Nergis Çiçekçiliği Projesi

Nergis Çiçekçiliği Projesi

Nergis Çiçekçiliği Projesi

Nergis Çiçekçiliği Projesi

Mordoğan ve Karaburun yöresinde yapılan incelemeler, gözlemler, görüşmeler sonucunda yörede nergis tarımını sona erdiren iki tarımsal zararlı ile tarımla uğraşan nüfusun azalması gibi sosyal bir nedenin olduğu saptanmıştır. Projenin amacına uygun olarak yörede nergis tarımının yeniden canlandırılması ve sürdürülebilir tarım anlayışıyla yapılabilmesi yönünde sorunları çözücü bir araştırma ve eğitim çalışması başlatılmıştır.

Okumaya devam et

Mordoğan’da Yürütülen Projeler Üzerine

Günümüz, insanlığın bilim ve teknoloji alanındaki büyük gelişimine tanık oluyor. Dünyayı bütün insanlar için yaşanılası bir yer haline getirecek gelişmeler gerçekleşirken, doğal kaynakların adaletsiz paylaşımının yanına, doğal kaynakların tahrip edilmesi de eklenince, daha fazla insan yoksullukla tanışıyor. Ancak, bu gidişata dur demek gerekiyor. Yarını bugünün ihtiyaçlarına feda etmeyen, kaynakları etkin ve verimli kullanabilen, kollektif sorumluluk ve yapıcı ortak insanlık bilinciyle hareket eden kişilerin yetişmesi daha büyük ihtiyaçtır. Bu ihtiyaçların karşılanması için eğitim ve istihdam olanaklarının arttırılması, sadece işsizlere yönelik değil aynı zamanda mesleğini devam ettirmek isteyen yada işini kaybetme riski altındaki gruplara yönelik yeni programların şekillendirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Yaşam boyu eğitim programları ile hedeflenen, meslek sahiplerinin mesleki eğitim bilgisinin kazandırılmasından tutun, bilginin yeniden üretimi ile koşullar gereği ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına kadar, geniş bir alanda eğitilmelidir. Okumaya devam et