Çalık Enerji’ye Ait Sarpıncık RES Projesi Yargı Kararına Rağmen Başladı

Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. Sarpıncık RES Projesinin inşaat çalışmalarına başlandı. Büyük iş makinalarıyla girilen, zeytinliklerin de bulunduğu Kızılcadağ mevkii, hızla tahrip ediliyor. Dün akşam Karaburun Jandarma Komutanlığında müracaat tutanağını imzalayan Karaburunlular bugün tahribatı protesto etmek üzere Sarpıncıktaydı.


Sarpıncık RES Projesi için T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu Kararı, 55 Karaburunlu tarafından yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle yargıya taşınmıştı. İzmir 5. İdare Mahkemesi, 17/09/2015 tarihinde “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden” yürütmesinin durdurulmasına ve ardından 22/10/2015 tarihinde oybirliği ile verdiği kararla Sarpıncık RES Projesi ÇED Olumlu Kararının iptaline karar vermiştir.
Mahkeme’nin iptal gerekçesi şu şekildedir: “…yarımadanın doğal yapısı, coğrafik konumu, yarımadada bulunan mevcut rüzgar tribünlerinin kümülatif olarak çevre etki değerleri dikkate alındığında, yeni bir projenin daha bu alanda faaliyete geçmesinin özgün bakir alanlar içeren ve oldukça zengin bir biyoçeşitliliği barındıran yarımadada yaşayan canlıların sığınacağı başka bir yaşam alanı bırakmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmamıştır..
T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mahkemelerin iptal kararlarının ÇED Raporlarının yalnızca bir/birkaç bölümüyle ilgili olması halinde uygulanmak üzere hazırlanan 2009/7 sayılı genelgeyi dayanak göstererek Sarpıncık RES Projesi için 20/11/2015 tarihinde, ikinci bir ÇED Olumlu Kararı vermiştir. İzmir 5.İdare Mahkemesi’nin iptal gerekçesi, ÇED dosyasındaki bir ya da birkaç bölümle ilgi değildir.! Şartlar ne olursa olsun yapılabilirliğine imkan tanımayan bir gerekçedir. Bakanlık, mahkemenin iptal kararına gerekçe olan kümülatif çevre etkisini de 1 aydan kısa bir sürede değerlendirebilmiştir ! Bu çerçevede anılan ÇED Olumlu Kararı 78 Karaburunlu tarafından yürütmesinin durdurularak iptali istemiyle 10/12/2015 tarihinde yargıya götürülmüştür.
T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mahkemenin İptal Kararı gerekçelerini ve Karaburun Belediye Başkanlığı ve Kent Konseyi’nin itirazlarını dikkate almadı. Aynı Bakanlık, buna rağmen, 2. kez ÇED Olumlu Kararı verdi. Yerelin görüşlerini görmezden gelen Bakanlık, Çalık Enerji Avukatlarının kurucusu olduğu Çevreci Enerji Derneği’ni Bakanlıkta yapılan değerlendirme toplantısına STK temsilcisi olarak davet etmekte bir sakınca görmedi.
Sarpıncık RES Projesi’ne ilişkin imar planı düzenlemeleri de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburunlu davacılar tarafından yargıya taşınmıştır. Süreç devam etmektedir. Projenin özel mülkiyete ait arazilerdeki kamulaştırma süreçleri de tamamlanmamıştır.
Aynı T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ise, ulusal ve uluslar arası ölçekte önem taşıyan ve mutlaka korunması gereken bir Yarımada olarak tanımladığı Karaburun Yarımadasının Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmesi için teklif raporu hazırladı ve Enerji Bakanlığı dışında tüm ilgili Kurumlar bu teklife olumlu görüş verdi. Bu, ulusal değerlerimiz açısından ne yaman bir çelişkidir.
Yenilenebilir ve temiz enerji zengin bir biyolojik çeşitliliğin, ekosistemlerin ve canlı yaşamının yok edilmesi mi demektir. Yüzölçümünün % 71’i RES’lere tahsis edilen ve sadece %16’lık bir yaşam alanı bırakılan Karaburun yaşayanları, Yarımadanın, doğasını, bugününü ve geleceğini korumaya kararlıdır.

Yarımadamızın, kendi doğal-ekonomik değerlerine dayalı kalkınma iradesini yok sayarak sadece bir enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacı olmaya devam edeceğiz. Verilen mücadele sadece bir çevre mücadelesi olmaktan çıkmış, tüm canlıları kapsayan bir yaşam hakkı ve kırsal kalkınma olanaklarını savunma mücadelesine dönüşmüştür.

Yarımada’da, yaşam mı yoksa Türkiye’nin toplam enerji üretiminin sadece %0,046’sını karşılaması öngörülen Sarpıncık RES Projesi mi? Bu ve benzeri projelerin maliyeti parasal değeri ölçülemeyecek doğanın, yaban hayatının, sosyal yaşamın, insan sağlığının ağır şekilde tahrip olması, kaybolan tarım, hayvancılık ve turizm gelirleridir.
KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI – KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir