Bir İZKA Projesi Daha Onaylandı
Ambarseki Köy Muhtarlığı adına İzmir Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına gönderilen “Ambarseki Köyü Fiziki İyileştirme Fizibilitesi” Projesi onaylandı.Karaburun Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin ortak, Karaburun Belediyesi, Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği’nin iştirakçi olduğu projede, Tülay Uluser Yetim projenin koordinatörlüğünü yürütecek.Proje yazımında; Hizmet sunucu/sunucularından alınacak olan hizmet alımına yönelik “iş tanımı” Karaburun Kent Konseyi İmar-Kentleşme-Planlama Çalışma Grubu Koordinatörü Doç Dr Semahat Özdemir tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca, Yerleşme ve Mimarlık Tarihi Çalışma Grubu arşivinden de yararlanılmıştır.Proje kapsamında;


1- Ambarseki Köyü’nün ana taşıt omurgasını oluşturan sokağın sağlıklaştırılmasına yönelik mevcudun tespiti,


2- Ambarseki Köyü’nün ana taşıt omurgasını oluşturan sokağın sağlıklaştırma tasarım projesinin elde edilmesi, her bir tasarım ögesinin malzemesinin ve uygulama maliyetlerinin hesaplanması,


3- Ambarseki Köy Tüzel Kişiliği’ne ait yapının, “Köy Pansiyonu”na dönüştürülmesine yönelik mevcudun saptanması, tasarım projesinin hazırlanması ve uygulama maliyetinin hesaplanması.


yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir