Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyelerinin İhracını Kınıyoruz.

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi 24 avukatın Komisyon’dan ihraç edilmesini endişeyle karşıladık. Özellikle ekoloji/çevre mücadelesi içindeki kuruluş ve kişilerde ciddi tepkiye neden olan bu kararı konusunda TBB yönetiminin kamuoyuna doyurucu bir açıklama yapmaması endişemizi artırdı.

Karaburun Kent Konseyi olarak, Yarımadamızın doğal değerlerini, sosyo-kültürel yaşamını tehdit ve tahrip eden Balık Çiftliklerine, Taş Mermer Mıcır Ocaklarına ve RES talanına karşı verdiğimiz hukuk mücadelesinde, her zaman gönüllü olarak yer alan avukat arkadaşlarımızın da içinde bulunduğu Komisyon’un tasfiye edilmesini kınıyoruz.
Onlar, ülkemizin dört bir yanında ekosistemleri, biyoçeşitliliği, yaşam alanlarını tehdit edenlere karşı verilen hukuk mücadelesini, bu Komisyon’dan tasfiye edilseler de sürdüreceklerdir.

Bu tasfiye kararı aslında, 2011 yılında “Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmak ve korumak, bu yöndeki hukuki norm ve kurallara işlerlik kazandırmak, bu normların tüm canlıların bir arada uyum içinde ve sömürülmeden yaşamasına uygun şekilde değişimine yön vererek geliştirmek” amacıyla kurulan Komisyon’un işlevsiz hale getirilmesini amaçlamaktadır.

Bu tasfiye kararının, Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü’nün, bileşeni olduğumuz EGEÇEP’e ve Finike’nin sedir ormanlarının mermer şirketleri tarafından tahrip edilmesine karşı direnirken katledilen Aysin-Ali Büyüknohutçu çiftine verilmesine ilişkin jüri kararı sonrasına denk gelmiş olması bir rastlantı olabilir mi?

Hiçbir haklı gerekçeye dayanmayan bu karar, ancak, çevreye karşı hoyrat ve duyarsız davranışları mahkeme kararlarıyla sabit bulunmuş ve engellenmesine hükmedilmiş olanları memnun edebilir. Tasarrufunuz bizce kamuoyu tarafından şaibeli olarak değerlendirilmeye açık bir tasarruftur ve bundan sonra alacağınız tüm kararların şaibeli olabileceği kuşkusunu yaratacaktır.

TBB Yönetimini bu kararından dönmeye davet ediyor, ekoloji, yaşam alanlarını savunma mücadelesinin hukuk ayağında yer alan 24 avukat arkadaşımızla dayanışma içinde olduğumuzu beyan ediyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir