Gelecek Kuşaklara Ne Diyeceksiniz?

KARASAL ALANIN NERDEYESE TAMAMI RES’LERE TAHSİS EDİLMEKTE OLAN KARABURUN YARIMADASI KIYILARI VE DENİZİ BALIK ÇİFTLİKLERİNE PARSEL PARSEL KİRALANIYOR!

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükbahçe bölgesinde, Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından kurulması planlanan balık çiftliği için ÇED Raporunu nihai olarak kabul etti ve 15/07/2015 tarihinde 10 gün süreyle halkın görüşüne açtı.

Halk, görüşünü, 11/11/2014 tarihinde yapılmak istenen halkın katılımı toplantısını, Karaburun yaşayanları, Karaburun Belediye Başkanı, Meclis üyeleri, Kent Konseyi ve sivil yapılanmalarla birlikte protesto ederek ve toplantıya katılmayarak bildirmişti.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkileri, yerel paydaşların bulunmadığı kahve içinde toplantıyı başlattığını iddia etmiş ve hazırladıkları tutanağa yerel paydaşların şerh koyma talebini reddetmişti. Yerel halk ve sivil toplum yapılanmaları, itirazlarının tutanağa yansıtılmasının engellenmesini kınamış ve sözde “Halkın Katılımı Toplantısı”na halkın katılmadığına dair yerel paydaşlar tarafından imzalanan tutanak ile itiraz gerekçelerimizi içeren raporlar, Karaburun Belediye Başkanlığı ve Karaburun Kent Konseyi tarafından T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara gönderilmişti.

Bu örnekle, bir kez daha, ÇED Raporu’nun nihai kabulünün, yerel paydaşların görüşlerini hiçbir şekilde dikkate almaksızın yapıldığını görüyoruz. Öyle ki, ÇED Yönetmeliğinin ekinde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatı- Bölüm IV: Halkın Katılımı” bölümü Rapordan tümüyle çıkarılmıştır.

Şimdi, “Halkın Katılımı Bölümü”ne dahi yer verilmeyen bu nihai rapor on gün süreyle halkın görüşüne açılmış !!! Bu bir komedidir. Ve Karaburunlular bu oyunun parçası olmayacaktır!

Küçükbahçe bölgesinde, olumlu ÇED verilen 4 balık çiftliğinin, denizlerimizde kapladığı alan 428.400 m². Çamlı firmasının 98.000 m² deniz alanına yayılması planlanan projesiyle birlikte, bölgedeki balık çiftliklerinin kapladıkları toplam alan 526.400 m²’ye ulaşacak !

Çamlı firması, işletmenin ömrünü 20 yıl olarak planlanmış, satış gelirinin 20.000.000 TL olacağını hesaplamış.

Kazanan kim? Ne pahasına? Kaybedilen ne? Kaybeden kimler ? Denizler ve sahiller balık kafesleri ile kaplanarak potansiyel turizm alanları hızla kirletiliyor. Denizlerimizin en değerli varlıklarından olan Akdeniz Fokları yaşam alanları, denizel biyoçeşitlilik, Deniz Çayırları ve yerel sürdürülebilir balıkçılık yok oluş sürecine girdi.

Soruyoruz:

Bütün bu kısa ömürlü yatırımlar, doymak bilmez kar hırsı Yarımada’nın paha biçilmez doğal değerleri ile kadim sosyo-kültürel yaşamının üstünde midir?

Karaburun Yarımadası bıçak sırtında!
Karaburun Yarımadası, İnsanları, Akdeniz Foku, Ada Martısı, Ada Doğanı, Nergisi, Keçileri, Enginarı ve Deniz Çayırlarıyla haykırıyor :

YETER ARTIK ! BU VURDUMDUYMAZLIĞA BİR SON VERİN ! BU ACIMASIZLIĞI, DOĞAYA-YEREL YAŞAMA, YAŞAM HAKKIMIZA VE YAŞAM ALANLARIMIZA KARŞI İŞLENEN BU SERİ CİNAYETLERİ, TALAN VE YAĞMAYI DURDURUN!

BU BİR İNSANLIK SUÇUDUR!

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir