RES’çilere Bir Darbe de Danıştay’dan

KARABURUN’UN RES’LERE KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ HUKUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR, BİR KARAR DA DANIŞTAY’DAN GELDİ

Lodos A.Ş.’ne ait “Karaburun RES Projesi” için Karaburun Yarımadası’nın %61’ini kapsayan bir alanda, 2005 yılında verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararıyla ve EPDK‘nın bu karara dayanarak 2011 yılında verdiği üretim lisansıyla 120 Mwe/120 Mwm kapasiteli 50 türbinin kurulumuna izin verilmişti.
EPDK 2013 yılı Kasım ayında, yine 2005 yılında verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararına dayanarak, 47 ilave türbinlik kapasite artışı için firmanın üretim lisansını tadil etmişti.
“ÇED Gerekli Değildir” kararının yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi istemiyle İzmir Valiliği’ne açılan, Karaburun Kent Konseyi’nin de müdahil olduğu davada İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin süre aşımı gerekçesiyle verdiği red kararı için temyiz başvurusu yapılmıştı.

Danıştay 14. Dairesi, davanın süre aşımı nedeniyle reddi yönünden verilen Mahkeme Kararının “bozulmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine ve dosyanın karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına” 28/05/2015 tarihinde oy çokluğuyla karar vermiştir. Şimdi, Karaburun RES Projesi “ÇED Gerekli Değildir” kararının yürütmesinin durdurularak iptali istemiyle açılan dava esastan görüşülecek. Okumaya devam et

Karaburun’da Yaşam RES’ler Yüzünden Kayboluyor

Karaburun Kent Konseyi Başkanı İpar Buğra Dilli, yarımadanın tarihinden başlayarak 2005’ten bu yana yapımı süren türbinlerin olumsuz etkilerinin daha görünür olmaya başladığını söyledi. Yaşanan süreci ve Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarının nasıl verildiğini Espas’a anlattı:

https://medium.com/turkce/espas-news-karaburun-da-ya%C5%9Fam-res-ler-y%C3%BCz%C3%BCnden-kayboluyor-6b64cf9b6264

Yaylaköy Enerji A.Ş’ne Yurttaş Davası Açıldı

ENDA HOLDİNG BÜNYESİNDEKİ YAYLAKÖY ENERJİ A.Ş.’NE AİT YAYLAKÖY RES İMAR PLANININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ İSTEMİYLE YURTTAŞ DAVASI AÇILDI

Karaburun Yarımadasının 415 km²lık yüzölçümünün 2/3’ünden fazlası, ÇED uygunluğu verilerek Rüzgar Enerjisi Santrallerine tahsis edildi. Yarımadada RES’lere tahsisi edilmeyen tek bölge Akdağ/Bozdağ kütlesi. EPDK tarafından 6 firmaya verilen üretim lisanları ile 81 türbin kurulumu tamamlandı. Planlanan toplam türbin sayısı ise şimdilik 236. “Yenilenebilir Temiz Enerji –RES”ler maskesi altında Karaburun Yarımadasının talan edilmesine izinler veriliyor.

Karaburun yaşayanları RES talanına karşı “Yurttaş Davaları”nı başlattı. Karaburun yaşayanları olarak, Yarımadamızın, doğasını, tüm canlıların yaşamını, insan sağlığını, bugününü ve geleceğini koruyarak kalkınma ilkesini hiçe sayarak sadece bir enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacıyız. Okumaya devam et

Karaburunlular Lodos AŞ’ye İzin Vermeyecek

MAHKEMENİN ÜRETİM LİSANSINI İPTAL ETTİĞİ LODOS A.Ş  “KARABURUN RES PROJESİ”NİN 47 TÜRBİNLİK KAPASİTE ARTIŞINA KARABURUNLULAR İZİN VERMEYECEĞİZ DEDİ.

Yargı kararıyla üretim lisansı iptal edilen Lodos AŞ:’ye ait Karaburun RES’in 47 türbinlik kapasite artışı ile ilgili olarak T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir ÇED süreci başlattı ve 14 Temmuz Salı günü Yaylaköy’de “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacağını duyurdu.

Karaburunlular, Yarımadanın tüm mahallerinden Belediye otobüsleri ve özel araçlarla Yaylaköy meydanına gittiler. Karaburun, CHP İzmir milletvekilleri Zeynep Altıok, Tacettin Bayır, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, EGEÇEP, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları, yaşam hakkı savunucularıyla birlikte Yarımadanın %61’inin tahsis edildiği bu projeye dur demek için Yaylaköy meydanındaydı. Okumaya devam et

Tutanak

Lodos Şirketi’nin provokasyonlarına rağmen, toplantı yaptırılmadı. Tutanak tutuldu. Milletvekilleri, Karaburun Belediye Başkanı, Karaburun Kent Konseyi Başkanı ve Karaburun Yurttaş Davacıları Adına İmzalanan Tutanak kayıt altına alındı.

Ajansların ve basın çalışanlarının izlediği protestoda,”Karaburun’a İyi Bak, Kulak Ver, Yaşat”, “Bunun Adı Temiz Enerji Değil Talan”, Yarımadaya Sahip Çıkıyoruz”, Karaburun Yarımadasını Şantiyeye Çevirmeyin”, “Mahkeme Res’lere Dur Dedi Verdi Karar! Yeniden Bu İşe Girişmek Akıllara Zarar”, “Yarımada Şirketlerce Kuşatma Altında, Mahkeme Kararları Ayaklar Altında”, “Yayla’da Ne Keçi Bırakıyorlar Ne Mera, İstedikleri Hep Talan Hep Para”, “Lodos, Kuşların Yolundan Çekil”, “Sen Lodos’san Biz Poyrazız”,”Mimas Uyandı, Size Uyku Yok” pankartları taşındı.

CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Zeynep Altıok, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Karaburun Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Egeçep, Çehav Üyesi Avukatlar, Yarımadadaki Sivil Toplum Örgütleri, Platformlar ve Karaburunlular Destek İçin Yayla’daydı. Yayla’ya gelemeyen CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ve HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü destek mesajlarını gönderdi.

Yayla’da Toplantı Yaptırmadık

MAHKEMENİN ÜRETİM LİSANSINI İPTAL ETTİĞİ LODOS ENERJİ ÜRETİM A.Ş “KARABURUN RES PROJESİ” İÇİN YENİ ÇED SÜRECİ BAŞLATILDI. DAVACILARI ZARARLARINI ÖDETMEKLE TEHDİT EDENLER, SÖZDE “HALKIN KATILIMI TOPLANTISI”NDA, 47 TÜRBİN DAHA KURMAK İSTEDİKLERİNİ ANLATACAKLARMIŞ!

Çevre Bakanlığı, 2005 yılında Lodos Enerji Üretim A.Ş.’nin “Karaburun RES Projesi”ne 166 türbin kurulumu için 252 km²’lık alanda yani Karaburun Yarımadasının %61’inde Çevresel Etkinin Değerlendirilmesine gerek bulunmadığına karar vermişti. EPDK’nın 2011 yılında verdiği üretim lisansı ile Yaylaköy, Bozköy ve Tepeboz köylerinde 50 türbin kurulumu tamamlandı ve yine EPDK 2005 yılında verilen eski “ÇED Gerekli Değildir” kararına dayanarak firmanın 2014 yılında üretim lisansında yaptığı tadilatla 47 türbinlik kapasite artışına izin verildi.

Bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı, Üretim Lisansının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle EPDK aleyhine dava açıldı. Dönemin Yaylaköyü muhtarıyla birlikte, çobanları, zeytin yetiştiricilerini, Karaburun’un tüm muhtarlarını temsilen Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği ve Karaburun Kent Konseyini temsilen birer kişinin davacı taraf olduğu davamızı Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları gönüllü olarak yürütüyor. Oluşan ve oluşacak diğer mahkeme masrafları Karaburun halkı ve Karaburun sevdalılarının katkılarıyla karşılanıyor/karşılanacak. Davamızda Ankara 8. İdare Mahkemesi önce yürütmeyi durdurdu, ardından oybirliğiyle verdiği kararla, 25/05/2015 tarihinde Karaburun RES projesinin üretim lisansını iptal etti. Okumaya devam et