“Ambarseki Köyü Fiziki İyileştirme Fizibilitesi” Projesi Onaylandı.

Ambarseki Köy Muhtarlığı adına İzmir Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına gönderilen “Ambarseki Köyü Fiziki İyileştirme Fizibilitesi” Projesi onaylandı.

Karaburun Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin ortak, Karaburun Belediyesi, Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği’nin iştirakçi olduğu projede, Tülay Uluser Yetim projenin koordinatörlüğünü yürütecek.

Proje yazımında; Hizmet sunucu/sunucularından alınacak olan hizmet alımına yönelik “iş tanımı” Karaburun Kent Konseyi İmar-Kentleşme-Planlama Çalışma Grubu Koordinatörü Doç Dr Semahat Özdemir tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca,  Yerleşme ve Mimarlık Tarihi Çalışma Grubu arşivinden de yararlanılmıştır.

Proje kapsamında;

1- Ambarseki Köyü’nün ana taşıt omurgasını oluşturan sokağın sağlıklaştırılmasına yönelik mevcudun tespiti,

2- Ambarseki Köyü’nün ana taşıt omurgasını oluşturan sokağın sağlıklaştırma tasarım projesinin elde edilmesi, her bir tasarım ögesinin malzemesinin ve uygulama maliyetlerinin hesaplanması,

3- Ambarseki Köy Tüzel Kişiliği’ne ait yapının, “Köy Pansiyonu”na dönüştürülmesine yönelik mevcudun saptanması, tasarım projesinin hazırlanması ve uygulama maliyetinin hesaplanması.

yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir