Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kapatılmasın. Daha Etkili Doğa Koruma İçin, Daha Güçlü Kurumsal Yapı İstiyoruz.

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi üyesi olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kapatılmasıyla ilgili aşağıda hazırlanan basın bildirisini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bu bildiri aşağıdaki kurum ve kişilere faks ve posta yoluyla gönderilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’e
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a
Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta’ya
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaarslan’a

Lütfen sizler de basın bildirisini paylaşınız.
Destek ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
KARABURUN KENT KONSEYİ

Cumhurbaşkanlığı Makamına onaylanmak üzere sunulan Kararname Taslağı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak Orman Genel Müdürlüğü altında daire başkanlıkları olarak yeniden düzenlenmek istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Yeryüzündeki en önemli 7 gen merkezinden biri olarak bilinen Türkiye biyolojik çeşitlilik bakımından bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkesidir. Stratejik konumu ile Türkiye çok sayıda türün varlığını sürdürebilmesi bakımından anahtar ülke konumundadır. Bu nedenle Türkiye’nin doğa koruma alanındaki sorumluluğu herhangi bir ülkeninkinden daha fazladır. Bu zenginliğin korunması için toplam alanı 3,2 milyon hektarı aşan ve aralarında milli parkların da bulunduğu 598 koruma alanı ilan edilmiştir.

İlk kurulduğu yıllarda Orman Genel Müdürlüğü altında faaliyet gösteren doğa koruma ve milli park çalışmaları, dünyada ve ülkemizdeki korunan alanlara yönelik yükselen algı ve korunan alanların sayısındaki artışa paralel olarak 1976 yılında Orman Bakanlığı bünyesinde “Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü” olarak yapılandırılmıştır.
1982 yılında bugün olduğu üzere Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığının birleştirilmesini takiben bu Genel Müdürlük kapatılmış ve Orman Genel Müdürlüğü altında “Milli Parklar Daire Başkanlığı” olarak düzenlenmiştir. Kurumun Genel Müdürlük düzeyinden Daire başkanlığı düzeyine indirildiği bu dönem Türkiye doğa koruma tarihinin en etkisiz olduğu dönemlerden biri olarak hala anılmaktadır. Nitekim 1991 yılında bu birim tekrar Genel Müdürlük düzeyine yükseltilmiştir.

Yıllardır, doğa korumayla ilgili daha güçlü bir yapının oluşturulması beklenirken daha önce denenen ve doğa koruma adına çok başarısız olan bu yapıya yeniden dönülmesi ülkemiz doğasına yapılabilecek en büyük kötülük olacaktır. Çünkü doğa koruma orman alanlarının dışında sulak alanları, bozkırları, denizleri ve bu yaşam ortamlarında varlıklarını sürdürmeye çalışan tüm canlıları kapsamaktadır. Bu değişiklik ülkemiz doğasının korunmasını zaafa düşürecek, uluslararası platformda ülkemizin itibar kaybetmesine, AB katılım sürecindeki görüşmelerde ülkemizin elinin zayıflamasına sebep olacaktır.

Bu kapsamda önerimiz;

Doğa korumanın daire başkanlıkları düzeyinde farklı birimler tarafından ele alınmasından ziyade tek ve güçlü bir kurumsal yapı altında toplanması; bu amaçla
– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün birleştirilmesi,
– Birleşmenin ardından günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir çerçeve doğa koruma yasasının çıkarılmasıdır.

Diğer taraftan;

Aynı kararname kapsamında Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesi öngörülen kurumlar arasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü de yer almaktadır.

Yakın zamanda kurulmuş olmalarına rağmen bu iki Genel Müdürlük Türkiye’de başta arazi kullanımı planlaması, arazi tahribatının önlenmesi ve dengelenmesi gibi geleceğimiz için büyük öneme sahip konularda kritik ilerlemeler kaydetmiştir. Nüfusun da artışıyla birlikte giderek azalan doğal kaynaklarımızın planlanması ve yönetilmesi konusunda öncü rol oynayan ve küresel ölçekte kabul gören politikaları ülkemize kazandıran bu kilit kurumların da Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesinin bu önemli kazanımların kaybedilmesine neden olacağından endişe etmekteyiz.

Bu bağlamda diğer önerimiz yapılacak kurumsal değişikliklerin uzun vadeli çözüm oluşturacak ve küresel gelişmelere uyumlu olarak yapılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma doğrultusunda şekillendirilmesidir.

Biz aşağıda imzası bulunan Sivil Toplum Kuruluşları bu yönde yapılacak çalışmalara her türlü katkı ve desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi

Girişime üye olan aşağıda isimleri bulunan sivil toplum kuruluşları (124 STK) yazıyı imzalamıştır.
1. Adana Gençlik Birliği Derneği
2. Akyaka Kent Konseyi
3. Alakır Kardeşliği Platformu
4. Aşağıçerçi Köyü Güzelleştirme Derneği
5. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Türkiye Bölümü
6. Bartın Çevre Meclisi
7. Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği
8. Bisikletliler Derneği
9. Bodrum Mavi Yol Girişimi
10. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği
11. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
12. Buldan Doğal Hayatı ve Kültürünü Koruma Derneği
13. Çevre Ekoloji ve Yaban Yaşamı Destekleme Derneği
14. Çevre Hukuku Derneği
15. Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
16. Çiğ Süt Üreticileri ve Süt ve Süt Ürünleri Tüketicileri Grubu
17. Datça Çevre ve Turizm Derneği
18. Demokratik Eğitimciler Sendikası
19. Deveciuşağı Çevre Koruma ve Kalkınma Derneği
20. Doğa Araştırmaları Derneği
21. Doğa Derneği
22. Doğa Koruma Merkezi
23. Doğa Koruma Vakfı
24. Doğaseverler Derneği
25. Doğa ve Çevre Vakfı
26. Doğa ve Çevre Derneği
27. Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği
28. Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği
29. Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi
30. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği
31. Doğal Yaşam Derneği
32. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı
33. Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği
34. Ege Derneği
35. Ege Orman Vakfı
36. Ekolojik Denge Derneği
37. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği
38. Ekolojik Üreticiler Derneği
39. Ekolojik Yaşam Derneği
40. Ekolojik Yaşam Girişimcileri ve Gönüllüleri Derneği (EKOLOG)
41. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği
42. Emanetçiler Derneği
43. Ergene Platformu
44. Eskişehir Çevre Derneği
45. Eurosolar Türkiye
46. Fırtına Ekoloji Grubu
47. Good4Trust.org
48. Gökova Akyakayı Sevenler Derneği
49. Greenpeace Akdeniz
50. GÜMÇED Edremit Körfez Şubesi
51. Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmesi
52. Halk Kültür Sanat ve Eğitim Derneği
53. Hatay Tabiatı Koruma Derneği
54. Hayvan Hakları Federasyonu
55. Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği
56. Herkes için Mimarlık
57. İğneada Doğal Ekosistemi Koruma Derneği (İğneada Doğa Elçileri)
58. İklim Ağı
59. İklim İçin Gençlik Girişimi
60. İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu
61. İzmir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu
62. Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği
63. Karaburun Kent Konseyi
64. Karaburun Yerel Fok Komitesi
65. Karaburun Sivil İnisiyatif
66. Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu
67. Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği
68. Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği
69. Karaot Tohum Derneği
70. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
71. Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği
72. Kolaylaştırıcı Dernek
73. Kozak Yaylası Doğal Çevreyi Koruma Kültür ve Turizm Derneği
74. KuzeyDoğa Derneği
75. Küre Dağları Ekoturizm Derneği
76. Küre Dağları Ekoturizm Geliştirme Kooperatifi (KEKOOP)
77. Küresel Denge Derneği
78. Mezopotamya Doğa Platformu
79. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
80. Muğla Barosu Çevre Komisyonu
81. NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği
82. Naturelife Dergisi
83. Nilüfer Kent Konseyi
84. ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (ODTÜ Biyogen)
85. ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu
86. ODTÜ Mezunları Derneği
87. Osmaniye Çevre Platformu
88. Proje Evi Kooperatifi
89. Rize Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
90. Sarıyer Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu
91. Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Hareketi
92. Slow Food Ankara Birliği
93. Slowfood Türkiye Fırtına Vadisi Grubu
94. Slow Food Yağmur Böreği Birliği
95. Sualtı Araştırmaları Derneği
96. Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği
97. Tarımsal Kalkınma Derneği
98. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
99. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
100. Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği
101. Toprak Ana Platformu
102. Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (Tüvik-Der)
103. Türetim Ekonomisi Derneği
104. Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu
105. Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP)
106. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)
107. TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
108. Türkiye Ormancılar Derneği
109. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
110. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
111. Ulusal Genç Siyasetçiler Platformu
112. 350 Ankara
113. Validebağ Gönüllüleri Derneği
114. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
115. Yağcılar ve Demircili Köyleri Çevre Derneği (YADEM)
116. Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği
117. Yenişehir Çevre Hareketi
118. Yeryüzüne Özgürlük Derneği
119. Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği
120. Yeşil Artvin Derneği
121. Yeşil Asiler
122. Yeşil Düşünce Derneği
123. Yeşilist
124. Yuva Derneği

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi üyesi olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kapatılmasıyla ilgili yukarıda hazırlanan basın bildirisini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bu bildiri aşağıdaki kurum ve kişilere faks ve posta yoluyla gönderilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’e
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a
Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta’ya
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaarslan’a

Lütfen sizler de basın bildirisini sosyal medya hesaplarınız üzerinden yayın.
Gelişmelerle ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Destek ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir