MORDOĞAN AYI BALIĞI KOYU’NDAKİ İZİNSİZ İSKELE İÇİN BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

MORDOĞAN AYI BALIĞI KOYU nda Doğa ve Canlı Katliamına sebep olan iskele ile ilgili T.C. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü de kararını verdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan iskelenin yapımında hiç bir makamdan izin ve ruhsat alınmadığı ve 08.08.2023 tarihinde yapılan yerinde inceleme ile

3621 sayılı Kıyı kanuna uygun olmadığı saptandığı ve mevzuata aykırı yapının kaldırılması için ilgili idarelerce işlem yapılmasına karar verildi. İşletmeye daha öncede Bakanlık yapının terki için uyarı yazısı yollamış ve 15 gün süre vermişti. Bu sürede dolmuş durumda. İlgili yapının Mordoğan Ayı Balığı Koyu’ndan kaldırılması sürecini takip etmeye devam edeceğiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIYILAR HALKIN, DENİZLER FOKLARIN…

Casino And Gambling Strategies Revealed

Özet

Playing online casino games also keeps you from your huge crowd that is located at live casino shops. You can play at your own convenience whenever of the day you want. There is no one to distract you while happen to be on with a personal game Dogecoin gambling . Besides, you also do n’t want giving tip to the staff. Thus it helps in saving your earn.

Playing online casino games also keeps you from your huge crowd that grows at live casino studios. You can play at your own convenience at any age of day time you similar to. There is no one to distract you while you are with a house game. Besides, you also do n’t want 888doge giving tip to the workers. Thus it helps in saving your back pocket.

Online casino is quite more than only a website meant for entertainment and enjoyment. It provides serious gambling for the serious gamblers along with the prizes are attractive. So, there are few things to lose time waiting for.

Many people who Gamble just assume, that it’s all down to Luck. Well it is down to Luck, except completely, there are things which within your control, that you can change. Many Gamblers lose for this reason, tend not to know when their Luck comes, also using the it is now.

When an individual playing gambling online, are usually some points that discover always within mind mind. These are basically the etiquettes of online gaming. The most crucial thing is that you just must carry 18 many years of age or higher if men and women to play online gambling and gambling enterprise.

16. 57% of people in the North america bought a lottery ticket in final 12 a couple of. This fact, which was discovered by Gallup Poll audit on gambling, proves that the lottery is considered the most popular connected with gambling in north america.

The wide opportunities of winning using a large regarding bonuses that various sites offer helps make the casinos preferred ground for your fun loving people to produce some money without much fuss. There are even programs that teach you, and make suggestions on to have fun playing the various games in the online casinos. The casino guiding programs is the boon for the persons in which having a piece of information concerning how to play the games.

You can be more comfortable at home and use on your words and phrases. Furthermore, you can take advantage of some great online casino deposit promotions (they all have them), such as 100% bonuses on spillage! Then there’s also the fact which you don’t need to think about waiting for just about any seat in the favorite adventure or being crowded or dealing with obnoxious everyone.

The anonymity extends only as far as your fellow players are concerned, vehicle always knows who you’re. The sites are secured by tough 128-bit encryption and generally are constantly monitored for suspicious activities. Thus ensuring that the gaming environment is completely safe.

Don’t sacrifice the fun of sports betting for your art of sports sports betting. This means an individual must also learn delight in the game as almost as much ast your physical surroundings. Don’t risk endure for winning games. Learn when to be able to and to obtain on employing your daily lifetime. Remember, sports betting is only an regarding your life, it’s not your whole life, even though you’re a high quality bettor.

The first thing you need, obviously, can be a computer. Since you are looking at this article, he is well known already have one. Essential consider if your current computer is likely to meet your gaming should. Is your screen old enough? This is important with regard to viewing to see clearly what are usually doing, but also because you eventually might find yourself playing multiple games at duration doge blackjack . Ask yourself if wishes a possibility and if it is, will your screen support this? Also consider if you would like online gaming to be on your personal computer that others in dwelling will n’t want to use, or you actually can have in an abandoned room what your can focus on your hold.

Understand all the processes. When have cars goal of winning bunches of money, you’ll be able to must want to picture doing an issue involves a bit less endanger. Understand how much money of very own you must play to create a make the most of the bonuses being attainable. If there is an unreasonable amount listed in the terms and conditions of the casino, switch to someplace else. I can’t stress the social bookmark creating this lots.

To know whether a web business offering a technique is legitimate, repeat whole good research process you used when you had been looking to online casino website. Just about all people are out to scam families. There are actually regular guys via internet Dogecoin gambling who want to help.

Being probably the most gullible person on the planet, I have been sucked in to most all those “systems” with this particular sorry to kick it to you, although i Dogecoin gambling always leave the online casino with an empty purse. The most frustrating thing is, I haven’t fallen regarding it once, but several times.

AYIBALIĞI KOYUNDAKİ O İSKELE KAYALIKLARDAN KALKINCAYA KADAR EYLEMLERİMİZ SÜRECEK

Mordoğan Ayı Balığı koyunda yapılan Doğa ve Canlı Katliamına karşı Yaşam Alanı Savunmamız devam ediyor. Bu gün de Karaburun Pazarında sahaya indik. Mordoğan Ayı Balığı Koyunda For Yuo 35 adıyla ticari faaliyet gösteren işletmenin Akdeniz Foklarının yaşam ve üreme alanı kayalıklara mağaraların üzerine yapmış olduğu demir çelik iskele yapısına karşı duruşumuzu sergiledik. Halkı bilgilendirme yaptık, afişleme yapıp imza kampanyamızı sürdürdük. Ayrıca change.org portalında destek kampanyamızda sürüyor, 2.792 destekçiye ulaşmış durumdayız ilk hedef 5.000 destekçiyi aşmak. Karaburun pazarında yurttaşlarımızın ilgisi, konuya duyarlılığı Mordoğandaki gibi yüksekti. İmza Kampanyası masamıza kendilieri gelip “face te – instagramda gördüm paylaşımınızı, imzalayacağım bende iskeleye karşıyım” dediler. İmza föyünden, bildirimizden alıp oturdukları sitelerde gönüllü olarak çalışacaklar oldu, imza toplayıp Kent Konseyine ulaştıracaklar. İmza Kampanyası masamızı daha sonra Nergiz Kafeye ve daha sonarada yeni oluşturulan üretici pazarına taşıdık eylemimiz akşam saatlerine kadar sürdü. İşletmenin yapmış olduğu ucube çelik demir iskele sökülüp hurdalıktaki yerini alana kadar eylemlerimiz sürecek. Destek veren herkes sağolsun. Sen, ben, biz birbirimizin çaresiyiz. Monachus monachus ların haykırışını her yerden duyuracağız “ben yüzyıllardır buradayım… yaşam ve üreme alanımdan çık” İnadımız, irademiz.

“ben yüzyıllardır buradayım. Yaşam ve üreme alanımdan çık”

Bu gün Mordoğan Pazarında sahaya indik. Mordoğan Ayı Balığı Koyunda For Yuo 35 adıyla ticari faaliyet gösteren işletmenin Akdeniz Foklarının yaşam ve üreme alanı olana kayalıklara yapmış olduğu demir çelik iskele yapısına karşı Yaşam Alanımızı savunduk. Yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösteren Seal Beach mülkiyeti korunarak işletmeci değiştirmiş. İlk icraatları da kayalıklara ucube iskeleyi yapmak olmuş. Akdeniz Fokları Monachus monachus ların yaşam ve üreme alanı kayalıklar mağaralar talan edilmiş. Kayalıklara dikenli tel, çit çekilerek deniz bağlantısı kesilmiş yurttaşın kullanımına kapatılmış. Karaburun Kent Konseyi üyeleri ve paydaşları olarak mordoğan pazarında bildirimizi dağıttık, imza kampanyamızı başlattık yurttaşlarımızı bilgilendirdik. Mordoğan yaşayanlarının duyarlılıkları yüksek ve bizleri motive ediciydi. Herkesin emeğine çabasına sağlık. Ayrıca change.org portalında destek kampanyamızda sürüyor, ilk günde 1.800 destekçiye ulaştık. Yarın Karaburun merkezde pazar yerinde olacağız. Afişlemimizi yapıp, bildiri dağıtacağız, imza kampanya masamızı açıp imza toplayacağız, bilgilendirme yapacağız. İmza masamız hafta içinde de açık olacak. İşletmenin yapmış olduğu ucube çelik demir iskele sökülüp hurdalıktaki yerini alana kadar eylemlerimiz sürecek. Destek veren herkes sağolsun. Sen, ben, biz birbirimizin çaresiyiz. Monachus monachus ların haykırışını her yerden duyuracağız “ben yüzyıllardır buradayım… yaşam ve üreme alanımdan çık” İnadımız, irademiz.

MORDOĞAN AYI BALIĞI KOYUNDA DOĞA & CANLI KATLİAMI!.. AKDENİZ FOKLARININ YANINDAYIZ

MORDOĞAN AYI BALIĞI KOYU’NDA AKDENİZ FOKLARI MONACHUS MONACHUS’LARIN YAŞAM ve ÜREME ALANLARINA KARŞI YAPILAN SALDIRI
DOĞA CANLI KATLİAMI
Karaburun Mordoğan Mahallesi Ayı Balığı Caddesi No 55 İç Kapı 2 adresinde mukim ticari faaliyet gösteren For Yuo 35 adını kullanan Otel Beach Meyhane Club hizmetlerini verdiğini duyuran işletme Akdeniz Fokları Monachus Monachus ların yaşam ve üreme alanı olan Ayı Balığı koyunda denize uzanan kayalıkların üzerine demir çelik yığını bir iskele yapmıştır.
Yapılan işin, hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Hiçbir mercii ye başvurularak izin ruhsat alınmadığını düşünüyoruz. Bir izne dayandırılarak yapılmış olsa bile verilen izin usulsüzdür – yasalara içtihatlara aykırıdır. 2019 Yılında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın imzası ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen ve koruma altına alınan Karaburun Yarımadasında yapılan bu yapılaşma “ben yaparım – yaptım oldu” mantığı ve cesareti ile yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprakları ve kıyıları ile birlikte bir bütündür.Devletin kıyılar üzerinde egemenliği mevcuttur. Bu mevcudiyet Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 43. Maddesinin “Kıyılar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır” amir hükmü ile doğmuş olup anayasal dayanağı işbu madde olan 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile pekiştirilmiştir.
Kıyılar devletin hüküm ve tasarruflarına bırakılmış, kamu yararı çerçevesinde herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olan ve yapı veya engel inşa edilemeyen alanlardır
“Ucube” olarak adlandırdığımız iskele tam olarak Akdeniz Fokları – Monachus Monachus ların yaşam ve üreme alanı üzerine yapılmıştır. Bilim ahlak ve hukuk dışı bir yapıdır. Bu yapıyı Türkiye tarihinde Akdeniz Foku yaşam alanları içinde yakın dönemde inşa edilmiş en utanç verici yapı olarak değerlendiriyoruz. Akdeniz Foku Monachus Monachus lar 1977 yılında koruma altına alınmış ve bunu izleyen yıllarda gerek ulusal mevzuat ve gerekse onaylanan uluslararası anlaşmalarla kapsamı gittikçe genişleyen bir koruma statüsüne sahip olmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin de taraf olduğu imzalayarak kabul ettiği Uluslararası Sözleşmeler ile de Akdeniz Foku Monachus Monachus lar ve Yaşam alanları koruma altındadır.
• Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması (Barselona) Sözleşmesi (1981)
• Akdeniz’in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesine değişiklik getiren sözleşme) (2000)
• Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması (Bern) Sözleşmesi (1984)
• Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol (2002)
• Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme – CITES (Washington) (1996)
• Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1996)
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu nadir deniz canlısını ve yaşam alanları olan kıyı alanlarını korumada, taraf olduğu birçok farklı uluslararası sözleşme ve protokoller ile ciddi bir taahhüt altındadır.
Bölgede yaşadıkları bilimsel araştırmalar ile tespit edilip belgelenmiş Akdeniz Fokları Monachus Monachus ların birincil yaşam alanı ıssız ve yapılaşmamış kayalık kıyılardır ve türünü devam ettirmek için yukarıda tanımı yapılan el değmemiş kıyılara muhtaçtır. Büyük bir deniz memelisi olduğundan dar yaşam alanları (örn. bir-iki koydan oluşan kısa kıyı alanları) içinde barınmaz ve üremez. Ancak, tür makul büyüklükte ve habitat kalitesi bozulmamış kıyı alanlarının olması durumunda varlığını sürdürebilir ve güvenle yavrulayabilir. Bu gibi uygun Akdeniz foku habitatına sahip olan kıyıların başında Foça ve civar kıyıları, Karaburun Yarımadası, Dilek Milli Parkı, Gökova Körfezi, Datça Yarımadası, Reşadiye Yarımadası, Kalkan-Kaş-Kekova kıyıları, Olimpos Milli Parkı, Gelidonya Burnu-Beşadalar bölgesi veya Gazipaşa-Taşucu arasında uzanan onlarca kilometre uzunlukta el değmemiş sahiller gelmektedir.
Karaburun Yarımadası kıyılarında Akdeniz fokunun üremesine uygun 3 adet fok üreme mağarası vardır. Bunlar; Mordoğan Ayıbalığı ana mağara, Hamzabükü mağarası ve Sarpıncık mağarasıdır.
Akdeniz Fokları Monachus Monachus ile ilgili Bölgemizde 2009 yılında yapılan kapsamlı bir çalışma mevcuttur. Çalışma, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü desteği ile Sualtı Araştırma Derneği ve Akdeniz Foku Araştırma Grubu tarafından yapılmıştır.
Karaburun Kent Konseyi olarak Mordoğan Ayı Balığı Koyundaki çevre katliamını öğrendiğimizde akademisyenler Nesimi Ozan VERYERİ ve Cem Orkun KIRAÇ ile temasa geçip bölge ve Akdeniz Foku hakkında bilgi aldık. Yapılan hukuk dışı yapıyı uygulamayı fotoğrafladık belgeledik. Yapılması gerekenleri konuştuk, yol haritası belirledik.
 Mordoğan Ayı Balığı Koyunda Doğa Çevre Katliamının önüne geçilmelidir.
 Mevcut İskele derhal kullanıma kapatılmalıdır
 Mevcut İskele doğal ortama zarar vermekten kaçınılarak sökülmelidir.
 Kamu yararına, tüm yurttaşların kullanımına açık olan kıyı şeridi işletme tarafından tel örgü, dikenli çit ile çevrilip halkın kullanımına kapatılmıştır, bu engeller derhal kaldırılmalıdır
 İşletme sahiplerine, bu yapının yapılmasına izin verenlere – göz yumanlara gerekli yasal yaptırımlar uygulanmalıdır.
 Tesisin doğaya zarar vermemesi için sürekli kontrol altında tutulması gerekir. Daha önce verilmiş kullanım – işletme izinleri ilgili makamlarca tekrar değerlendirilmelidir.

NE YAPILACAK
• Akademisyenlerimizden aldığımız bilgileri, 2009 yılında yapılan çalışmayı referans göstererek ilgili tüm resmi kurumlara
T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na
T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne
T.C. İzmir Valiliği’ne
T.C. İzmir Valiliği Çevre ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü’ne
T.C. Karaburun Kaymakamlığı’na
T.C. Karaburun Belediyesi’ne
Mordoğan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na
Karaburun Sahil Güvenlik Komutanlığı’na
Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı’na
şikayet ve talep dilekçemizi göndereceğiz. Ekinde yapılan çalışmanın dosyası ile birlikte.
• İskelenin Mayıs ayı içinde yapımını fotoğraflayıp CİMER e suç duyurusunda bulunan Mordoğan yaşayanı gibi CİMER e suç duyurusunda bulunacağız. Kent Konseylerinin tüzel bir kişiliği olmadığı için direkt Karaburun Kent Konseyi olarak dava açamıyoruz. Bireysel olarak dava açma yoluna gidilecek.
• Karaburun Yarımadasında yaşayan, yazlık evi olan veya doğa katliamlarına karşı duran duyarlı tüm yurttaşlarımızdan hukukçular tarafından hazırlanacak dilekçe ile bireysel olarak CİMER e suç duyurusunda bulunmasını istemekteyiz.
• Bu katliamın önüne geçilmesi, ucube yapının sökülmesi, kullanımının yasaklanması elbette zaman alacaktır. Bu süre içinde sosyal medya ortamlarında yapılan katliamı afişe edip – sürekli gündemde tutarak kamu oyunda duyarlılık oluşmasını sağlayacağız. Tesisin kullanılmaması gerekliliğini insanlarımıza anlatacağız.
• Konuyla ilgili Halkı Bilgilendirme toplantısı ve tesis önünde basın açıklaması yapacağız.
• Yerel de ve Change.org da imza kampanyası başlatacağız

Karaburun Kent Konseyi olarak bir öz eleştiri yapmamız gerekirse mayıs ayı içinde yapılan bu ucube yapıdan – doğa katliamından geç haberimiz olmasıdır diyebiliriz. Sosyal medya da paylaşılması ile bilgilenip hemen 13 temmuzda harekete geçtik. Haklılık payı olan eleştirilere her zaman açığız. Çalışan çabalayan herkes gibi, haksız – kırıcı – provoke edici söylemleri asla eleştiri olarak görmüyoruz, görmeyeceğiz.
Her şey kaybedilmiş değil, 17 Temmuzda ilgili makamlara şikayet ve talep dilekçelerimiz ulaşmış olacak, diğer yapılacaklar hızla hayata geçirilecek. Burada en büyük desteğimiz Karaburun yaşayanlarıdır. Kent konseylerinin birincil görevi – mottosu, yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamaktır. Karaburun Kent Konseyi nin kapısı Karaburun Yarımadası için söyleyecek sözü olan, yapılacak işlere katkı vermek isteyen iyi niyetli herkese sürekli açıktır.
Katılın birlikte yönetelim.

ÇAĞDIŞI GERİCİ EĞİTİME HAYIR – OKULLAR CEMAATLERE TESLİM EDİLEMEZ

23 Haziran 2023 te Karaburun da yapılan İKKB “KARABURUN BULUŞMASI” nda alınan ortak karar ile Kent Konseyleri tarafından imzalanan bildiri.

CEMAATLER OKULLARA TAŞINACAK
Yönetenlerin ifadeleri ile “dindar ve kindar nesiller yetiştirme” politikalarının bir uygulaması ile karşı karşıyayız. İzmir ilindeki ilkokul, ortaokul ve liselere “Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum” projesi ÇEDES kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Müftülüğü arasında yapılan protokolle 842 “manevi danışmanlık” hizmeti görecek imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve kuran kursu yöneticisi atandı.
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken yapılan uygulama, ülkemizin kuruluş ilkelerine Laikliğe aykırıdır. Yapılmak istenilen uygulama tamamen Cumhuriyeti, Atatürk İlke ve Devrimlerini ortadan kaldırma, silme, intikam almadır. Cemaatler okullara taşınacaktır. Okullarımız sıbyan mekteplerine, Osmanlı medreselerine dönüştürülmek isteniyor.
Atayanın bile sayısını hatırlayamayacağı kadar sayıda değiştirilen Milli Eğitim Bakanlarının marifetiyle, okullarımız çağdaş, modern, bilime dayalı eğitimden uzaklaştırılarak, siyasal İslamcı politikaların uygulama alanları oldu. Kuruluş amaçları din adamı, hatip ve imam yetiştirilmesini sağlamak olan İmam Hatip Okullarının sayısı kısa bir zamanda 5 kat, okullarda okuyan öğrencilerin sayısı 8 kat artmıştır. Yaz boz tahtasına dönüştürülen müfredat ve sınav sistemleri ile öğrenciler ve velileri ya özel okullara yönlendirilmiş, ya da imam hatiplere dönüştürülen devlet okullarında eğitimlerine devam etmeye mecbur bırakılmışlardır.
Okullarımızda tek mezhepli din eğitimi zorunlu hale getirilmiş, ders sayısı arttırılmıştır. Karma eğitim tırpanlanmış her geçen gün karma eğitim veren okullarımızın sayısı azaltılmıştır. Göreve yeni atanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN geçmişte Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olduğu dönemde “eğitimin karma olmasını zorunlu kılan bir düzenleme yok, halkın istediği şekilde Milli Eğitim Bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapar” diyen bir kişidir.
Atanması ile birlikte ilk icraatını da devreye almıştır. Bu kabul edilemez uygulama ile okullarımızdaki Rehber Öğretmenlik Sistemi kaldırılmış, okullarımız cemaatların – tarikatların ellerine bırakılmıştır. Ayrıca okullarda eğitim verecek kişilerin gerekli ve yeterli düzeyde özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır.
Tarikat ve Cemaat yurtlarında, kuran kurslarında çocuklarımızın maruz kaldığı cinsel tacizler, şiddet uygulamaları hafızalarımızda. Adana Aladağ ilçesinde uygun olmayan şartlarda yapıldığı için çıkan yangında 12 kız çocuğumuzun yanarak yaşamını kaybetmesini unutmadık. Yüksek Öğretim Sınavında başarı gösterip üniversite eğitimi alma şansını bulmuş gençlerimiz devlet yurtları sayısının yetersizliği ve özel yurtların ücretlerinin ödenemeyecek fahiş fiyatlarda olması nedeniyle, öğrenciler ve velileri yine tarikat ve cemaat yurtlarına yönelmek zorunda bırakılmıştır. Böylesi bir yurtta gördüğü dini baskı ve uygulamalar sonucu bunalıma giren, yaşamına son veren Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes KARA’nın veda mektubundaki haykırışlarını unutmadık.
Bizler, Cumhuriyete, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, sonuna kadar sahip çıkan Yurtsever vatandaşlar olarak, gerici uygulamalara, okullarımızdaki eğitim ve öğretimin tamamen dinselleştirilmesi amacıyla okullarımıza Manevi Danışman adıyla Din Görevlilerinin, İmamların, Müezzin ve Vaizlerin, Din Hizmetleri Uzmanlarının, Kuran Kursu Yöneticilerinin atanmasına karşıyız.
Milli Eğitim İl Müdürlükleri ve İl Müftülükleri arasında yapılan bu protokoller derhal iptal edilmelidir. Ülkemizin kuruluş ilkelerine bağlı, Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda, çağdaş, bilime dayalı eğitim ve öğretim sistemine derhal dönülmelidir.

MADIMAK KATİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

2 Temmuz 1993 te Sivas’ta Madımak Otelinde yakılarak katledilen 33 canın acısı yüreklerimizde. O gün yaktıkları ateş yakıyor bizi hâlâ. Cumhuriyeti yıkmak isteyen, örgütlü güçlerin kışkırttığı, şehir dışından devşirilip getirilen bir grup meczup, önce olanca nefretleriyle, Pir Sultan Abdal heykelini taşladılar. Şiirin yöresinde, Pir Sultan’ın sözüne, sazına, siluetine dayanamadılar. Heykeli parçaladılar. Parçalanan heykel ertesi gün kaldırıldı meydandan.
Saldırıyorlar insanlara, taşlıyorlar toplantılarını, şenlik yapılamıyor, engelliyorlar. Yetmedi, gözü dönmüş, şartlandırılmış güruh olayların dinmesini beklemek için kaldıkları yere sığınan insanları katletmek için toplandı Madımak Otelinin önünde. Şeriat çığlıkları atıyorlardı,
gittikçe sayıları arttı, onlar çoğalırken Devletin Güvenlik Güçleri azaldı, ve sonunda Ankara dan gelen talimatla da çekildi. Tezgah kurulmuştu Özel Harp Dairesinde. Ateşe verdiler, yaktılar oteli, savunmasız, korumasız 33 Can Hak ka yürüdü. 33 Can, aydın, şair, yazar, karikatürist, sanatçı, öğretmen, öğrenci, çocuk her yaştan insan katledildi. Yitirdiğimiz canların devri daim olsun.
Dönemin iktidar sahipleri olayı hafifletmeye geçiştirmeye çalıştılar. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL “Olay münferittir. Ağır tahrik var. Bu tahrik sonucu halk galeyana gelmiş… Güvenlik kuvvetleri ellerinden geleni yapmışlardır… Karşılıklı gruplar arasında çatışma yoktur. Bir otelin yakılmasından dolayı can kaybı vardır.” dedi. Dönemin Başbakanı Tansu ÇİLLER “Çok şükür, otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir.” dedi. Hükümet ortağı partinin lideri, Dönemin Başbakan Yardımcısı Erdal İNÖNÜ de “ne yapayım yetkim yoktu” dedi. Devlet kendisinden beklenen duyarsızlık içinde katliamı örtbas etme, kapatma gayretine girdi.
Düzmece kurulmuş mahkemelerde sözüm ona yargılandı, onlarca zanlı. En hafifinden cezalar verildi, itiraz edildi yeniden yargılandılar yine değişmedi hiçbir şey. Bu zaman içinde serbest bırakılanlar oldu, katliamın sorumlusu olarak yargılanan – haklarında idam hükmü verilenler kaçtılar, kaçırıldılar. Sonra da davaları zaman aşımından düşürüldü 2012 de. Sanıkları savunan avukatlar vardı elbette, en baştaki Refahyol Hükümetinin Adalet Bakanı olan Şevket Kazandı. Sanıkları savunan 26 avukatın içinden Saadet Partisi ve AKP den milletvekili olan bakan olanlar çıktı zaman içinde.
Evet 30 yıl geçti üzerinden ama bizim yangınımız sürüyor hâlâ. Madımak Katliamını asla Unutmayacağız Unutturmayacağız. Yitirdiğimiz canların devri daim olsun.
Laik Cumhuriyet’e, Atatürk’e, Devrim ve İlkelerine karşı olanlar bu gün de kendi söylemleri ile “dindar ve kindar nesiller yetiştirme” politikalarını, çabalarını arttırarak sürdürüyorlar. Son olarak İzmir ve Eskişehir de başlayarak ilkokul, ortaokul ve liselere “Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum” projesi ÇEDES kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İl Müftülük leri arasında yapılan protokolle “manevi danışmanlık” hizmeti görecek imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve kuran kursu yöneticisi atandı.
Bu uygulama ile yapılmak istenilen, Cumhuriyeti, Atatürk İlke ve Devrimlerini ortadan kaldırma, silme, intikam almadır. Cemaatler okullara taşınacaktır. Okullarımız sıbyan mekteplerine, Osmanlı medreselerine dönüştürülecektir. Bu çağdaş eğitim anlayışına, Laiklik ilkesine aykırıdır. Bizler, içimizde süren yangın ile böylesi dayatmalara, okullarda verilen tek mezhepçi zorunlu din dersi uygulamasına karşıyız, asla kabul etmeyeceğiz, anayasal haklarımızı kullanarak bu çağ dışı uygulamaya karşı duracağız asla boyun eğmeyeceğiz.

KARABURUN KAMU OYUNA

AÇIKLAMA
Karaburun Kent Konseyi adına bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık.
Karaburun yaşayanlarından Sayın Nuryüz DAVGANA sosyal medya paylaşımlarında Karaburun Kent Konseyini ve Yürütme Kurulu’nu (Kent Konseyinde Yönetim değil Yürütme Kurulu var) hedef alan, haksız, kabul edilemez, hakarete varan suçlamalarda bulunmuştur.
Aslında Sayın Nuryüz DAVGANA nın genel yapısı ve tarzı budur, onun için bu güne kadar söylemlerini dikkate almadık – cevap vermedik.
Fakat son suçlamalarında “…öncelikle baştan belirtmeliyim ki aşağıda belirtip sayacağım yaptıklarından dolayı KKK Yönetiminin ATATÜRKÇÜLÜK ve LAİKLİK ile hiçbir ilgisi ve alakası yoktur” diyerek, haddini tamamen aşmıştır.
Sayın Nuryüz DAVGANA sizin elinizde insanların Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyet’e, Atatürk Devrim ve İlkelerine bağlılığını ölçen cihazmı var. Kendinizde bu hakkı nereden buluyorsunuz. Atatürkçü Düşünce Derneği çatısı altında olmanız size asla böylesi bir hak vermez. Ayrıca bizlerin Atatürkçülüğünü, Cumhuriyete ve Devrimlere, Atatürk İlkelerine bağlılığımızı kimse sorgulama hakkına sahip değildir, cesarette etmesinler gereken cevabı alacaklardır.
Karaburun Kent Konseyi olarak yaşadığımız toprakları, çevremizi, doğamızı, yaşam alanımızı her türlü olumsuzluktan korumak, güzelleştirmek, daha bir yaşanılabilir hale getirmek için tamamen gönüllük esası ile çaba gösteren, delegesi olan STK ların birleşkesi bir çatı kuruluşuyuz.
Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2613 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş şekli ile yerel yönetime – Belediyelere bağlı olarak tanımlanmakla beraber Karaburun Kent Konseyi’ni Karaburun Belediyesi nin “arka bahçesi” olarak tanımlanmasını kabul etmiyoruz, böyle olmadığı bir gerçekliktir.
Karaburun Kent Konseyi Yürütme Kurulunda yer almamanız konusuna gelince. Sayın Nuryüz DAVGANA siz daha önceki dönemde Yürütme Kurulu’nda yer almış ve Yürütme Kurulu’nca alınan karar ile üyeliği sonlandırılmış bir kişisiniz. Ayrıca Geçen yıl yapılan seçimli genel kurulumuzda seçimin Blok Liste ile yapılması kararı alınmıştır, divan kurulu tarafından onaylanmıştır. Oluşturulan listede olmayışınız yürütme kuruluna aday olan STK ların temsilcilerinin ortak kararıdır, asla kişisel bir karar değildir.
Genel Kurulumuz ile ilgili olarak ADD Karaburun Şubesi sosyal medya sayfasında Yönetim Kurulu Başkanı imzasıyla “Sayın Hemşehrilerimiz, Sayın Üyelerimiz, 24/06/2022 Cuma günü yapılan Karaburun Kent Konseyi (KKK) 9. Seçimli Genel Kurulunda olanlar hakkında sizleri açık seçik, kısa ve net olarak bilgilendirmek isterim. Burada konu ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ’nin (ADD) Kamu yararına çalışan bir dernek olarak Yürütme Kurulu (YK) listesinde olması gerektiğidir. Bunun tartışılması bile abesle iştigaldir” denilerek bir açıklama yapılmıştır. Bu talihsiz bir açıklamadır, Atatürkçü Düşünce Derneği nin Yürütme Kurulu seçimine girecek listede olmaması Atatürkçü Düşünce Derneği ne karşı bir tutum değildir. Bu tamamen gösterilen adayın uygun olmamasından – uygun görülmemesinden kaynaklanmıştır.
Karaburun Kent Konseyi olarak Karaburun için söyleyecek sözü, yapılacak işe katkısı olacak herkese kapımızın açık olduğunu her ortamda, her fırsatta belirtmekteyiz.
Bu güne kadar delegelerimiz olan tüm STK lara – İlçemizde teşkilatı olan tüm parti temsilciliklerine – muhtarlıklara giden çağrılarımız, duyurularımız Yönetim Kurulu Başkanınıza da ulaştırılmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu güne kadar olmamanız, Atatürkçü Düşünce Derneği nin değil, tamamen şu an yönetiminde olan sizlerin tasarrufudur, keyfidir.
Karaburun Kent Konseyi olarak Karaburun için yaptıklarımızda eksik kaldığımız yönler, işler, eylemler olabilir. Haklı eleştirilere her zaman açığız, kabul eder, değerlendiririz.
Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Bu insanların tek yaptığı muhalif olmak adına yapılan her şeye karşı çıkmak, ben daha iyi bilirim demek, ama bir şey yapmamak, söylemlerini hakaret boyutuna getirmektir. Bu insanlar aslında kendilerinin bir hata olduklarını asla anlayamayacaklardır.

Sayın Nuryüz DAVGANA, size – suçlamalarınıza bundan sonra Karaburun Kent Konseyi olarak kurumsal olarak cevap vermeyeceğiz. Tutumunuzu, haksız söylem ve hakarete varan suçlamalarınızı, hakaretlerinizi sürdürür iseniz, hukuksal haklarımızı kullanacağız.
Kamu oyuna Saygıyla duyururuz
KARABURUN KENT KONSEYİ

CEMAATLER OKULLARA TAŞINACAK

CEMAATLER OKULLARA TAŞINACAK
İzmir ilindeki ilkokul, ortaokul ve liselere “Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum” projesi ÇEDES kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Müftülüğü arasında yapılan protokolle 842 “manevi danışmanlık” hizmeti görecek imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve kuran kursu yöneticisi atandı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken yapılan uygulama, ülkemizin kuruluş ilkelerine Laikliğe aykırıdır.
Yapılmak istenilen uygulama tamamen Cumhuriyeti, Atatürk İlke ve Devrimlerini ortadan kaldırma, silme, intikam almadır. Cemaatler okullara taşınacaktır. Tarikat Cemaat yurtlarında, kuran kurslarında çocuklarımız taciz edilmekte, istismara uğramakta. Üniversite öğretimi alma şansını bulmuş gençlerimiz yurt yetersizliği yüzünden Tarikat Cemaat Yurtlarında kalmaya mecbur bırakılmış, yurtlarda yapılan baskı ve uygulamalar gençlerimizi intihara sürüklemiştir. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes KARA yaşamına son vereli çok olmadı. Adana Aladağ ilçesinde öğretimleri yapabilmek için tarikat yurduna kalmak zorunda kalan 12 kız çocuğumuzun yetersiz, önlemsiz yapılmış yurt binasında çıkan yangın sonucunda yanarak yaşamlarını yitirmeleri hafızamızdan silinmedi.
Ülke genelinde izlenen yanlış eğitim politikalarının uygulaması ile ilçemizde de köy okullarımız kapatılıp taşımalı eğitime dönülmüş, sürekli değişiklikler yapılan anlaşılmaz sınav sistemi ile de çocuklarımız İmam Hatip Ortaokul ve Liseleri’nde okumaya mahkum edilmişlerdir.
Yapılmak istenilen tüm uygulamalara, Cumhuriyetimize, Atatürk İlke ve Devrimlerini yıkmaya yönelik, çağ dışı sistemlere dönme çabalarının tamamına karşıyız.
Karaburun da yaşayan tüm insanlarımızı, özellikle velilerimizi bu yanlış karara karşı tepki vermeye, birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Bu amaçla 9 Haziran 2023 Cuma günü saat 13:00 te Nergis Cafe de bir araya geleceğiz. Cumhuriyete Atatürk İlke ve Devrimlerine sahip çıkan, söyleyecek sözü olan, yapılacaklara katkı verecek duyarlı olan herkesi bekliyoruz