Karaburun Yarımadası Yerel Eylem Planı – Füsun Soykan

Gündem 21, toplumsal, ekonomik, siyasal ve çevresel boyutlarıyla yerel toplulukların karşılıklı destek, işbirliği ve dayanışmasını gerektiren bir eylem başlangıcıdır. Aynı zamanda yerel düzeyde halk katılımını özendirme, demokrasiyi yerleştirme ve sorunları çağdaş, sosyal ve ekonomik düşünce sistemi içinde çözme çabalarını da içermektedir. Okumaya devam et

Karaburun Yarımadası ve Alternatif Turizm

Karaburun Yarımadası ve alternatif turizm

Prof. Dr. Füsun SOYKAN*

Alternatif turizm son yıllarda turizm literatürüne yerleşti ve aynen sürdürülebilir turizm gibi çok konuşulan bir kavram haline geldi. Bir taraftan kıyı turizminin kitlesel boyutlara ulaşması ve beraberinde bilinen sorunları getirmesi, diğer taraftan insanların yeni yerler keşfetme, yeni etkinliklerin içinde yer alma merakı gibi birçok faktör, turizmde “özgün, farklı, saygılı, sorumlu ve sorunsuz tür” arayışlarına gidilmesine zemin hazırladı. Ancak şu da söylenebilir ki; bazı yerlerde birkaç turizm türü pekâlâ bir arada varolabilir ve birbirlerinin alternatifi/rakibi olmak yerine birbirlerinin tamamlayıcısı olabilirler. O nedenle alternatif kavramını turizmde çok düşünerek ve yerinde kullanmak gerekiyor.

Okumaya devam et