27 Ekim’de Çeşme’de Bilirkişi İncelemesindeydik.

27 Ekim'de Bilirkişi İncelemesindeydik.

Yarımada’ya sahip çıkıyor, doğamızı, kültürümüzü ve insanımızı rant projelerine karşı koruyoruz! Çeşme’nin %55’ini ranta açacak, 500 bin kişilik bir şehrin bir yıllık su ihtiyacını sadece golf sahalarını yeşil tutmak için kullanacak, halka ait kıyı alanlarını halkın erişimine kapatacak, endemik türlerin ve yaban hayatının yaşam alanlarını yok edecek; Yarımada’nın doğal ve kültürel mirasına büyük darbe vuracak Çeşme Turizm Projesine Yarımada halkı olarak karşı olduğumuzu 27 Ekim günü Çeşme Adliyesi önünde ve Alaçatı Azmak’ında gösterdik. Kent konseylerinin, sivil toplum örgütlerinin, talanın değil, yaşamın yanında olan bölge halkının katıldığı buluşmada taleplerimizi ve yapılan yanlışı yüksek sesle dile getirdik.