İzmir Milletvekili Kani Beko;
ÖÇKA öncesinde faaliyete başlamış olan yatırımlar ve ÖÇKA sonrasında izin verilen ve müracaat aşamasında olan yatırımların da göz önüne alınmasıyla doğal yaşamda ve halk sağlığında bugüne kadar oluşmuş ve oluşması muhtemel sorunların araştırılmasına yönelik, Karaburun Kent Konseyinin de katkı sunduğu bir rapor hazırlayarak TBMM’ ne Meclis Araştırma Komisyonu açılması için önerge verdi.