Enda Holding “Yaylaköy Res” ve “Mordoğan Res” Projeleri Uygulama İmar Plan Talepleri Onaylanmadı.

JF3A5240

ENDA HOLDİNG “YAYLAKÖY RES” VE “MORDOĞAN RES” PROJELERİ UYGULAMA İMAR PLAN TALEPLERİ ONAYLANMADI.

Karaburun Yarımadası’nda, doğayı ve sosyal yaşamı hızla tahrip etmekte olan Rüzgar Enerji Satrallerine karşı mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda, Enda Holding “Yaylaköy RES” ve “ Mordoğan RES”  Projeleri ile ilgili olarak, 2012 Ekim ayında karbon sertifikasyonu için Gold Standard Vakfı kuralları gereği yapılması istenen “Halkın Katılımı” toplantısı Yarımada sivil toplum bileşenleri ve Karaburun Kent Konseyi tarafından protesto edilmiş ve toplantı yapılamamıştı; Karaburun Kent Konseyi bu karşı çıkışın nedenlerini anılan Vakfa ve ilgili ulusal/uluslararası çevre kuruluşlarına iletmişti. Vakıf, bu gelişmeler üzerine projeyi, sertifikalandırma süreçlerine dahil etmeyeceklerini bildirmişti.

Bu projelerin İş Bankası tarafından kredilendirileceğinin anlaşılması üzerine, kamuoyuyla da  paylaşılan yazılarımızla İş Bankası Yönetim Kurulu,  projelerin kredilendirme sürecinde, Yarımada’nın uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan türleri de barından nadir ekosisteminin korunması ve yerelin sürdürülebilir kalkınması konularını  gereken sorumlulukla dikkate almaya davet edilmiştir.

Yüzü aşkın İzmirli sanayici ve işadamının katılımıyla kurulan, dolayısıyla  İzmir için öngörülerinde bölgenin değerlerinin korunmasının öncelikli ilkeleri arasında olması beklenen Enda Enerji Holding   Yürütme ve Yatırım Kurulu’na “Mordoğan RES” ve “Yaylaköy RES” projelerini iptal etme çağrısı yapılmıştır.

ENDA HOLDİNG “YAYLAKÖY RES PROJESİ”  UYGULAMA İMAR PLAN TALEBİ, İZMİR İL GENEL MECLİSİNDE  ONAYLANMADI.

Enda Holding Yaylaköy RES Projesinin Uygulama İmar Planı talebi, Kent Konseyi’nin ısrarlı takibi ve talebinin de katkısıyla,  İzmir İl Genel Meclisinin Ocak  ayında yaptığı toplantısında  ilgili Komisyonlara havale edilmişti.

Son olarak, Enda Holding Yaylaköy RES AŞ’nin “Karaburun, Bozköy, Değirmentepe, Kargılıktepeleri ve Yaylaköy üzerinde türbin, şalt sahası, sosyal ve idari tesisler, trafo, ana ve bağlantı yollarından oluşan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” talebi İzmir İl Genel Meclisi’nin 07 Mart 2014 Cuma günkü son toplantısında görüşüldü.

Karaburun Kent Konseyi temsilcileri ve Yaylaköy’den Mustafa Şenbahar toplantıdan önce CHP, ardından AKP gruplarının yetkilileriyle etkili bir görüş alış verişinde bulundular ve bölge halkının kararlı tepkisini ilettiler.

İmar, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Hayvancılık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonları, Mecliste okunan raporlarında imar planı teklifinin onaylanmasını önerdiler. Hukuk Komisyonu ise, Meclis üyesi Emre Özer’in desteğiyle Komisyon üyesi Mahmut Esat Aslan tarafından kaleme alınan ekte sunduğumuz raporla, bu teklifin reddi yönünde görüş bildirdi. Raporlar üzerine söz alan İl Genel Meclisinin CHP Karaburun üyesi Mustafa Ünsal, diğer raporların reddini, Hukuk Komisyonu Raporunun kabulünü teklif etti. AKP Karaburun üyesi Ahmet Zeybek bu öneriyi desteklediğini belirtti. Yapılan oylama sonucunda Enda Holding Yaylaköy RES AŞ’nin İmar Planı talebi İl Genel Meclisi tarafından oy çokluğuyla reddedildi.

ENDA HOLDİNG “MORDOĞAN RES PROJESİ” UYGULAMA İMAR PLAN TALEBİ, KARABURUN BELEDİYE MECLİSİNDE ONAYLANMADI.

Mordoğan Belediye Meclisi tarafından Kasım 2013 Meclis toplantısında oybirliği ile kabul edilerek  Karaburun Belediyesi’nin onayına sunulan “Mordoğan RES Projesi” imar planı talebiyle ilgili olarak Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa, Meclis İmar Komisyonu üyeleri  ve Kent Konseyi temsilcileri yerinde incelemelerde bulundular. Karaburun Belediye Meclisi’nin 07 Mart 2014 Cuma günü yapılan toplantısında, Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Alanı İlanı süreci de dikkate alınarak, kararın ertelenmesine karar verildi.

Yaşam alanlarını koruma mücadelesi veren Yarımadalılar ve Karaburun Kent Konseyi bu zorlu başarının elde edilmesinde emeği geçenleri unutmayacak. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzde uzun ve zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz.  Ancak, şundan eminiz ki, bu dayanışma ve kararlılık sürdükçe, doğal-kültürel-yerel zenginliklere karşı işlenen cinayetleri durdurmak daha kolay olacaktır.

 

KARABURUN KENT KONSEYİ

 

                                                                                        

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir