Asırlık Sakız Ağacı İçin Tescil Çalışması Başlatıldı

Karaburun Kent Konseyi(KKK) Doğa Koruma Çalışma Grubu tarafından, Karaburun Yarımadası’ndaki anıt ağaçların tescillenmesi işlemleri ile ilgili çalışma başlatılmış, Karaburun İlçe Merkezi ve 16 Mahalle’de yapılan çalışmalarda 123 anıt ağaç potansiyeline sahip ağaç, koordinatları cps cihazı ile belirlenerek, belgelenmiş ve kayıtları tutulmuştu. Eylül ayında tescil çalışmalarının 2. etabı için ilgili kurumlarla çalışma programı yapılmıştı.

Bu çalışmalar yürütülürken Karaburun İlçe Merkezi’nde Emniyet Caddesi üzerinde anıt ağaç özelliğini taşıyan 300 yaşında olabileceği düşünülen Sakız Ağacı’nın yapılacak yol çalışmasından dolayı zarar verici uygulamalara maruz kalabileceği düşüncesiyle ivedilikle gerekli tescil işlemlerinin başlatılması yönünde Karaburun Kent Konseyi tarafından, İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü/ Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’ne bilgi verilmiş konuyla ilgili yazı, Karaburun Belediyesi ve İBB ile de paylaşılmıştır.

Tescil çalışmaları için 30.07.2015 tarihinde Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü elemanları ilgili alanda inceleme yapmış, (koordinatları belirlenerek belgelenen Sakız Ağacı için) KKK/Doğa Koruma Çalışma Grubu ve YASSOD üyeleri yerel rehberlik desteği sağlamıştır.