Başka Karaburun Yok!.. İmzalarınız ve Katılımın Artması/Kampanyanın Genişlemesi İçin Vereceğiniz Destek Yaşamsaldır….

 foto21 - Kopya

13 KÖY MUHTARLIĞI, 7 MAHALLE MUHTARLIĞI VE KARABURUN KENT KONSEYİ’NİN  BAŞLATTIĞI İMZA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

 

Karaburun Yarımadası ,doğal değerleriyle, sahip olduğu uluslararası ölçekte koruma altındaki nadir bitki ve hayvan varlığıyla akdeniz fokuyla, deniz çayırlarıyla, adamartısı, ada doğanıyla, yabani orkidesiyle…. Korunması gereken dünya mirasıdır.

 

Karaburun Yarımadası , tertemiz toprağı ve deniziyle, köylerde hala yaşatılmakta olan gelenek görenekleriyle, kara keçisi, nergisi, zeytini, çipurası, kefali, enginarıyla…. Kırsal yaşam örneğidir. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hazırlanan, “Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi İnceleme ve İlan Gerekçe Raporu” ilgili Bakanlıkların/kurumların görüş bildirim süreci henüz tamamlanmadı. 

 

Ancak,  denizlerimizde ve karasal alanlarımızda doğal habitatı hızla tahrip ederek  yaban hayatını geri dönüşsüz bir  şekilde yok oluşa doğru götüren, kısıtlı tarım alanlarımıza, otlaklarımıza ve denizlerimize yayılarak sosyal ve ekonomik varlığımızı tehdit eden   yatırımların ağır baskısı  hızla ve katlanarak devam ediyor.

Koruma ve bozulma arasındaki geçişin yaşandığı çok kritik bir nokta da olan Yarımada’da tüm canlıların yaşamı bıçak sırtında.

YARIMADAYA ACİL KORUMA HEMEN ŞİMDİ !!!

Karar vericilere Yarımada’nın talebini bir kez daha bütün olarak aktarmak üzere başlatılan imza kampanyası köylerimiz de muhtarlarımızın ve kadınlarımızın öncülüğünde etkin katılımla sürüyor. Karaburun ve Mordoğan merkez de, Kent Konseyi ve Mahalle Muhtarlarımızın koordinasyonu ile metin imzaya açıldı.

Formu, Köy ve Mahalle Muhtarlıklarında, Kent Konseyi Ofisinde imzalayabilirsiniz.

Kısıtlı sürede daha etkin katılımı sağlamak üzere gönüllülerin desteğiyle kampanyayı yaygınlaştırdık.

Sürecin hızla tamamlanabilmesi için, kampanyanın 10 Şubat Cumartesi günü sonlandırılması ve sonrasında muhataplarına ivedilikle iletilmesi öngörüldü.

Karaburun Yarımadası örneği ile genç ve gelecek kuşaklara, doğal varlıklarını koruyarak kalkınmış bir Yarımada bırakabilmenin sorumluluğu hepimizin.

BAŞKA KARABURUN YOK !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir