Ekoloji Birliği Kuruluş Deklarasyonu

BİLEŞENİ OLDUĞUMUZ EGEÇEP’İN (EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU) GİRİŞİMİ VE ONBİR EKOLOJİ ÖRGÜTÜNÜN ÇAĞRISIYLA ÖNCE, ARALARINDA KARABURUN KENT KONSEYİ TEMSİLCİSİNİN DE BULUNDUĞU 200’E YAKIN YAŞAM SAVUNUCUSU 11-12 KASIM 2017 ‘DE BERGAMA’DA BİR ARAYA GELMİŞTİ. BU “EKOLOJİ BULUŞMASI”NDA ORTAYA ÇIKAN GÜÇLERİ BİRLEŞTİRME ORTAK İRADESİ 24-25 MART 2018’ DE ESKİŞEHİR ‘DE GERÇEKLEŞEN İKİNCİ BULUŞMA EKOLOJİ BİRLİĞİ’ NİN KURULMASIYLA SONUÇLANDI.
KARABURUN KENT KONSEYİ OLARAK, DOYMAK BİLMEZ TALAN VE YAĞMAYA KARŞI YAŞAM ALANLARINI, YAŞAM HAKKINI SAVUNMA MÜCADELESİNİN BİRLEŞEREK, DAYANIŞARAK, DAHA DA GÜÇLENEREK BAŞARIYA ULAŞACAĞININ BİLİNCİNDEYİZ. SİYASAL PARTİLER VE BAĞLI YAPILARINDAN BAĞIMSIZ, ŞEFFAF, KATILIMCI, HİYERARŞİK VE MERKEZİ YAPILANMAYI DIŞLAYAN, YERELLERDEKİ MÜCADELELERE DAYANAN EKOLOJİ BİRLİĞİ ‘NİN TÜRKİYE EKOLOJİ MÜCADELESİNE İVME KAZANDIRMASINI DİLİYOR VE BU UMUTLA KURULUŞ DEKLARASYONU’ NU BİLGİNİZE SUNUYORUZ.

EKOLOJİ BİRLİĞİ
KURULUŞ DEKLARASYONU

Türkiye’nin dört bir yanında, doğanın can veren varlığını ve yaşam alanlarımızı korumak için mücadele verenler olarak, yaşamı savunma ve geleceği kurtarma çabamızı ortak hareketlilikle kuvvetlendirmek için Ekoloji Birliği’ni kurduğumuzu ilan ediyoruz.

Bizler, ülkenin dört bir yanında yaşam alanlarımızı iktidarın ve şirketlerin talanına, yağma girişimlerine karşı koruma mücadelesi verenler olarak duyuruyoruz ki; artık dünden daha güçlüyüz! Çünkü bir araya geldik!

İlkini 11-12 Kasım 2017’de Bergama’da, Türkiye’nin 40 farklı yöresinden gelen ekoloji örgütleri olarak, ikincisini 24-25 Mart’ta Eskişehir’de daha da çoğalarak yaptığımız buluşmalarda, sorunlarımızın kaynağının ortak olduğu tespitini yaptık. Buna karşı; kendi yerellerimizde sıkışıp kalmamak, yaşamı savunma direnişlerimizi omuz omuza büyütmek, ülke çapına yayılan bir dayanışma ve örgütlenme zemini oluşturmak için Ekoloji Birliği’ni kurmaya karar verdik.

Ekoloji Birliği, ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık dönemde direnişin güçleneceği, yeni yeni yerlerde filizleneceği ve yaşamı savunma irademizin daha da kuvvetleneceği zeminlerden biri olacaktır.

Yaşamı savunmak, ortak hareketliliği güçlendirmek için Ekoloji Birliği’ne

Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde bugünkü kadar büyük bir doğa tahribatıyla karşı karşıya kalmamıştır. Ülkenin toprağı, suyu, havası ve denizleri, daha büyük bir saldırıya maruz kalmamış, bitkisi çiçeği, hayvanı insanı, bugün tanık olduğumuz kadar büyük bir yaşam hakkı gaspıyla tehdit edilmemiştir.

Ülkenin her bir metre karesine yönelen bu genel saldırıya karşı, yediden yetmişe halk hareketleri doğmuş, her bir yerelden doğa ve yaşam için direnişler ortaya çıkmış, her geçen gün çıkmaktadır. Ekoloji mücadelesi, içinden geçtiğimiz bu karanlıkta geleceğe dair umudun hala korunabildiği ve yaşam hakkı için kenetlendiğimiz en önemli mevzilerden biri, iktidar ve sermaye blokunun en çok köşeye sıkıştırılabildiği ve yaşam düşmanlığının en net teşhir edildiği bir mücadele başlığı haline gelmiştir.

Haklı olduğumuzun ve hukuksuz talan örgütlenmesine karşı meşru müdafaa gücü olduğumuzun sonuna kadar bilincinde, gücümüzün farkındayız.

• Ekoloji Birliği ile bu gücü daha ortak, daha koordineli hale getirmeyi hedefliyoruz. Kurumların ve yasaların doğadan ve yaşamdan yana işlemediği bu dönemde sermaye iktidarına ve talancı şirketlere karşı geniş bir savunma hattını kurmak için çalışacağız.

• Ekoloji Birliği’nin temeli, yerellerdeki ekoloji mücadeleleri ve örgütlenmeleridir. Bütün yerel ekoloji mücadeleleri ve örgütlenmelerini doğal bileşenlerimiz olarak görüyor ve birlikte mücadele etmek için Ekoloji Birliği’ne davet ediyoruz.

• Ekoloji mücadelesini ve yaşam savunmasının siyasetini siyasi program ve tüzüklerden bağımsız olarak kendi bulunduğumuz alanlarda üretiyoruz.

•Yaşamı savunanların, birbirinin yarasını sarması, birbiriyle dayanışmasını hedefliyoruz. Ülkenin demokratikleşmesi, emeğin özgürleşmesi, barışın hakim kılınması için çabalayanlarla yan yana duracağız.

• Ekoloji Birliği sadece mevcut ekoloji örgütlerinin bir araya gelmesini değil, temel olarak gittikçe gelişen ekolojik ve yerel hareketlerin birlikte mücadele zeminini hedefler.

• Doğada sınırların olmadığını biliyoruz. Dünyanın her yanında aynı sorunlara karşı mücadele eden yaşam savunucuları ile buluşmanın, iş ve güç birliği yapmanın, dayanışmanın yollarını arayacağız. Çünkü onların mücadelesi, bizim mücadelemizdir.

• Ekoloji Birliği mücadelesinin maddi külfetini kendi özgüçlerimizle karşılamayı savunuyoruz. Mücadelenin parayla değil kollektif emekle, özveri ve dayanışmayla yürütülebileceğini düşünüyoruz.

• Hiçbir hukukun yaşam hakkından değerli olmadığını, hukuksuzluğu, öğretilmiş çaresizliği yenmenin yolunun, mücadeleden geçtiğini hukukun da yine bu mücadeleyle yerine geleceğini biliyoruz. Hukukun nasıl ayaklar altına alındığını, yıllarca süren emek ve masraflarla kazandığımız davaların bir kalemde ortadan kaldırıldığını defalarca gördük. Buna rağmen hukuktan, hukukun adilce uygulanması talebimizden vazgeçmeyeceğiz.

Bizler, talanın değil, doğanın kanunlarıyla yaşamak için mücadele edenleriz.

Bizler;

Irmaklarına HES yapılarak sularına göz dikilenler, ovalarına, şehirlerinin ortasına termik santral kurulması planlananlar, ormanları yok edilmeye çalışılanlar, dağları madenlerce delik deşik edilenleriz

“Temiz enerji” diyerek yaşam alanlarımızı HES, RES, GES ve jeotermal santral şirketlerinin enerji talanına açanlara diyoruz ki; bilimin kesin cevapları ve doğanın yaşam verme gücüyle hareket eden biz yaşam savunucuları için, talan uğruna okuduklarınız boş masallardır, karnımız tok!

Bizler, su kaynaklarımızın, havzalarımızın, ormanlarımızın, şirketlere ve sermayenin insafsızlığına devredilmesine izleyici kalmayacağız. Havamızı, dere, göl ve denizlerimizi kirletenlere, ve buna izin verenlere karşı mücadelemizi yükselteceğiz.

Tarım ve mera alanlarımızın amaç dışı kullanımına, üzerinde sanayi tesisi kurarak betonlaştırmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz.

Bizler dağların, vadilerin, su havzalarının, ormanların tam ortasında siyanürle altın ayrıştıran yerli-yabancı şirketlerin karı için suyumuzu, toprağımızı, havamızı kirlettirmemekte kararlıyız. Çünkü ölülerin altın takmadığını biliyoruz!

Bizler, kıyıları, milli parkları turizm adı altında yapılaşmaya açanlara, denizleri, gölleri balık çiftliklerinin kirliliğine terk edenlere, bakmaya bile kıyamadığımız koylardan körfezlerden otoyol geçirmeye çalışanlara diyoruz ki, karşınızda bizi bulacaksınız, yeniden ve yeniden.

Dostlarımız, yoldaşlarımız ve ekosistemlerin vazgeçilmezi hayvanların yaşam haklarını, yuvalarını, GDO’lara mecbur bırakarak sağlıklı beslenme haklarını, talan projelerinizle ellerinden almanızı kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Onların hakları ve özgürlükleri için mücadele edeceğiz.

Suyu, havayı, toprağı, denizleri, kıyıları, ekinleri ve gıdaları kirleterek, tohumları sermayenin ürünü haline getirerek halk sağlığıyla oynayanlara diyoruz ki, artık karşınızda daha da güçlü duracağız. Sizin çocuklarınızın da sağlığını ve geleceğini bizler koruyacağız, siz bundan vazgeçeli çok oldu!

Ülkemizi ve tüm canlıları etkisi yüzyıllarca sürecek radyoaktif bir felaketle yaşamak durumunda bırakacak olan nükleer enerji santrallerine bizi ikna etmeye çalışanlar bilsinler ki; Çernobil’den sonra bakanlarınızın içtiği çayı, Karadeniz halkının kanserle boğuştuğunu unutmadık!

Kentlerimizin tek nefes alınacak yerleri olan parklara inşaat yapılmasına göz yummayacak, kentsel yeşil alanları, koruları ve bostanları, yıkım projelerinize karşı koruyacağız. Beton bloklarınıza rağmen mahallelerimizde meyve sebze üretip doğal yaşamı sürdürmeye, doğanın kente verdiği nefes alanlarında bir araya gelişlerimizi sürdürmeye kararlıyız!

Katil mega projelerinizin sermayeye rant akıtmak amaçlı olduğunu, bu projelerden bizlere katledilmiş bir doğa, daha fazla borç yükü, daha çok vergi ve yoksulluk düştüğünü biliyoruz. Tehdit ettiğiniz eşsiz ormanları, longozları, yaşam kaynağı yer altı ve üstü sularını her türlü çılgınlığınıza karşı savunacağız.

Doğadaki dengenin bozulmasının, iklim değişikliğinin, yok olup giden türlerin, kültürel değerlerin, milyonlarca canlının yaşamına yol açan savaşların, bir türlü gözü doymayan bu sistemden kaynaklandığının bilincindeyiz.

Yaşamımızın özünde doğa ile birlikte var olmanın yattığını biliyoruz. Onu yıkım projelerinize karşı savunmaya kararlıyız.

Bizler yaşanabilir bir ülke için temiz hava, temiz su, temiz toprak isteyen yurttaşlar olarak, yaşam ve doğadan yana bir dünya özlemimizden vazgeçmeyeceğiz!

Ekoloji Birliği’nde buluşalım, yaşamı birlikte savunalım!

EKOLOJİ BİRLİĞİ
Nisan 2018

1. Aliağa Çevre Platformu
2. Antalya Ekoloji.org
3. Antalya Sahillerini Savunma Meclisi
4. Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP)
5. Ayvalık Tabiat Platformu
6. Bartın Platformu
7. Bergama Çevre Platformu
8. Bergama-Eşme-Sivrihisar-Havran-Küçükdere Elele Hareketi
9. Bozcaada Forum
10. Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP)
11. Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu
12. Derelerin Kardeşliği (DEKAP)
13. Didim Çevre Platformu
14. Dikili Çevre Platformu
15. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)
16. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE)
17. Donkişot Bisiklet Kolektifi
18. DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu
19. Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
20. Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)
21. Erdek Körfezi Dayanışma Platformu
22. Eskişehir Ekoloji Birliği Girişimi
23. Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP)
24. Foça Forum
25. Güzelbahçe Çevre Derneği (Gülder)
26. Halk İmdat
27. Hasankeyf Yaşatma Girişimi
28. İzmir Çevre Gönüllüleri (İZÇEP)
29. Karaburun Kent Konseyi
30. Karadeniz İsyandadır Platformu
31. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
32. Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği
33. Kuşadası Çevre Platformu
34. Kuzey Ormanları Savunması (KOS)
35. Mersin NKP
36. Merzifon Çevre Platformu (MERÇEP)
37. Mezopotamya Ekoloji Hareketi
38. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)
39. Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)
40. Murat Dağı Koruma Platformu
41. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV)
42. Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP)
43. Söke Çevre ve Kültür Platformu (SökeÇEP)
44. TEMA Bergama
45. Tokat Yozgat Güçbirliği Platformu
46. Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP)
47. Turgut Yardımlaşma Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği
48. Yaşam ve Dayanışma Yolcuları
49. Yeni Foça Forum
50. Yerel Tohum Derneği
51. Yeşil Artvin Derneği
52. Yeşil ve Sol Çalışma Grubu
53. Doğanın Çocukları
54. Sinop NKP

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir