ÖNEMLİ DUYURU
Karaburun-Ildırı ÖÇKB 1/25000 lik askıya çıkmış planlar hakkında;
* Bakanlığın böylesine hassas bir planı jpg formatında bir fotoğrafla askıya çıkarmasını ve açıklayıcı toplantı talebimize henüz yanıt alamamış olmamızı,
* Belediyemizin, jpg formatının, parsellerin görülebileceği dijital harita haline çevrildiği halde, sorunlu bölgelerle ilgili muhtarlar ve STK’ların olacağı toplantı talebimizi bugüne kadar yanıtlamamış olmasını
Karaburun Halkının bilgilerine ve değerlendirmelerine sunuyoruz.
Karaburun Kent Konseyi Yürütme Kurulu