Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi Projesi Tamamlandı

Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi Projesi Tamamlandı

Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi Projesi Tamamlandı

Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi Projesi Tamamlandı

Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi Projesi Tamamlandı

Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi Projesi Tamamlandı

Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi Projesi Tamamlandı

Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi Projesi Tamamlandı
Sarpıncık Köyü Muhtarlığı adına İzmir Kalkınma Ajansı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programına sunulan ve onaylanan “Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” Projesi (Mimas’ın Zeytinlerinden Karaburun’un Sabunlarına) Temmuz 2011’de başlamıştı. Sarpıncık Köyünde uygulanan ve 12 ay süren projeye 35 katılımcı başvurmuştu. Okumaya devam et

Karaburun Belediyesi Tarafından İzka’ya Sunulan “Karaburun’da Kırsal Turizmin Sektörel Analizi” Projesi Onaylandı.

Karaburun Belediyesi Tarafından İzka’ya Sunulan “Karaburun’da Kırsal Turizmin Sektörel Analizi” Projesi Onaylandı.

İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programına Karaburun Belediyesi tarafından sunulan ve onaylanan “Karaburun’da Kırsal Turizmin Sektörel Analizi” Projesi, 26 Aralik 2011 tarihi itibariyle sözleşmesi imzalanarak başladı. Karaburun Yarımadası YG-21 tarafından hazırlanan projenin Yürütücülüğü Karaburun Belediyesi tarafından yapılacak.
Proje İştirakçileri;
Karaburun Kaymakamlığı, Mordoğan Belediyesi, Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği ve Karaburun Yarımadası YG-21 olacak.
Okumaya devam et

İşkur’a “Toplum Yararına Çalışma Programı” (Tyçp) Projesi Hazırlandı

Karaburun Belediyesi ve Karaburun Yarımadası YG-21 tarafından İŞKUR’a Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) Projesi hazırlanarak sunuldu. Onaylanan projeyle Karaburun’daki İşsizlere yönelik 6 ay süreli istihdam yaratılacak. 15 kişinin istihdam edileceği proje 1 Mart 2012’de başlayacak. Okumaya devam et

“Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” Projesi

“Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” Projesi

“Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” Projesi

“Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” Projesi

“Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” Projesi

Sarpıncık Köyü Muhtarlığı adına İzmir Kalkınma Ajansı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programına sunulan ve onaylanan “Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” Projesi (Mimas’ın Zeytinlerinden Karaburun’un Sabunlarına) Temmuz 2011’de başlamıştır. Sarpıncık Köyünde uygulanan ve 12 ay sürecek projeye  35 katılımcı başvurmuştur.

Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21 ve Yaşar Üniversitesi tarafından hazırlanan projede, Proje Koordinatörlüğü Zerrin Özirs Öztan, Proje Danışmanlığı Yaşar Üniversitesi’nden Ayselin Gözde Yıldız tarafından yürütülmektedir. Sabun Yapımı Eğitimleri ise Ergun Okur tarafından verilmiştir.

Proje Ortakları:

Karaburun Köylere Hizmet Götürme Birliği; Birlik %10’luk Eş Finansman desteği sağlamıştır.

Yaşar Üniversitesi; Eğitimler konusunda İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Programı, Film Tasarım Bölümü, Grafik Tasarım Bölümü ile projenin faaliyetlerine teknik ve bilimsel destek sağlamış ve projenin yönetiminde de AB Merkezi ile danışmanlık ve idari-teknik destek imkânı sunmuştur. Ayrıca, Projenin yaygınlaştırılmasında kullanılacak olan Web Sayfası Bilgi İşlem Merkezi ve projenin yerel basında yer alması Medya Merkezi desteği ile sağlanacaktır.

Proje İştirakçileri;

Karaburun Belediyesi; Projenin hazırlanma aşamasından itibaren her türlü desteği sağlayan Karaburun Belediyesi, projenin görünürlüğünde ve proje ile faydalanıcıların buluşturulmasında etkin rol almıştır. Belediye farklı köylerden ve Karaburun Merkez’den Sarpıncık Köyü’nde yürütülen eğitimlere katılan katılımcıların ulaşımını ücretsiz olarak sağlamıştır. Ayrıca, deneme üretimi yapılan ürünlerin Karaburun merkezdeki Belediyeye ait binada sergilenmesi ve turizm fuarlarında tanıtımının yapılması konularında Belediye projeye destek sağlayacaktır.

Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği; Projenin hedef kitlesine ulaşması ve yaygınlaştırılmasında katkı sağlamıştır.

Karaburun Yarımadası YG-21; Gündem 21, kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen “sürdürülebilir gelişme” kavramının yaşama geçirilmesine yönelik, küresel uzlaşmanın ve politik taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesi olan bir eylem planıdır. Dolayısıyla Karaburun Yarımadası’ndaki bu oluşumun projeye katkısı son derece önemli olmuştur. Projenin hazırlanması, tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri dışında eğitimlerin hedef kitleye ulaşması, izleme ve değerlendirme ana faaliyet başlıkları altında projeye destek olan kurum, projenin yerel işbirliklerine de katkı sağlamıştır.

Projenin Amaçları:

· Karaburun’da tarım dışı istihdam olanakları ve gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesini desteklemek ve yerel kalınmaya katkıda bulunmak,

· Karaburun’a has doğal ürünlerin ambalajlama, depolama, paketleme, e-ticaret ve pazarlama uygulamalarına öncülük ederek, ürünlerin tanıtımına ve markalaşma sürecine katkıda bulunmak,

· Bölgede işsizlikle karşı karşıya olan genç nüfusun göçünü önlemek ve kadın istihdamına katkıda bulunmak,

· Bölgeye özgü doğal ürünlerin kullanılmasıyla (zeytinyağı, nergis, defne vb.) Sarpıncık Köyü’nde atıl halde bulunan sabun atölyesini işler hale getirmek,

· Ekolojik ve yöreye has aromalarla üretilen sabunlar ile Karaburun’a bir marka kazandırmak,

· Karaburun’daki köyler arasında işbirliğini ve yerel kaynakların kullanımını ile yeni işbirliklerini sağlamak,

· Yerli- yabancı turistlerin ziyaretine açık bir uğrak alanı oluşturmak,

· Üniversitenin katılımı ile mevcut çalışmalara bilimsel bir boyut kazandırırken, üniversite öğrencilerine okudukları bölümle ilgili olarak bir projede görev alma fırsatını tanımak,

Proje çalışma alanı olarak seçilen Sarpıncık Köyü, Karaburun’un batı köylerindendir. Doğal çekiciliğine rağmen turizm geliri sağlayamamış sosyal ve ekonomik gereksinimleri olan Sarpıncık Köyünde geçmiş yıllarda köy kalkınması için yapılmış kamuya ait bir tarımsal soğuk hava deposu ve projede söz konusu olan sabun atölyesi yıllardır işlevsiz kalmıştır. Projeyle, atıl bir işliğin faaliyete geçirilerek Sarpıncık Köyünden ve civar köylerden işsiz gençlere istihdam olanağı sağlaması amaçlanmıştır. Ayrıca Turistik bir ürün yaratılarak, yerel ekonomiye katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Proje kapsamında eski sabun atölyesi yeniden restore edilmiş, kullanılır duruma getirilmiş ayrıca sabun yapımında kullanılması gereken yeni makine ve ekipmanlar alınarak üretim parkuru tamamlanmıştır.

Proje ile 10 faydalanıcı usta eğitimi almış, sabun yapımı konusunda iş güvenliği ve sağlığı da dahil olmak üzere tüm üretim süreçlerinde bilgilendirilmiştir. Proje ile 35 kişi ise sabun yapımı, paketleme ve pazarlama eğitimi almıştır.

Proje kapsamında Atölye’de eğitimler sonucunda ilk deneme üretimi yapılmış ve başarı sağlanmıştır. Elde edilen ürünler tanıtım amaçlı değerlendirilecektir. Sarpıncık Sabun Atölyesi’nin resmi açılışının Nisan 2012’de yapılması hedeflenmiştir.

“Karaburun Yarımadasında Gönüllü Çevre Ekibi Oluşturulması Eğitimi Ve Uygulamaları” Projesi Tamamlandı.

“Karaburun Yarımadasında Gönüllü Çevre Ekibi Oluşturulması Eğitimi Ve Uygulamaları” Projesi Tamamlandı.

“Karaburun Yarımadasında Gönüllü Çevre Ekibi Oluşturulması Eğitimi Ve Uygulamaları” Projesi Tamamlandı.

“Karaburun Yarımadasında Gönüllü Çevre Ekibi Oluşturulması Eğitimi Ve Uygulamaları” Projesi Tamamlandı.

Karaburun Yarımadası Yerel Gündem -21 (YG-21) tarafından hazırlanan ve Avustralya Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Karaburun Yarımadasında Gönüllü Çevre Ekibi Oluşturulması Eğitimi Ve Uygulamaları” Projesi uygulandı. Okumaya devam et

İZKA’ya sunulan “Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” Projesi Onaylandı.

Sarpıncık Köy Muhtarlığı adına, İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2010 yılı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı proje teklif çağrısına “Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” projesi ile başvuruda bulunuldu. Onaylanan projenin Proje Ortakları; Karaburun Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Yaşar Üniversitesi. Proje İştirakçileri: Karaburun Belediyesi, Karaburun Çevre Kültür Turizm birliği, Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21. Okumaya devam et

“Karaburun Yarımadasında Gönüllü Çevre Ekibi Oluşturulması Eğitimi ve Uygulamaları” Projesi Onaylandı

Karaburun Yarımadası YG-21 tarafından Avustralya Büyükelçiliğine sunulan ve onaylanan “Karaburun Yarımadasında Gönüllü Çevre Ekibi Oluşturulması Eğitimi ve Uygulamaları” Projesi, 2011 öğretim yılı içinde uygulanacaktır( Eğitim Programı, katılımcı öğrenciler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile belirlenecektir).

Avustralya Büyükelçiliği’nin ekipman desteği verdiği projeye, Karaburun Belediyesi’de Proje Ortağı olarak ulaşım, konaklama ve ikram vb. desteği sağlayacaktır.

Proje’de Karaburun Yarımadası Ekosistemi ve Doğa Koruma Bilincine yönelik eğitimler (“Karaburun Coğrafyası”, “Çevre Kirliliği”, “Çevre ve Katı Atık Yönetimi”, -“Deniz ve Kıyı Ekosistemi”, Karaburun Florası, -“Akdeniz Fokları ve Habitatları” vb.) uzman akademisyenler tarafından gönüllü verilecektir. Karaburun Yarımadası YG-21 ve Karaburun Yerel Fok Komitesi üyeleri tarafından gönüllü yürütülecek olan projede, hedef kitle Karaburun Gençleridir.

Proje kapsamında önemli kıyı alanlarının ( Dolungazı, Sıraçukur, İğdeler Altı, Kuyucak, İskele, Bodrum, Saip Altı, Büyük Ada, Sasko, Ayıbalığı Bölgesi ) temizliği yapılacaktır. Bu alanlara yönelik proje bütçesinden 15 Adet Çöp Konteynırı alınmıştır. Ayrıca önemli alanlara, mevcut yasal mevzuatı da içeren 6 Adet Doğa Koruma ve Uyarı Levhaları hazırlanmıştır.

Karaburun Halk Eğitim Merkezinde verilecek olan eğitim ve uygulamalardan Karaburun’daki gençlerin yararlanması için, Karaburun İlköğretim ( 6.7.8 sınıf) ve Lisesinde proje duyuruları yapılmış, Çevre Kollarında yer alan ve Doğa Koruma adına yürütülecek projeye katılabilecek nitelikteki 91 öğrenci belirlenmiştir.

Kosgeb Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Karaburun’da Başladı

Karaburun Belediyesi ve Karaburun Yarımadası YG-21’in ortaklığında KOSGEB “Girişimcilik Destek Programının” Karaburun’da uygulanmasına başlandı. 23 Şubat’ta Karaburun Belediye Salonunda başlayan “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” kursu 16 Mart’ta tamamlanacak. Karaburun’da “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” kursuna katılmak için 91 başvuru yapıldı. Kursa katılmaya hak kazanan 30 kişiye, 10 gün süren 60 saatlik Girişimcilik Eğitimi, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) tarafından verilecek.

ABİGEM Uzmanı Ayşe Yeniocak tarafından verilecek eğitimlerde; Girişimcilik Niteliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme ve Yaratıcılık Egzersizleri, İş Planı Kavramı, Pazar Araştırma ve Pazarlama Planı, Üretim Planı, Yönetim Planı, Finansal Plan, İş Planı Yazılması ve Atölye Çalışmaları yer alacak. Bu eğitim sonucunda başarılı olanlara KOSGEB ile ABİGEM tarafından “Girişimcilik Belgesi” verilecek. Belgesini alan Girişimci, projesini hazırlayarak KOSGEB’e sunacak. Projesi kabul edilen Girişimciye işletme kuruluş desteği için 5 bin, kuruluş dönemi makine, teçhizat ve ofis donanım desteği için 10 bin, işletme giderleri desteği için de 12 bin lira verilecek. Girişimcilere verilecek 27 bin liranın tamamı hibe olacaktır.