EFES MİMAS YOLU KÜLTÜR ROTASI – BÖRKLÜCE MUSTAFA PARKURU YOK OLUYOR

 

 

 

 

 

Doğal parkur yoluna kurulmuştu… Kapasite artışı hamlesi!.
Yarımada’yı saran ve birbirine bağlayan parkur ağı ile Efes/Mimas kültür rotası üzerinde bulunan GRC Enerji’ye ait Emres Rüzgar Enerji Santrali’nin kapasitesinin arttırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruldu.

Metehan UD/EGEDESONSÖZ – Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı izinle Karaburun Mordoğan Emres isimli rüzgar enerji santralini diken GRC Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kapasite artışı için harekete geçti.
Bakanlığın başlatmış olduğu yeni çevresel etki değerlendirme sürecine göre şirket hali hazırda 3 tane olan türbin sayısını 4 e 2,25 Mwm/2MWe olan gücünü ise 6,45 MWm/6,2 MWe’ye çıkarlmasını planlıyor. Şirket bu artış için 18 milyon TL’lik bütçe ayırmış durumda. Kapasite artışı ile yıllık 7 milyon kWh eletrik enerjisi üretim miktarı ise 24,8 milyona çıkacak
ÖÇK BÖLGESİ’NDE
Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan proje alanı İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre ormanlık alana dikilecek.

KARABURUN KENT KONSEYİ UYARMIŞTI
ÇED alanı aynı zamanda Yarımada’yı saran ve biribirine bağlayan parkur ağı ile Efes/Mimas kültür rotası üzerinde bulunan Börklüce Mustafa Parkuru‘nun bir kısmını da içine alıyor. Karaburun Kent Konseyi tarafından santral ile ilgili yapılan açıklamada “EMRES RES Proje sahası ayrıca Yarımada’nın en cazibeli ve aktif kullanılan yürüyüş parkurlarından biri olana Balıklıova-Eski Mordoğan Parkuru’nun tam ortasında yer almaktadır. Projenin uygulanması halinde, Börklüce Mustafa Parkuru kullanılamaz hale gelecektir. Ayrıca bu rotanın ortadan kalkmasıyla tüm yarımada’yı saran ve birbirine bağlayan parkur ağı ile Efes / Mimas Kültür Rotası da parçalanmış olacaktır. Hem merkezi karar vericilerin hem de yerel karar vericilerin Karaburun’un kalkınması için öncelikli faaliyet alanı olarak belirledikleri kültür ve doğa turizmi potansiyeli RES yatırımlarıyla büyük zarar görecektir” ifadeleri yer almıştı.