Ege Enerji Üretim A.Ş (Egenda) Firması Protesto Edildi

Ege Enerji Üretim A.Ş (Egenda) Firması Protesto Edildi

Ege Enerji Üretim A.Ş (Egenda) Firması Protesto Edildi

Ege Enerji Üretim A.Ş (Egenda) Firması Protesto Edildi

Ege Enerji Üretim A.Ş (Egenda) Firması Protesto Edildi

Ege Enerji Üretim A.Ş (Egenda) Firması Protesto Edildi

Ege Enerji Üretim A.Ş (Egenda) Firması Protesto Edildi

Karaburun Yarımadası Rüzgar Enerjisi Santralleri ( RES ) ile kuşatılıyor.

Bugün Mordoğan ve Yayla Köy’de, Ege Enerji Üretim A.Ş (Egenda) firması tarafından kurulması planlanan iki yeni RES yatırımı için ”Halkı Bilgilendirme Toplantısı” şirketin belirlediği toplantı yerinde ve saatinde (Mordoğan Belediye Salonu’nda Saat 10.00’da, Yayla Köy’de Saat 13.00’te) halkın protetosu nedeniyle gerçekleştirilmemiştir.

Yarımada Halkı: RES’lerin, yerelin yaşamsal gerekleri, sosyo-kültürel dokusu ve ekosistemi göz ardı edilerek kurulduğunda, nasıl yenilenemez bir tahribata yol açtığını Yayla Köy halkının, devam eden RES inşaatı nedeniyle şimdiden yaşadıklarına şahittir. Bu nedenle, kendi yaşamı ve içinde yaşadığı doğal çevre üstünde söz ve karar sahibi olma hakkının asgari gereklerinin dahi yerine getirilmemiş olması, başlıca geçim kaynağı olan keçi yetiştiriciliğini, zeytinciliği, bahçe tarımını ve yaşam alanlarını nasıl tahrip ettiğini kendi deneyimleriyle yaşamış olması nedeniyle, Ege Enerji Üretim A.Ş (Egenda) firması tarafından kurulması planlanan iki yeni RES yatırımı için ”Halkı Bilgilendirme Toplantısı” na katılmayı reddetmiş ve bilgilenmek istememiştir.

Eylem’e Karaburun Kent Konseyi, Yayla Köy Muhtarlığı ve halkı, Karaburun ve Mordoğan Belediye Başkanlıkları, Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği üyesi Köy ve Mahalle Muhtarlıkları, SS.Mordoğan Kalkınma Kooperatifi, Karaburun Gündelik Yaşam Bilim ve Kültür Derneği, Yarımada Ortak Yaşam Platformu, Karaburun Sivil İnisiyatif destek vermiştir.

Ayrıca, İzmir Barosu Çevre Komisyonu, Av. Cem Altıparmak’ı gözlemci olarak görevlendirmiştir.

Basının da izlediği eylemde “ Temiz Enerji Kirletilmesin”, RES’e Değil Talana Karşıyız”, Küresel Karbon Pazarına Hayır”, “ Yayla Köy’de Talana Hayır”, “Potansiyel Alan Belirlerken Yereli Unutma” vb. pankartlar taşınmıştır.

Karaburun Yarımadasında, Mordoğan’dan başlayıp Salman Köyü’ne kadar uzanan bölgede 6 ayrı şirkete üretim lisansı verilmiştir.

Bu talan; Karaburun Yarımadası’nın binlerce yılda oluşan doğal yapısını, doğal zenginliklerini, ekosistemini ve biyo çeşitliliğini, yüzlerce yıldan beri bu topraklarda yaşayan bölge halkının toplumsal ve kültürel yaşamını tehdit etmektedir,

Ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altına alınmış türleri de içeren zengin kuş popülasyonunun varlığını tehlikeye atmaktadır,

Bölgenin simgesi haline dönüşmüş ve yöre halkının başlıca geçim kaynaklarından biri olan keçi yetiştiriciliğini ve zeytinciliği tümüyle tehdit etmektedir,

Köylerin mera alanlarını, çok kısıtlı ve bu nedenle çok değerli olan tarım alanlarını yok etmektedir.

Yarımadamızdaki zengin bitki ve hayvan türlerinin yaşamını, geleneksel tarım ve balıkçılık faaliyetlerini, kısacası yaşamımızı tehdit eden talancı ve yağmacı girişimlere, bu uygulamalara izin veren karar odaklarına karşı doğamızı ve yaşam hakkımızı savunuyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir