ve 92 Kentte harekete geçiyoruz.

Biz, kentlerimize ilişkin alınacak kararlarda SÖZ SAHİBİ olmak için, Belediye ve İl Genel Meclisleri’nde yerlerimizi almak istiyoruz.

Biz, şimdi sesimizi daha da güçlendirip “Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi” diyoruz”¦

BİZLER SADECE GELECEĞİN LİDERLERİ DEĞİL BUGÜNÜN DE ORTAKLARIYIZ!

www.secilmekistiyorum.org , www.ulusalgenclikparlamentosu.net

Habitat için Gençlik Derneği hakkında:

1997 yılında, dünya sekretaryalığını da üstlendiği “Youth for Habitat Uluslararası İletişim Ağı”nın bir parçası olarak kurulan Habitat için Gençlik Derneği, gençlerin kapasitelerini geliştirmeyi ve onların aktif, katılımcı, çözüm üreten ve uygulayan, girişimci kişiler olabilmeleri için onları ‘yapabilir’ kılmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesi, gençliğin her alanda karar alma mekanizmalarına katılımının sağlanması, AB’ye giriş sürecinde gençliğin rolünün güçlendirilmesi ve Türkiye’de bütüncül bir gençlik politikasının oluşturulması hedefi ile Habitat için Gençlik Derneği birçok alanda farklı proje ve kampanyalar geliştirmiştir ve bu programları Ulusal Gençlik Parlamentosu ortaklığında uygulamaktadır. Türkiye’deki yasal düzenlemeler gereği dernek olarak yapılanan kurum, gençleri temsil etme iddiası ile değil, Türkiye’de bütüncül bir gençlik politikasının oluşturulması hedefi ile yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışmalarını sürdürmektedir.

www.habitaticingenclik.org.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir