Eğlenhoca’da Taş Ocağı Projesinin ÇED Gerekli Değildir Kararının Yürütmesi Durduruldu

MAHKEME EĞLENHOCA-KÖSEDERE KÖYLERİ ARASINDA İŞLETİLMESİ PLANLANAN DEKORATİF DOĞALTAŞ OCAĞI PROJESİ “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI” NIN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU

İzmir 6. İdare Mahkemesi 14/12/2016 tarihinde oybirliğiyle verdiği kararla,  Burhan Bora tarafından 98,67 hektarlık ruhsat sahasının 19,33 hektarlık kısmında işletilmesi planlanan Dekoratif Doğaltaş Ocağı projesi ile ilgili olarak,  İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen “ÇED Gerekli Değidir Kararı”nın yürütmesini durdurdu.

Mahkeme; 3573 sayılı Kanun uyarınca zeytinlik sahalarına 3 km den daha kısa mesafede kurulması mümkün olmayan tesislerden olan Maden (dekoratif doğaltaş) Ocağı İşletmesi projesi için İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen  “ÇED gerekli değildir” kararında  hukuka uyarlık bulunmadığına,  işlemin etki alanına bağlı olarak meydana gelmesi muhakkak  zararların işlemin uygulanmaya devam edilmesi ile artacağına hükmetmiş ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Eğlenhoca Mahallesinin  yalnızca  800 metre uzağında olan taş ocağı sahası, zeytinliklerin 100 m. yakınından başlıyor. Taşocağının Kösedere’ye ve İnecik zeytinliklerine uzaklığı ise 1 km’den az !

Karaburun’da ekili alanların %78’i zeytinlik. Projenin etki alanındaki  Eğlenhoca’nın %44, Kösedere’nin % 58’i ,İnecik’in ise  %78’i zeytinlik .
Projeye ÇED Gerekli Değildir Kararı verilmesinin ardından 15 Nisan 2016’da Eğlenhoca Mahallesi Kahvesinde Karaburun Belediyesi Meclis Üyeleri ve Kent Konseyi Doğa Koruma Çalışma Grubu Üyelerinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapılmış ve toplantı sonrasında projeye karşı olan Eğlenhocalılar imza kampanyası başlatmıştı.

Projenin  “ÇED Gerekli Değildir Kararı” ve “Maden Arama Ruhsatı”nın iptali” için açılan davalara Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Belediyesi müdahil olarak katıldı. 24.08.2016 tarihinde yapılan bilirkişi incelemesinde de  hepbirlikte Eğlenhoca’daydık.

Zeytinimizi, keçimizi, doğamızı kısacası Karaburun’da yaşama hakkımızı savunuyoruz. Hep birlikte güçlüyüz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir