Karaburun Yarımadası Kültür Envanteri

Karaburun Yarımadası Kültür Envanteri

Karaburun Yarımadası içinde yer aldığı coğrafi bölgenin de etkisiyle oldukça hareketli bir geçmişe sahiptir. Topoğrafyadan kaynaklanan sınırlı üretim alanına karşın Yarımada’nın tarihinde farklı nedenlere bağlı göçler ve farklı nitelikte iskân süreçleri görülür. Anadolu’dan ve adalardan gelen toplulukların iskânıyla ortaya çıkan yerleşmeler bulunduğu gibi, yarımada sınırları içindeki yerleşmelerde de farklı nedenlerle kaymalar olmuştur. Bu yerleşmelerin günümüze taşıdığı mimari miras bölge coğrafyasında biçimlenen toplumsal, ekonomik ve siyasi ilişkilerin bir ürünü olarak anlaşılmalıdır. Söz konusu coğrafyanın tarih boyunca farklı toplumsal grupların yaşam alanı olması Karaburun Yarımadası’nın kültür mirasındaki çeşitliliğin başlıca kaynağıdır. Öte yandan aynı hareketlilik yakın tarihte kimi yerleşmelerin terkedilerek tahrib olmasına yol açmıştır. Bugün yaşayan yerleşmelerin bir bölümünde ise tarihsel çevreye yeterli duyarlılığı göstermeyen bir yapılaşma başka tür bir tahribatı beraberinde getirmektedir. Özellikle son yirmi yılda artan turizm ve yazlık konut talebi hem doğanın hem de kırsal yerleşme dokusunun tahribatını hızlandırmıştır. Bu durum Yarımada bütününde bir envanter çalışmasının ivedilikle ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Okumaya devam et